Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Konieczność dokonania zmian w prawie jest podyktowana krzywdzącym orzeczeniem NSA" - 27.11.2014

"Ponad 120 lat temu na Ziemi Chełmińskiej zapoczątkowany został ruch działkowy dla zwykłych ludzi, najczęściej niżej usposobionych materialnie, aby mogli oni podreperować swoje domowe spiżarnie płodami uzyskanymi w uprawiania działek. Ruch ten dobrze służy do dnia dzisiejszego działkowym rodzinom. Warto w tym miejscu nadmienić, że od początku istnienia ogrodów działkowych, nigdy nie było altan o konstrukcji przytoczonej w feralnym orzeczeniu NSA z 9 stycznia 2014 roku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Budowlaniec' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Orzeczenie NSA jest kuriozalne" - 27.11.2014

"Z całym szacunkiem dla sądownictwa i jego niezawisłości, ale każdy działkowiec słyszący taką definicję altany działkowej puka się wymownie w czoło, życząc wymiarowi sprawiedliwości rozsądku i poszanowania ponad czteromilionowej rodziny polskich działkowców. Taka wykładnia spowodowała, że wobec działkowca, który na terenie działki w ROD wzniósł obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, lecz o konstrukcji niezgodnej z tą definicją, należy orzec konieczność rozbiórki altany" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Elena' w Toruniu.

czytaj więcej

"Komu zależy na zniszczeniu działkowców?" - 27.11.2014

"Naszym zdaniem przyjęta przez NSA definicja altany jest co najmniej niewłaściwa. Altana działkowa to domek służący do przechowywania odzieży roboczej, narzędzi, jak również miejsce do odpoczynku, schowania się przed deszczem, spożycia posiłku. Pomieszczenie to musi być zamknięte. Przez dziesiątki lat altany nikomu nie przeszkadzały. To, co dzieje się obecnie jest niezrozumiałe" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'ZWP Furnel' w Elblągu.

czytaj więcej

"Chcemy nasze wysiłki skierować na rozwój ogrodów, a nie walkę" - 27.11.2014

"Prosimy Panią, aby przed podjęciem kolejnych działań w sprawie Ustawy o ROD, zechciała Pani pogłębić wiedzę na temat ROD. Szczególnie zachęcamy Panią do nawiązania bliższych kontaktów z organizacją zrzeszającą ponad milion działkowców w Polsce - Polskim Związkiem Działkowców. Jesteśmy głęboko przekonani, że zapoznawszy się ze stanem rzeczywistym, a zwłaszcza z prawdziwymi problemami z jakimi borykają się działkowcy, zmieni Pani swoje nastawienie. Ustawa o ROD rozwiązała, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, kwestię systemu zarządzania ROD, opierając go o zasady pluralizmu i swobody zrzeszania się działkowców" - piszą działkowcy z ROD 'Księcia Bolko' w Świdnicy.

czytaj więcej

"Zwracamy się do Pani o wsparcie walki o spokój w ogrodach" - 27.11.2014

"Jestem działkowcem od wielu lat i chcę żeby nie burzono mojego spokoju. Chcę uprawiać działkę dla własnej przyjemności i wsparcia budżetu domowego, jak również cieszyć się z tego, co sam wypracuję na tym kawałku ziemi. Walczyłem o nową ustawę o ROD i uważam, że jest ona dobra dla nas działkowców" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Stankiewicz z ROD 'Roszarnik' w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

„Mój Ogródek” tworzymy z naszymi czytelnikami! - 26.11.2014

Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku. Naszą uwagę zaczyna zaprzątać myśl o świątecznym wystroju domu i ogrodu oraz o prezentach, którymi chcemy obdarować najbliższych. Tu pomocą służy najnowszy, grudniowy numer „Mojego Ogródka”, w którym znaleźć można wiele praktycznych i interesujących inspiracji. 

czytaj więcej

"Błądzenie we mgle. Kogo reprezentuje RPO?" - 26.11.2014

"Gdzie trafiają setki listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich? Z pewnością na adres warszawskiego biura, które mieści się przy Alei Solidarności 77, gdzie urzęduje prof. Irena Lipowicz. Czy jednak pani rzecznik pochyliła się choć nad jednym listem od prawdziwego działkowca?" - odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć w najnowszym Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

Józef Zych: PSL popiera projekt obywatelski - 26.11.2014

W poniedziałek (24.11.14r.) delegacja po przewodnictwem Pani Joanny Mikołajczyk - wiceprezes OZ PZD w Zielonej Górze spotkała się z Marszałkiem Józefem Zychem. Pan Marszałek stwierdził, że doskonale zna sprawę wyroku NSA w sprawie altan. Zaznaczył, że jest to problem natury prawnej i rozmawiał już w tej kwestii z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.

czytaj więcej

Prezydent Zielonej Góry popiera projekt działkowców - 26.11.2014

Prezydent Zielonej Góry pan Janusz Kubicki wyraził poparcie dla inicjatywy „STOP rozbiórkom altan”. W piśmie do Marszałka Sejmu Pan Prezydent krytycznie wyraził się o wyroku NSA w sprawie altan oraz zwrócił się o przyjęcie przez parlament ustawy, która da działkowcom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

czytaj więcej

Spotkanie Poseł PO Renaty Janik i działkowców z OZ Świętokrzyskiego - 26.11.2014

24 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie OZ Świętokrzyskiego PZD z Poseł Renatą Janik. Celem spotkania było zapoznanie Pani Poseł ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który kwestionuje zapisy Ustawy o ROD. Dla działkowców jest to równie ważny problem jak ten dotyczący rozbiórki altan.

czytaj więcej

Poseł PO Stanisław Chmielewski spotkał się z działkowcami ze Złotowa - 26.11.2014

24 listopada br. Poseł PO Stanisław Chmielewski spotkał się z przedstawicielami ROD miasta Złotowa w sprawie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który podważa konstytucyjność Ustawy o ROD z 2013 roku. Na spotkaniu został poruszony także temat wyroku NSA o altanach działkowych oraz inicjatywy ustawodawczej PZD 'STOP rozbiórkom altan'.

czytaj więcej

OZ w Poznaniu odpowiada na artykuł Głosu Wielkopolskiego - 26.11.2014

19 listopada br. w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł Anny Jarmuż „Działkowcy nie chcą PZD. Wolą własne stowarzyszenie”. Autorka przekonuje,  że PZD utrudnia wyłączenie się ze Związku ROD im. Karola Marcinkowskiego w Smochowicach. Wobec tych nieprawdziwych, zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu informacji OZ w Poznaniu zajęło stanowisko i po kolei obala wszystkie argumenty dziennikarki. 

czytaj więcej

OZ Śląski w sprawie ustawowych zebrań w niektórych ROD - 26.11.2014

Udział w ustawowym zebraniu, mającym na celu wybór stowarzyszenia ogrodowego, jak i prawo do głosowania na tym zebraniu, jest prawem każdego działkowca. Prawo to jest jednocześnie wyrazem przyjętej przez PZD zasady demokracji rozumianej jako system rządów większości jednostek tworzących daną grupę społeczną Demokracji wypracowanej przez wiele lat i zabezpieczanej w formie regulacji Statutu, Regulaminu oraz uchwał organów naszego stowarzyszenia ogrodowego - biorącego zawsze pod uwagę zdanie działkowców, ich opinie i głosy.

czytaj więcej

"Istnieje pilna konieczność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia altany działkowej" - 26.11.2014

"Przyjęcie przez Sejm RP i podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z 13 grudnia 2013 roku o ROD dawało naszym działkowcom nadzieję na spokojną pracę i wypoczynek na działce w poczuciu prawnego bezpieczeństwa. Niestety orzeczenie NSA te skromne nadziej zniweczyło. Skutkowało to tym, że kilku tysięczna rzesza działkowców i ich rodzin ponownie stanęła przed koniecznością podjęcia różnorodnych działań w obronie swoich altan" - piszą w liście do Marszałka Sejmu członkowie OKR PZD w Pile.

czytaj więcej

"Nie odbierajcie nam naszego prawa do decydowania o sobie i naszym ogrodzie" - 26.11.2014

"Prosimy o niepopieranie osób, które broniąc swoich partykularnych interesów niezgodnych z prawem, chcą siać niepokój w ogrodach. Nawołujemy również Panią Rzecznik do zmiany swojego negatywnego nastawienia do ustawy i działkowców. Ponawiamy jak mantrę nasz wieloletni apel do rządzących - dajcie nam w spokoju cieszyć się aktywnym wypoczynkiem, nie odbierajcie nam naszego prawa do decydowania o sobie i o swoim ogrodzie oraz naszej okupionej ciężką pracą własności - dorobku nieraz kilku pokoleń działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Skałka' w Starachowicach.

czytaj więcej

"Prosimy, aby zgłoszone poprawki zostały wprowadzone do ustawy" - 26.11.2014

"OZ PZD w Szczecinie jest niepokojony bardzo licznymi pytaniami o los nowej ustawy od przybywających delegacji z ogrodów. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność ciążącą na strukturach Polskiego Związku Działkowców kierujemy do Pana Marszałka prośbę działkowców o przyspieszenie procedowania" - pisze OZ PZD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Czy już nie dość nękania działkowców?" - 26.11.2014

"Wynikiem nakładu pracy rodzin działkowców i poniesionych przez nich kosztów są zagospodarowane działki i wybudowane 'domki - altanki', zabezpieczające minimum standardów w dzisiejszych czasach. Czy działkowcy, w zmieniających się warunkach, mogą mieć tylko szopy? Czy działkowcy są aż tak niewygodni współczesnym elitom, ze coraz to nowe fronty walki są z nimi otwierane?" - piszą w liście działkowcy z ROD 'Malwa' w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Sytuacja po bulwersującym wyroku NSA jest stanem zagrożenia dla funkcjonowania ROD" - 26.11.2014

"Stan niepewności zaistniał po ogłoszeniu 9 stycznia 2014 r. wyroku NSA, w którym poparł on stanowisko nadzoru budowlanego, że z ustawy Prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ROD można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty niespełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę są samowolą budowlaną. Należy zauważyć, ze istniejące na terenach ROD altany były budowane przez dziesięciolecia i ten stan nie był kwestionowany przez organa nadzoru budowlanego" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Prezydium OZ w Elblągu.

czytaj więcej

"Nie możemy pozwolić na rozbiórkę altan" - 26.11.2014

"Jesteśmy zbulwersowani i zaniepokojeni orzeczeniem NSA odnośnie altan, znajdujących się w naszych ogrodach. Dla nas działkowców ogrody służą do wypoczynku i relaksu. Znajdujące się tam altany drewniane czy murowane, przypominające niewielkie domki, ozdabiają nasze ogrody od kilkudziesięciu lat" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zjednoczenie' w Darłowie.

czytaj więcej

"Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich stanie po naszej stronie" - 26.11.2014

"Pani Rzecznik Praw Obywatelskich powinna stać na straży przestrzegania prawa, a nie lekceważyć niezależną samorządną organizację, zrzeszającą prawie milion obywateli. Kolejny niepokój budzi wyrok NSA, zmieniający definicję altany na lekką ażurową konstrukcję, chroniącą przed deszczem i słońcem. Altana ma służyć do odpoczynku, składania narzędzi ogrodniczych, a także przebywania w niej w okresie letnim. Takich warunków definicja altany podana przez NSA nie spełnia" - piszą działkowcy z ROD 'Roszarnik' w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.