Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sprzeciw wobec artykułu Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 09.02.2015

"Panie Redaktorze, działkowcy to nie drugorzędna część społeczeństwa, którą można manipulować i obrażać. Zapewniam Pana, że działkowcy już dawno dojrzeli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My doskonale wiemy jakie rozwiązania są dla nas dobre oraz dla naszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego. Obawiam się, że to Pan nie powinien zajmować się tak poważnym tematem dysponując tak płytką wiedzą opartą na insynuacjach i kłamstwach. Każdy redaktor w swoich artykułach powinien przedstawiać temat rzetelnie, a przede wszystkim kierować się bezstronnością. Najwyraźniej ta zasada nie jest Panu znana. W moim odczuciu jest to kolejny pretekst do wystąpienia przeciwko Działkowcom i Związkowi" - piszą działkowcy z ROD 'Oświata' we Wrocławiu. 

czytaj więcej

INFORMACJA z narady zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 06.02.2015

W dniach 4-5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników z ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego w obronie warszawskich ogrodów - 06.02.2015

"Polska stolica nie powinna i nie może pozostać bez ogrodów działkowych. Państwo winno wspierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji, podobnie jak robią to inne europejskie kraje. Czynienie z nich karty przetargowej w postępowaniach roszczeniowych to cios dla tysięcy rodzin od lat w dobrej wierze pielęgnujących działki w warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów ROD w Ostrowie Wielkopolskim oburzone wstrzymaniem przez radnych PO dofinansowania dla ogrodów - 06.02.2015

"Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowcy ostrowscy zwracają się do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o zmianę swojego stanowiska i poparcie inicjatywy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w celu zwiększenia pomocy ogrodom działkowym i działkowcom ostrowskim, którzy stanowią znaczną grupę mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, tym bardziej że jest to biedniejsza część mieszkańców miasta, w większości emeryci, renciści i bezrobotni" - pisze do Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Kolegium Prezesów ROD Ostrowa Wlkp.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły bronią warszawskich ogrodów - 06.02.2015

Computer Room 2"Pan Ryszard Grzesiuła Wiceprezes stowarzyszeni Dekretowiec twierdzi, że do działkowców nic nie ma za wyjątkiem tych, którzy w Warszawie użytkują działki z naruszeniem prawa. Zapomniał tylko, że ogrody działkowe w Warszawie zostały utworzone przez ówczesne legalne władze na mocy dekretu Bieruta oraz kolejnych ustaw o pracowniczych ogrodach działkowych. Za błędy władz tamtego okresu nie mogą ponosić odpowiedzialności działkowcy. Wprowadzenie regulacji prawnych według scenariusza stowarzyszenie Dekretowiec doprowadzi do likwidacji rod w Warszawie bez możliwości uzyskania odszkodowania przez działkowców i PZD za naniesienia i nasadzenia oraz infrastrukturę ogrodową stanowiącą ich własność" piszą działkowcy z ROD im. S. Staszica w Pile.

czytaj więcej

List działkowców z Zielonej Góry do Prezydenta Warszawy w sprawie sytuacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Z dużym niepokojem przyjmujemy informację o zamiarze likwidowania ogrodów warszawskich położonych na terenach, co do których pretensje roszczą sobie byli właściciele, ich spadkobiercy czy może ci, którzy prawa spadkowe po prostu odkupili, jak to miało miejsce w Poznaniu" - piszą do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD "35-Lecia" w Zielonej Górze.

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu w sprawie działań zmierzających do likwidacji warszawskich ROD - 06.02.2015

"Warszawscy działkowcy w ponad półwiecznym okresie wnieśli ogromny wkład pracy i środki finansowe na doprowadzenie otrzymanych gruntów do pięknych terenów zielonych, stworzenia małych ojczyzn, które stanowią zielone płuca stolicy" - pisze w swoim stanowisku do Marszałka Senatu Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Opolu.

 

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 06.02.2015

"Jako działkowcy jesteśmy znacząca grupą obywateli, dlatego oczekujemy od mediów poważnego i obiektywnego traktowania. Żądamy przekazywania informacji na nasz temat w sposób rzetelny i obiektywny, informacji sprawdzonych i wiarygodnych, a przede wszystkim przekazu z poszanowaniem godności ludzi pełniących społecznie trudne obowiązki kierowania ogrodami działkowymi. Rzucanie kłód, pomówienia zawierające niesprawdzone informacje i fałszywe oskarżenia nie służą dobru działkowców, a wręcz prowadzą do podziałów w ogrodach. Chyba, że jest to celem mocodawców autora tekstu" - pisze OZ w Bydgoszczy w liście do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej Adama Michnika.

czytaj więcej

List 124 działkowców ze Szczecina do Prezydent Warszawy - 06.02.2015

"Wniosek stowarzyszenia Dekretowiec o likwidację ogrodów działkowych w Warszawie i w ten sposób zaspakajanie potrzeb związanych z roszczeniami osób, którym odebrano ich własność, nie jest rozwiązaniem dobrym. Jest to bowiem naprawianie krzywd jednych kosztem krzywd drugich. Nie uregulowanie sprawy prawno - terenowych ogrodów w Warszawie i procesy sądowe z tego tytułu też muszą nas niepokoić, a końca tej regulacji jak na razie nie widać, bo w tym względzie miasto niewiele zrobiło. Zastrzeżenia skierowane przez Panią do KRS-u w stosunku do statutu PZD, przyjętego na Nadzwyczajnym Zjeździe, też wywołują niepokój i wiele domysłów. Podwójna rola Prezydent Warszawy w tej sytuacji może rodzić wiele domniemań" - pisze w liście do Prezydent Warszawy 124 działkowców ze Szczecina.

czytaj więcej

"Nie zgadzam się z zastrzeżeniami do statutu PZD" - 06.02.2015

Glasses"W mojej ocenie wniesienie zastrzeżeń przez Panią do statutu Polskiego Związku Działkowców, który został uchwalony 23 października 2014 roku, ma podtekst polityczny. Wiem nie od dzisiaj, że władze Warszawy pod Pani przewodnictwem nie są przyjazne istnieniu ogrodów działkowych w Warszawie, jak i ich dalszemu rozwojowi. Polityką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy jest pozyskiwanie gruntów, które w obecnej chwili zajmują ogrody działkowe, co wiąże się z ich likwidacją. Dlatego widzę, że Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz, jako Prezydent Warszawy, występuje w podwójnej roli. Raz jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami kieruje do Sądu Rejestrowego zastrzeżenia do statutu, a drugi raz - chce przejąć grunty, na których znajdują się rod" - pisze Marek Bojda z ROD 'Zalesie' w Rzeszowie.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych - 06.02.2015

"Chcecie zniszczyć działkowców w Warszawie i całęj Polsce, tylko dlatego, że pieniądz rządzi waszymi głowami. Za wszelką cenę zniszczyć zielone płuca brudnej, zanieczyszczonej i zagęszczonej Warszawy" - piszą w swoim stanowisku w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Kto odpowiada za pożary altan w ogrodach działkowych w okresie zimowym? - 05.02.2015

Fire Pit 3

Pojawiające się w ostatnim czasie informacje prasowe na temat tragicznych w skutkach pożarów altan na terenie ogrodów działkowych w zimie, powodują nieporozumienia sugerując, iż zarządy ROD nie dbają o osoby bezdomne lub zamieszkujące na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Zapomina się jednak o tym, iż zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania.

czytaj więcej

Błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze” - 05.02.2015

Informujemy, że w drukarni powstał błąd w karcie pocztowej „Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze”. Prawidłowa nazwa zebrania widnieje na stronie, na której znajduje się proponowany porządek obrad. Jednak na stronie drugiej jest napis „Walne zebranie sprawozdawcze”.  W chwili obecnej można tylko podczas wypisywania zaproszeń uzupełnić ręcznie wpisując właściwą nazwę walnego zebrania.

czytaj więcej

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego wyraża ubolewanie z powodu zablokowania przez Radnych PO dofinansowania dla ogrodów działkowych - 05.02.2015

"Z ubolewaniem oraz brakiem zrozumienia przyjęłam sprzeciw Radnych Klubu PO wobec mojego wniosku o zwiększenie w budżecie miasta na 2015 rok funduszy na modernizację infrastruktury ogrodów działkowych. Brak poparcia Klubu Radnych PO wobec zgłoszonego przeze mnie wniosku wydaje się krzywdzący dla tysięcy mieszkańców naszego miasta, korzystających z dobrodziejstwa zielonych płuc miasta jakim są ROD. Jako Prezydent Miasta nie potrafię zrozumieć motywów tej kontrowersyjnej decyzji Radnych Klubu PO, którzy odrzucili tą długo oczekiwaną przez środowisko działkowców inicjatywę" - pisze Pani Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

czytaj więcej

Krajowa Komisja Rewizyjna o zamiarze likwidacji ogrodów w Warszawie - 05.02.2015

Fountain Pen"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców, wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem likwidacji warszawskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych i apelujemy do adresatów naszego wystąpienia o spowodowanie odrzucenia przez władzę ustawodawczą w całości propozycji stowarzyszenia Dekretowiec w ramach przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej dla miasta Warszawy. Tak nikczemne działanie stowarzyszenia Dekretowiec i Prezydent Warszawy odbieramy jednoznacznie, jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczeństwa obywatelskiego stanowiącego fundamenty demokracji".

czytaj więcej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu w sprawie likwidacji warszawskich rod - 05.02.2015

"Szczególnie niepokojący jest fakt, że niefortunne propozycje Dekretowców znalazły akceptację Pani Prezydent i jej urzędu. Dobitnym tego dowodem jest postępowanie zespołu powołanego przez Panią do współpracy z rod. Trudno tu mówić o współpracy skoro jeden z prominentnych urzędników, a zarazem człowiek zespołu, informuje, że prawie wszystkie warszawskie ogrody ulegną likwidacji, a obrona ogrodów przed konsekwencjami wynikającymi z dekretu Bieruta nie jest priorytetem dla stołecznych władz. Wydawało się nam, że stołeczny zespół powoła Pani po to, żeby traktować się po partnersku i dochodzić do konsensusu. Stało się inaczej, liczymy, że się to zmieni" - pisze do Prezydent Warszawy Okręgowa Komisja Rewizyjna w Opolu. 

czytaj więcej

OZ w Koszalinie zaniepokojony działaniami Zrzeszenia Dekretowiec - 05.02.2015

Pencil 1"ROD okręgu koszalińskiego w ujęciu geograficznym znajdują się daleko od Warszawy. Zarówno my, jak i nasi koledzy z ogrodów warszawskich jesteśmy członkami jednej organizacji - PZD. Dlatego też czujemy niepokój związany z roszczeniami osób, które domagają się zwrotu gruntów ogrodów w związku z dekretem Bieruta. W naszej ocenie działalność stowarzyszenia Dekretowiec jest działaniem obliczonym na milionowe zyski i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym zwrotem własności byłym właścicielom. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej i idei państwa prawa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Koszalinie.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów ROD Okręgu Zielonogórskiego w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 05.02.2015

"Bulwersujące w tej sprawie jest to, że skutki opinii Prezydent Warszawy w gruncie rzeczy dotykają całej organizacji i wywołują zamieszanie we wszystkich ogrodach. Trudno jest też powstrzymać się od uwagi, że formacja, której Prezydent Warszawy jest prominentnym członkiem, miała dość czasu, aby zająć się rozwiązaniem problemu roszczeń, a nie uciekać się teraz do 'sztuczek', przy pomocy których można by odebrać ziemię po raz kolejny, po to, aby po raz kolejny dać ją komuś innemu. Uprzedzamy, że w okresie przedwyborczym jest to dosyć ryzykowna zabawa" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego PZD w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD.

czytaj więcej

"Brak dobrej woli i chęci współpracy z PZD to przejaw ignorancji" - 05.02.2015

"Zagrożenie utraty ogrodów działkowych poprzez ich likwidację, aby zaspokoić roszczenia osób objętych dekretem Bieruta świadczy tylko o nieudolności władz Warszawy. Nie możemy się zgodzić, aby warszawscy działkowcy 'zapłacili' za zakusy na tereny, na których znajdują się ogrody, deweloperom, którzy wykpili roszczenia dekretowe. Mamy nadzieję, że władze Warszawy rozwiążą ten problem zgodnie z prawem, a ich działania nie doprowadzą do krzywdy tysięcy warszawskich działkowców i ich rodzin" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy Kolegium Prezesów Poznań - Jeżyce.

czytaj więcej

Delegatura Rejonowa w Gliwicach nie zgadza się na zaspokajanie roszczeń kosztem działkowców - 05.02.2015

"Żaden z działkowców nie zajmował bezprawnie terenu, aby mu to odbierać bez żadnego odszkodowania. Bo decyzje o zakładaniu ogrodów wydawały urzędy i samorządy miast, a czy ich decyzje były zgodne z prawem, to nie jest winą działkowców, których chce się ukarać, tylko za co? Za winy, których oni nie popełnili. To samorządy miast, które wydawały decyzje lub pozwolenia na zakładanie ogrodów, muszą się z tym tematem uporać. Następne pytanie jakie się nasuwa, to czy działkowcy mają pokryć wielomilionowe odszkodowania dla żądnych wysokich odszkodowań właścicieli, a przecież to nie działkowcy samowolnie zagospodarowali te tereny" - pisze w liście do Prezydenta RP Delegatura Rejonowa w Gliwicach.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.