Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejne poznańskie ogrody mają uregulowany stan prawny gruntów - 28.05.2015

Kolejne poznańskie ogrody mają uregulowany stan prawny gruntów Prezydent Miasta Poznania potwierdził w drodze decyzji prawo użytkowania do gruntów ROD „Zakątek” i ROD im. ks. Leona Przyłuskiego.

Uzyskanie prawa użytkowania na rzecz PZD do gruntów ROD to skutek unormowań wynikającym z art. 76 ustawy o ROD. Organy Związku w całej Polsce od wielu miesięcy zabiegają o niezwłoczne uregulowanie stanu prawnego gruntów wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Brak wylegitymowania się przez PZD tytułem prawnym do gruntów dotyczy ogrodów, które powstały przed 1981 rokiem i były zakładane przez gminy i zakłady pracy, od których PZD w wielu przypadkach otrzymał tylko szczątkowe dokumenty dotyczące praw do gruntów. Wielokrotnie było to wykorzystane do negowania legalności ROD i podważania praw tysięcy działkowców, którzy mają na nich działki.

Art. 76 ustawy o ROD daje możliwość uzyskania przez PZD tytułu prawnego do nieruchomości zajmowanych przez ROD w postaci użytkowania na czas nieokreślony i nieodpłatnie. Jest to możliwe wyłącznie w odniesieniu do gruntów ROD, będących własnością jednostek samorządu terytorialnego bądź Skarbu Państwa oraz spełniających jedną z przesłanek wymienionych w art. 76 ust.1 pkt. 1-4 ustawy (teren ROD przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa lub gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo gdy ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r., miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały na mocy przepisów tejże ustawy).

1796 ROD o powierzchni blisko 11 tys. ha kwalifikuję się do objęcia ich art. 76 ustawy o ROD. Dotychczas okręgowe zarządy PZD skomplementowały i złożyły niezbędną dokumentacją w odniesieniu do 985 ROD o powierzchni 6350 ha, a więc w stosunku do 58% powierzchni podlegającej regulacji. Do chwili obecnej właściciele gruntu (gminy/Skarb Państwa) pozytywnie rozpatrzyli sprawy 141 ROD o powierzchni ponad 672 ha. Pozostałe wnioski czekają na rozpatrzenie.

AH

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio