Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich w sprawie obrony warszawskich ogrodów działkowych - 02.03.2015

"W naszej ocenie działania zaproponowane przez stowarzyszenie Dekretowiec zmierzają do złamania prawa, w wyniku którego poszkodowani zostaną zwykli obywatele - działkowcy i ich rodziny. Działanie Dekretowców obliczone jest na milionowe zyski i nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistym zwrotem własności byłym właścicielom. Żądają oni gruntów przede wszystkim dla deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Solidaryzujemy się z działkowcami warszawskimi i będziemy ich wspierać w słusznej walce o ogrody, gdyż nie godzimy się na taki sposób rozwiązywania problemów powstałych nie z naszej winy i nie z naszej inicjatywy" - piszą uczestnicy narady członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów i Skarbników ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rejestracji statutu PZD - 02.03.2015

"Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację o wydanym postanowieniu referendarza sądowego z dnia 7 stycznia 2015 roku, w którym to odmówiono zarejestrowania statutu PZD. W tym samym dokumencie w sposób jednozdaniowy bez żadnego uzasadnienia uznano za słuszne wszystkie uwagi zgłoszone do uchwalonego statutu ze strony organu nadzoru - Prezydent Miasta Warszawy. Oczywistym jest, że każdy organ nadzorczy ma pełne prawo zgłoszenia swoich uwag, ale brak jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia się do nich ze strony Sądu jest całkowicie niezrozumiałe. Bezkrytyczne ich przyjęcie musi wywołać powszechne oburzenie w całym środowisku działkowców" - piszą Prezesi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Działkowcy z Sandomierza w sprawie roszczeń do terenów zajmowanych przez ogrody - 02.03.2015

"Bardzo mocno solidaryzujemy się w walce o utrzymanie ROD w naszym kraju. Niech postawa wszystkich działkowców w Polsce dla utrzymania przestrzeni zielonych i piękna mikro krajobrazu będzie przykładem dla wielu zaślepionych tylko mamoną i chęcią zabetonowania tych przestrzeni, że taki kierunek prowadzi donikąd. Działkowcy w żadnej mierze w tych sporach o tereny zajęte pod ROD nie zawinili. Jako lokalna społeczność działkowa zdecydowanie protestujemy przeciwko powstawaniu stowarzyszeń - hien, które żerują na lukach prawnych i nie tylko w celu pozbawienia możliwości istnienia ROD. Wierzymy, że mądrość i rozwaga władz lokalnych, parlamentarzystów i rządu nie pozwoli na odebranie możliwości uprawiania działek w ROD naszym kraju, czego sobie i wszystkim działkowcom życzymy" - piszą działkowcy z ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu.

czytaj więcej

Relacja z XXV posiedzenia Krajowej Rady PZD - 27.02.2015

26 lutego 2015 roku odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD. Obrady KR PZD otworzył Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - 27.02.2015

Fountain PenDziałania związane z regulacją stanu prawnego gruntów ROD są od lat zadaniami priorytetowymi dla wszystkich struktur Związku. PZD dzięki tym działaniom w latach ubiegłych uzyskał prawo użytkowania wieczystego do ponad 27 tys. ha gruntów. W stosunku do blisko 3 tys. ha gruntów Związek posiada ujawnione prawo użytkowania w księgach wieczystych. Powyższe sprawia, że do blisko 14 tys. ha gruntów PZD nie jest w stanie wylegitymować się tytułem prawnym. Natomiast  działkowcy od dziesiątek lat użytkują je w dobrej wierze i przejęli je od władz publicznych w pełnym zaufaniu.

czytaj więcej

Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD - 27.02.2015

To Sign A Contract 2Na posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 26 lutego przedstawiono wyniki działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie  art. 76 ustawy o ROD. Dzięki przyjętym rozwiązaniom prawnym, PZD po raz kolejny podejmuje batalie w tej kwestii. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD, chociażby w przypadku likwidacji bądź roszczeń. Z treścią komunikatu KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD można zapoznać się na stronie pzd.pl w zakładce Aktualności - Informacje i Komunikaty KR PZD. 

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium KR w sprawie odrzucenia poprawki rozszerzającej działanie obywatelskiej ustawy Stop Rozbiórkom Altan na obiekty przekraczające normy zapisane dla altan działkowych - 27.02.2015

Notebook Wih Spiral And Red Cover

Prezydium Krajowej Rady PZD, jako reprezentant przeszło miliona działkowców-członków PZD oraz inicjator kampanii społecznej, której efektem było złożenie do Sejmu RP obywatelskiego projektu ustawy Stop Rozbiórkom Altan, stanowczo sprzeciwia się propozycjom rozszerzenia ochrony prawnej zapisanej w przedmiotowej ustawie na obiekty przekraczające normatywy przewidziane dla altan działkowych. Zdaniem Prezydium KR PZD rozwiązanie takie byłoby sprzeczne z intencjami przeszło 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim. Co więcej, uważamy, że poprawka ta wręcz mogłaby zagrozić głównemu celowi inicjatywy, tj. niezwłocznemu usunięciu luki w prawie, która dała podstawy do zakwestionowania legalności altan budowanych od pokoleń przez rodziny działkowców. 

czytaj więcej

Gorzowski ogród pod wodą - 27.02.2015

Ballpoint Pen

50 zalanych działek i 20 podtopionych – to bilans remontu jaki przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. ROD „Leśnik” został zniszczony w znacznym stopniu, starty sięgają kilkaset tysięcy złotych, a winnego brak.

czytaj więcej

Trwa budowa nowego ogrodu w Toruniu - 27.02.2015

Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski Polskiego Związku Działkowców jest w trakcie budowy nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, będącego ogrodem odtworzeniowym po zlikwidowanych ROD „Kogucik’ i „Złote piaski” w Toruniu. Nowopowstający ogród nosi nazwę „Pod Sosnami”, jest to co prawda nazwa tymczasowa ale wszystko wskazuje na to, że taka pozostanie na stałe, gdyż przyjęła się już wśród działkowców, którzy podpisali umowy na użytkowanie działek. Na 99 działek, które są już wytyczone, ponad 70% ma przypisanych swoich użytkowników.

czytaj więcej

Kolejna decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD na Śląsku - 27.02.2015

OZ Śląski PZD cały czas prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. OZ otrzymał kolejną decyzję w sprawie stwierdzania prawa użytkowania dla gruntów ROD "1 Maja" w Łaziskach Górnych. Do tej pory wystosował on 225 wniosków w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania do gruntów ROD, które obejmują swoim zakresem ponad 1380 ha powierzchni ogrodów.


czytaj więcej

Narad prezesów zarządów warszawskich ROD - 27.02.2015

20150225_104857_resized23 i 25 lutego br. w ośrodku szkoleniowym OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyły się narady prezesów zarządów stołecznych ROD. Spotkania poświęcone bieżącym problemom Związku oraz Okręgu, w tym organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach.

czytaj więcej

"Tereny pod warszawskie ogrody nie były zajęte samowolnie i bezpodstawnie" - 27.02.2015

"Nieprawidłowości i uchybienia urzędników państwowych w procedurze uwłaszczania w tym czasie oraz sposób przekazywania gruntów na urządzenie ogrodów działkowych zrodził teraz pretensje i roszczenia byłych właścicieli terenów, na których obecnie istnieją ogrody działkowe. Działkowcy zrzeszeni w ROD nie przyczynili się do zaistniałej sytuacji, ale to ich będą dotyczyły skutki tych wcześniejszych błędów i nieprawidłowości. Ogrody działkowe tam już są i działają w sposób zorganizowany. Korzystniej dla miasta i społeczeństwa byłoby utrzymać je jako tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe w zabetonowanym mieście, szanując trud i wysiłek oraz nakład finansowy w zagospodarowanie tych rejonów" - piszą działkowcy z ROD 'Relaks' w Radomiu.

czytaj więcej

"Mamy świadomość jak ważna jest solidarność i jedność PZD" - 27.02.2015

"Uważamy, że źle się stało, że przed laty pogwałcono prawa własności i wyrzucono ludzi z ich prawowicie zajmowanych terenów. Na tych terenach zbudowano ogrody działkowe i wprowadzono tam działkowców. Wydarzy się następne nieszczęście jeżeli krzywda wyrządzona przed laty zostanie naprawiona krzywdą działkowców. To nie warszawscy działkowcy w tej sprawie zawinili, tylko armia urzędników, która przez szereg lat nie potrafiła uregulować spraw własnościowych w Warszawie. Jesteśmy świadomi, że PZD i użytkownicy działek w tej sprawie nie powinni uczestniczyć, powinno to zostać wyjaśnione między byłymi właścicielami i Skarbem Państwa. Niestety, jeśli w grę wchodzą wielkie pieniądze, to okazuje się, że nasz rząd jak zwykle będzie próbował pozyskać je od zwykłych obywateli" - piszą prezesi ROD z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Wschowy, Szlichtyngowej i Sławy.

czytaj więcej

Stanowiska podjęte na XXV posiedzeniu KR PZD - 26.02.2015

W dniu 26 lutego 2015 r. odbyło się XXV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na posiedzeniu podjęto poniższe stanowiska.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie roszczeń do ROD - 26.02.2015

"Jesteśmy przeciwni koncepcji zaspokajania w naturze roszczeń do gruntów, na których położone są ogrody działkowe w Warszawie, ale również w innych miastach - jak chociażby w Grudziądzu" - piszą w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Zwiazku Działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów zarządów ROD z terenu Warszawy w sprawie ogrodów zagrożonych dekretem Bieruta - 26.02.2015

"Z całą stanowczością wyrażamy nasz sprzeciw wobec propozycji zgłaszanych przez Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które chce pozbyć się nie tylko ogrodów roszczeniowych, ale wszystkich warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st Warszawy Prezesi Zarządów ROD z terenu Warszawy. 

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Metalowiec" w Skarżysku-Kamiennej w sprawie rejestracji statutu PZD - 26.02.2015

"Treścią niniejszego stanowiska w pełni popieramy decyzję o zaskarżeniu wydanego Postanowienia pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne" - pisze Zarząd ROD "Metalowiec" w Skarżysku -Kamiennej.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich w sprawie Ustawy o ROD - 26.02.2015

"Uważamy, że Pani stosunek wobec ogrodów działkowych aktywizuje pewne wrogie ugrupowania do działań na szkodę działkowców i PZD. Przykładem jest stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców poprzez likwidację ogrodów, bez odszkodowań chce zaspokoić roszczenia spadkobierców - ludzi wywłaszczonych na podstawie dekretu Bieruta" - piszą w swoim stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady ROD z rejonu Strzelec Opolskich.

czytaj więcej

Podziękowania Prezydium OZ Podkarpackiego PZD za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych. - 26.02.2015

"Występując w imieniu podkarpackich działkowców Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD składa serdeczne podziękowania za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych".

czytaj więcej

Bądź na czasie – odwiedź Gardenię! - 25.02.2015

Gardenia to najbardziej inspirujące wiosenne targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Odbędą się one w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od czwartku do soboty (26-28 lutego). Gorąco zachęcamy zwłaszcza działkowców do odwiedzenia targów i zapoznania się z aktualnymi trendami oraz nowinkami ogrodniczymi. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.