Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie Pani Premier z działkowcami - 26.05.2015

Na wstępie Pani Premier podkreśliła,  że to kolejne już jej spotkanie z przedstawicielami środowiska użytkowników działek. Przypomniała, że wszystkie poprzednie, tj. dotyczące obywatelskich projektów ustaw zainicjowanych przez działkowców zrzeszonych w PZD, czyli ustawy o ROD i ustawy Stop Rozbiórkom Altan, przyniosły bardzo pozytywne rezultaty – ustawy już obowiązują. Dzisiejsze spotkanie Pani Premier zaproponowała w związku z wystąpieniem Krajowej Rady oraz licznymi wystąpieniami kierowanymi do niej przez działkowców, a dotyczącymi problemów z rejestracją statutu PZD, z uwagi na zastrzeżenia Prezydenta m. st. Warszawy jako organu nadzoru nad PZD.

Rozumiejąc problem Pani Premier Ewa Kopacz zaproponowała, że w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami Związku przy udziale Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w Kancelarii Premiera, na którym powinny być rozwiązane problemy Związku i działkowców.

W odpowiedzi na słowa Pani Premier Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zadeklarował wolę pełnej współpracy ze strony Związku. W swoim wystąpieniu przedstawił punkt widzenia PZD na zaistniałą sytuację i podkreślił, że wszelkie działania PZD w tej sprawie były podejmowane w zgodzie z obowiązującą ustawą i w dobrej wierze. Dlatego też zdaniem Prezesa Kondrackiego,  rozmowy na pewno mają szansę na doprowadzenie do wypracowania rozwiązań, które zakończą spór wokół rejestracji statutu, a co za tym idzie pozwolą uniknąć zakłóceń w funkcjonowaniu ponad 4700 ogrodów, w których działki ma 900 tys. polskich rodzin. Prezes Kondracki poinformował również o działaniach, jakie PZD podjął w ramach wdrażania ustawy o ROD, a w szczególności o wynikach zebrań ustawowych, na których gros działkowców opowiedziało się za pozostaniem ich ogrodów w strukturach PZD.

W dalszej części spotkania uczestniczący w spotkaniu warszawscy działkowcy przedstawili Pani Premier problemy, z jakimi ogrody spotykają się na co dzień. Szczególnie dużo miejsca poświęcili problemowi regulacji stanu prawnego terenów ROD w Warszawie, który to proces został zahamowany w wyniku obstrukcji urzędników magistratu. Poruszyli również problem ogólnie negatywnego stosunku niektórych warszawskich urzędników do ogrodów i braku zrozumienia z ich strony znaczenia i korzyści, jakie tereny zielone utrzymywane przez działkowców przynoszą dla miasta.

Premier wysłuchała tych spostrzeżeń z uwagą i zadeklarowała, że podejmie starania, aby sprawa warszawskich ogrodów ruszyła z miejsca. Szczególnie entuzjastycznie działkowcy przyjęli słowa Pani Premier, w których zadeklarowała, że dopóki pełni urząd, ogrody nie będą likwidowane, a działkowcy mogą liczyć na jej pomoc.

Po spotkaniu odbył się krótki briefing, podczas którego Pani Premier odpowiadała na pytania dziennikarzy na temat postulatów zgłaszanych przez działkowców i potwierdziła, że w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami PZD oraz Prezydent m. st. Warszawy.

Andrzej Penkalla

 

Galeria ze zdjęciami ze spotkania:

Spotkanie Pani Premier z działkowcami

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.