Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium OZ Mazowieckiego PZD ws. odmowy rejestracji Statutu PZD - 14.05.2015

Warszawa, 13. 05. 2015r.

Stanowisko Prezydium OZM PZD ws. odmowy rejestracji Statutu PZD

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców jednogłośnie stwierdzają, że decyzja odmówienia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy rejestracji nowego statutu jest decyzją, która nie ma racjonalnych przesłanek prawnych, a jej celem jest wywołanie destabilizacji w strukturach i działaniach Związku. Uzasadnienie takiej decyzji nie tylko budzi zastrzeżenia i wątpliwości, ale też wpisuje się w szereg działań urzędników warszawskich, na czele z Prezydent Warszawy, zwalczających działkowców i ogrody wszelkimi dostępnymi metodami. Nieustająco podejmujemy ze swej strony wysiłki, by ten stan rzeczy zmienić i pokazać, jak ważne jest istnienie ogrodnictwa działkowego w strukturze miejskiej dla społeczności miasta. Negujemy wszelkie działania, których celem jest utrudnienie i zakłócenie pracy działkowców, ogrodów i PZD. Wyrażamy nadzieję, że skończą się w końcu te destrukcyjne działania i brak jakiejkolwiek dobrej chęci współpracy ze strony Warszawy.

Wszystkie zastrzeżenia zawarte we wnioskach Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz zostały wyjaśnione i rozwiane w stanowisku prawnym, jakie przygotowały struktury Związku. Niestety - Sąd Rejonowy wydał wątpliwe postanowienie, ale za to zgodne z oczekiwaniami władz Warszawy.

Podawany w uzasadnieniu argument Prezydenta Warszawy jakoby nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów nie był uprawniony do zmiany statutu PZD ze względu na nieprawidłowy wybór delegatów jest co najmniej kontrowersyjny. Pamiętać bowiem należy, że zjazd ten był zwołany zgodnie z dotychczasowym statutem m w dokładnie takim samym trybie, jak nowy statut. Kwestionowany zjazd był więc organizowany według zapisów statutowych zbadanych i zaakceptowanych wcześniej przez sąd. Co więcej to zapisy nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013r. nakazały PZD uchwalić nowy statut według zasad wynikających z dotychczasowego statutu. Jeszcze większym kuriozum jest jednak rejestracja zmian wynikających z odrzuconego przez Sąd statutu.

Niewyjaśnione pozostają pytania dlaczego Sąd opiera się w niej tylko i wyłącznie na opinii swojego referendarza sądowego i nie bierze pod uwagę żadnych innych opinii prawnych, jak i wcześniejszych rozstrzygnięć zawartych czy to w ustawie czy we wcześniejszych decyzjach Sądu. Czy rozumienie prawa i jego interpretacja winna zależeć od jednej osoby, wbrew wszelkiej logice i innym rozstrzygnięciom prawnym?

Niestety trwające przepychani prawne, nawet jeśli nie mają żadnych podstaw prawnych utrudniają działania PZD. Temat ten jest niezwykle ważny dla środowiska działkowego, bowiem istnieje ustawowy wymóg określający czas, w jakim musi zostać uchwalony nowy statut PZD. Jest to jedynie 18 miesięcy. Zasadne wydają się więc podejrzenia, że opóźnianie rejestracji jest działaniem świadomym i wymierzonym w PZD. Składanie apelacji, kolejne rozstrzygnięcia prawne zajmują czas, którego działkowcy nie mają w nadmiarze. Statut jest dokumentem niezwykle ważnym dla ogrodów działkowych, bowiem reguluje ich życie i działalność. Jego brak grozi chaosem i rodzi szereg kolejnych problemów. Czy właśnie to jest zamiarem Referendarza Sądowego, który chce swoją decyzją przypodobać się dążącej do wyrzucenia ze stolicy działkowców i ogrodów Prezydent Warszawy? Jak widać każdy sposób na utrudnienie życia działkowcom i PZD jest dobry. Niestety dzieje się to wszystko z krzywdą ludzką, bowiem brak statutu wpłynie bezpośrednio na działkowców i życie w ogrodach.

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD zapewniają, że w pełni popierają wszelkie działania Krajowej Rady PZD, która czyni wszystko, by doprowadzić do rejestracji tak potrzebnego całemu środowisku działkowemu statutu. Mamy nadzieję, że kierowane przez PZD skargi zostaną przyjęte, a błędne decyzje, jakie w tej sprawie zapadły – ulegną zmianie. Środowisko działkowe powinno być traktowane przez instytucje państwowe z szacunkiem i w zgodzie z prawem, a nie według oczekiwań władz i na polityczne zamówienie.

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.