Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Prezydenta Częstochowy do Posła SLD Marka Balta z prośbą o wniesienie inicjatywy ustawodawczej w sprawie gospodarowania odpadami - 26.05.2015

"Zwracam się do Pana Posła w imieniu własnym, Samorządu Częstochowskiego oraz członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Częstochowie z prośbą o wniesienie inicjatywy legislacyjnej pod obrady Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa celem zmiany istniejącego zapisu ustawowego, który powoduje konieczność wnoszenia przez działkowców zawyżonych opłat za gospodarowanie odpadami. Zdaniem działkowców zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku wywołała wobec nich skutek przeciwny od zamierzonego, gdyż w chwili obecnej są oni zobowiązani podwójnie ponosić koszty związane z gospodarowaniem odpadami" - pisze w liście do Posła SLD Marka Balta Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Załącznik plikowy do pobrania

List_Prezydenta_Czestochowy_do_Posla.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.