Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ Podlaski w sprawie odmowy rejestracji statutu PZD - 30.04.2015

"OZ Podlaski PZD, obserwując aktualną sytuację pomiędzy PZD a Prezydentem m. st. Warszawy, czyli jego organem nadzoru, pragnie wyrazić swoje oburzenie. Niedopuszczalne jest, aby działania władz zarówno samorządowych, jak i państwowych, przybierały formę rozmaitych, oczywiście nieuzasadnionych, ataków wymierzonych w stronę PZD. Jak łatwo się domyślić mają one na celu zdyskredytowanie stowarzyszenia w oczach opinii publicznej, a także samych działkowców".

czytaj więcej

Działkowcy z ROD "Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu w sprawie rejestracji statutu PZD - 30.04.2015

"Mamy więc trzecią organizowaną w majestacie prawa próbę zniszczenia ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez atak na jego strukturę. Smutne jest to, że do dzieła swoją rękę dokładają renegaci, którzy kiedyś byli członkami PZD. Jednym z nich jest pan Dobiesław Wieliński były członek PZD w ROD "Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu. Pan D. Wieliński autor wniosku dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniem PZD jest "fikcyjnym" użytkownikiem działki, czego najlepszym przykładem jest ona sama - zaniedbana, nieuprawiana, porośnięta chaszczami. Sprawia wrażenie opuszczonej i tak jest w rzeczywistości. Jej gospodarzowi potrzebna jest jedynie jako pretekst do wypowiadania się w imieniu działkowców, sam bowiem mieszka w pobliżu we własnym domu z zadbanym ogrodem. Od 2011 roku nie partycypuje w wydatkach jakie działkowcy ponoszą na rzecz ogrodu. Ten "odnowiciel" ruchu działkowego w Polsce na swoim terenie w swoim ogrodzie doznał sromotnej porażki. Po żarliwej agitacji na rzecz wyłączenia ogrodu ze struktur PZD, poparło go raptem 9 działkowców, 116 było za pozostawieniem ogrodu w PZD" - piszą działkowcy z ROD "Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu.

czytaj więcej

"Za trudnościami stwarzanymi przez organ nadzoru kryją się cele dotyczące gruntów warszawskich" - 30.04.2015

"Jesteśmy zaniepokojeni przedłużającą się procedurą rejestracji statutu Polskiego Związku Działkowców. Do chwili obecnej zrobiliśmy wiele aby wprowadzić w życie postanowienia ustawy z 13 grudnia 2013 r. Niezrozumiałym dla nas jest wyszukiwanie proceduralnych utrudnień w celu rejestracji - pomimo, że statut jest akceptowany przez nas działkowców i był z nami konsultowany przed jego uchwaleniem" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy Walnego Zebrania w ROD im. "1000 - lecia PP" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Mamy duże zaufanie do Polskiego Związku Działkowców" - 30.04.2015

"Znamy ludzi, którzy kierują PZD i są w nim zatrudnieni, niejednokrotnie nam pomogli, wiemy, ze można na nich polegać. Trudno jest mi wiec uznać postępowanie wyjaśniające wobec PZD, zakończone udzieleniem ostrzeżenia, za coś innego niż rzucanie kłód pod nogi działkowcom. Nie jest to nic nowego, to powszechna praktyka od ponad 20 lat" - pisze Emilia Wydra z ROD w Toruniu do Premier Ewy Kopacz.

czytaj więcej

OZ w Kaliszu protestuje przeciwko niesprawiedliwej ocenie PZD i jego statutu - 29.04.2015

"Jesteśmy oburzeni i zbulwersowani działaniami podjętymi przez Panią Prezydent jako organu nadzorującego PZD, które prowadzą do destabilizacji Związku i paraliżu ruchu działkowego w Polsce. Nasze stanowisko podyktowane jest nie tylko przekonaniem o bezzasadności zarzutów wysuwanych wobec uchwał Krajowej Rady PZD, ale również faktem, że organ nadzorujący w swoich opiniach opiera się na pismach kierowanych do Pani Prezydent przez osoby będące byłymi członkami PZD. Pragniemy też zauważyć, że wciąż trwa procedura sądowa w sprawie zarejestrowania statutu PZD uchwalonego 23 października 2014 r. Pomimo trwania tej procedury organ nadzorujący jednocześnie odrzuca przyjęcie zapisów nowego statutu. Wprowadza to niepokój i destabilizację ruchu działkowego w Polsce oraz zakłóca normalne funkcjonowanie ogrodów działkowych" - pisze w liście do Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz OZ w Kaliszu.

czytaj więcej

"Pani Prezydent zdecydowała się wystąpić przeciwko działkowcom" - 29.04.2015

"Pani Prezydent jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy rejestracji statutu PZD przez sąd postanowiła zażądać niezwłocznego uchylenia uchwał wydanych na podstawie nowego statutu, co budzi poważne wątpliwości co do zgodności tych działań z prawem. Nadzór nad organizacją zrzeszającą milion obywateli powinien być wykonywany w sposób staranny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości. Działania Pani Prezydent są zaś pełne wątpliwości, włącznie z tym, czy pod przykrywką nadzoru nie próbuje się doprowadzić do likwidacji ogrodów działkowych położonych w atrakcyjnych rejonach miasta lub tych objętych dekretem Bieruta" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Stefan Dichting z ROD "Sasanka" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Nie pozwolimy na zniszczenie PZD" - 29.04.2015

"Przytoczona w Pani piśmie argumentacja dotycząca rejestracji statutu PZD miała na celu jedynie wywołanie zamętu i niepokoju co do dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Odbieramy je jako kolejną próbę pozbycia się PZD, a w konsekwencji pozostawienia ROD bez opieki prawnej i ustawowej ochrony. Informujemy, że nie pozwolimy na zniszczenie PZD. Nie dopuścimy do likwidacji ogrodów działkowych" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy z ROD "Barbara" w Ropczycach.

czytaj więcej

"Silny PZD jest gwarantem bezpieczeństwa dla miliona obywateli uprawiających swe działki" - 29.04.2015

"Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zakwestionowała tryb uchwalenia nowego statutu, jednocześnie pomimo braku prawomocnego rozstrzygnięcia tej sprawy przez sąd zażądała od PZD uchylenia wszystkich swoich uchwał. Z pozoru działania te mogą się wydawać troską o działkowców, w rzeczywistości nie są niczym innym, jak dezorganizacją pracy ogrodów działkowych. Uważam, że Pani interwencja jest niezbędna dla dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych w Polsce" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Maria Jarzębowska z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

"Działania Pani Prezydent łamią obowiązujący w państwie ład konstytucyjny" - 29.04.2015

"Wyrażamy zaniepokojenie podejmowanymi przez Panią Prezydent i jej urząd działaniami zmierzającymi do unicestwienia warszawskich ROD i całego PZD. Łamią one obowiązujący w państwie ład konstytucyjny. Przejawia się to projektem zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli nieruchomości przez sięganie po grunty zajmowane przez ROD, ale bez prawem przewidzianych odszkodowań dla działkowców i PZD. Oburzeni jesteśmy bezpodstawną i błędną interpretacją przepisów prezentowaną przez Prezydent Warszawy w zastrzeżeniach do statutu PZD. Apelujemy i prosimy Panią Prezydent m.st. Warszawy aby zechciała swoje działania dostosować do głoszonych haseł o przestrzeganiu prawa" - piszą w swoim stanowisku członkowie PZD w ROD im. T. Kościuszki w Prudniku.

czytaj więcej

"PZD wykonał ustawowy obowiązek" - 29.04.2015

"Wyrażamy swoje zaniepokojenie zatrzeżeniami Prezydenta m.st. Warszawy co do uprawnień Nadzwyczajnego XI Zjazdu Delegatów PZD do uchwalenia statutu PZD. Związek wykonał ustawowy obowiązek i po szerokiej konsultacji społecznej nowy statut PZD został przyjęty. Dlatego gorąco pragniemy, aby jak najszybciej został przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrowany i mógł dobrze służyć działkowcom wcałej Polsce" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze.

czytaj więcej

Działkowcy z Piły na spotkaniu u senatora Mieczysława Augustyna - 29.04.2015

W dniu 27 kwietnia 2015 roku przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Pile i ROD z Piły spotkali się z senatorem Mieczysławem Augustynem. W spotkaniu udział wzięli: Marian Praczyk Prezes OZ, Maria Fojt I Wiceprezes OZ, Andrzej Kierzkowski sekretarz OZ i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile, Marian Ostaszewski członek Prezydium OZ i Prezes ROD Kalinka w Gminie Szydłowo oraz Czesław Wiśniewski Prezes ROD im. St. Sempołowskiej w Pile.

czytaj więcej

Okazja czyni… biurowce - 29.04.2015

Kilkanaście lat temu część jednego z wrocławskich ROD zlikwidowano pod budowę autostrady, potem w planach pojawiła się droga ekspresowa S-5. Mimo że pod te inwestycje nie wykorzystano całego zarezerwowanego gruntu, nie zwrócono go też działkowcom. Władze miasta, choć teren należy do Skarbu Państwa, a nie gminy, widzą już na nim nowe biurowce.

czytaj więcej

OZ w Opolu w sprawie wniosków skierowanych do organu nadzoru nad PZD - 29.04.2015

"Zwracamy się do Pani Prezydent m. st. Warszawy z apelem, aby sprawy dotyczące PZD rozpatrywać z członkami naszego stowarzyszenia, z uwagi na to, że dotykają one wyłącznie rodzin działkowych zgrupowanych w Polskim Związku Działkowców grupą od ponad 100 lat. Tymczasem członkowie innych wyłączonych z PZD stowarzyszeń, jak to ma miejsce ze stowarzyszeniem "Na Piaskach" w Komprachcicach, mają czelność ingerować w wewnętrzne sprawy naszego Związku, kierować oszczercze pomówienia i pouczać nie tylko nas, ale i niezależny Sąd Rejestrowy o przynależnych mu uprawnieniach" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ w Opolu.

czytaj więcej

Działkowcy oburzeni artykułem red. Marka Wielgo "Działki i spór o składkę" - 29.04.2015

Newspaper"Koszty występują w każdym stowarzyszeniu i w każdej organizacji, ale PZD jest szczególnym stowarzyszeniem, które oprócz kosztów czysto organizacyjnych ponosi koszty zarządzania ogrodami w związku z obsługą prawną, inwestycyjną, szkoleniami, księgowością, bezpieczeństwem, ewidencją gruntów, obroną ogrodów, sprawozdawczością, współpracą z właścicielami gruntów, likwidacją ogrodów, rozstrzyganiem skarg, sporów itp. Kto według Pana ma to wszystko robić? To nie jest stowarzyszenie o charakterze ideologicznym, kółko zainteresowań, ani stowarzyszeniemo wyznaniowe. PZD jest stowarzyszeniem, które ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ogrodów działkowych zgodnie z przepisami ustawy o ROD. Wymaga to jednak kosztów i każdy, kto korzysta z działki ma obowiązek ustawowy ponosić cząstkę tych kosztów w wielkości przypadającej na jego działkę" - piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Poznaniu w sprawie wystąpienia Prezydent m.st. Warszawy o nierejestrowanie statutu PZD - 28.04.2015

"Dotychczasowy statut - pomimo wykreślenia z jego treści zapisów stojących w sprzeczności z nową ustawą o ROD - nie dawał gwarancji poprawnego funkcjonowania organów Związku. Dlatego też niezwłocznie przystąpiono do prac nad nowym statutem i po konsultacjach społecznych uchwalono go 23 października 2014 r. Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono - w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także złożono do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w KRS. I wtedy dopiero, nie chcąc dopuścić do rejestracji statutu, do działania przystąpił organ nadzorczy - Prezydent m.st. Warszawy" - piszą w stanowisku z 27 kwietnia członkowie Prezydium OZ w Poznaniu.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 28.04.2015

"Z wielką radością i ulgą powitaliśmy informację o wejściu w życie ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. Radość ta była tym większa, że został przyjęty projekt ustawy zgłoszony przez grupę przedstawicieli ponad milionowej rodziny działkowców. Jednak radość ta okazała się przedwczesna. Niezrozumiałe dla nas, a zarazem wywołujące głębokie zaniepokojenie jest działanie Prezydenta m.st. Warszawy, jako organu nadzorczego wobec naszego Związku. Takie działanie odbieramy jako nadużycie uprawnień nadzorczych. Wobec tej sytuacji, mając na uwadze art. 171 Konstytucji RP zwracamy się do Pani Premier o skorzystanie z uprawnień i podjęcie czynności nadzoru nad Prezydentem m.st. Warszawy wobec działań tego organu wobec PZD. Dotychczasowe postępowanie poprzez stosowanie nacisków administarcyjnych nie tylko narusza samorządność naszej organizacji, ale również ogranicza prawo PZD do obiektywnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd" - piszą w swoim stanowisku skierowanym do Premier Ewy Kopacz przedstawiciele OZ Toruńsko-Włocławskiego.

czytaj więcej

"Przymuszanie PZD do uchylenia uchwał i grożenie surowszymi dolegliwościami jest naruszeniem konstytucyjnej zasady praworządności i kompetencyjności" - 28.04.2015

"Organ nadzoru, który jest stroną w postępowaniu sądowym, nie czekając na rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego, stosuje administracyjne środki nadzorcze i zmusza PZD do uchylenia uchwał podjętych na podstawie statutu uchwalonego 23 października 2014 roku, mimo że statut ten, zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, obowiązuje od dnia jego uchwalenia. Według naszej wiedzy do czasu rozstrzygnięcia sprawy zmian do statutu przez sąd, organ nadzoru nie ma podstaw prawnych do stosowania środków nadzorczych, a tym bardziej do zapowiadania, że zastosuje jeszcze bardziej dolegliwe środki" - piszą w liście do Prezydenta Warszawy działkowcy z ROD im. B. Chrobrego w Wałbrzychu. 

czytaj więcej

"Zastrzeżenia wobec statutu PZD to kolejny etap walki z działkowcami" - 28.04.2015

"Statut PZD uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów dnia 23 października 2014 roku, dla ogrodów jest gwarantem istnienia i sprawnego zarządzania. Każdy mógł wnieść do projektu uwagi. Zapisy w nim zawarte były konsultowane przez działkowców, prawników i zyskały poparcie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że zostaniemy pozbawieni z niejasnych przyczyn podstaw funkcjonowania. Apelujemy o zaprzestanie działań wymierzonych przeciwko stowarzyszeniu PZD, bo ogrody spełniają w społeczeństwie bardzo ważną rolę" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Oaza" w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Protest wobec zamiarów storpedowania działalności Polskiego Związku Działkowców" - 28.04.2015

"Zastrzeżenia Pani Prezydent do trybu uchwalenia statutu PZD na Nadzwyczajnym Zjeździe PZD nie mają nic wspólnego z argumentacją prawną, a stanowią próbę zniszczenia organizacji działkowców w imię zaspokojenia chęci wzbogacenia się środowiska deweloperów. Nie chodzi tu przecież o przestrzeganie przepisów prawa, ale o możliwość usunięcia działkowców z atrakcyjnych pod względem wartości gruntów. Dotyczy to głównie ogrodów działkowych położonych w Warszawie, ale działania Pani Prezydent będą mieć niestety przełożenie na ogrody działkowe w całym kraju" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Zielony Jar" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Jesteśmy zaniepokojeni sytuacją ogrodów w stolicy" - 28.04.2015

"Jesteśmy bardzo zbulwersowani tym, że władze miasta Warszawy popierają działania stowarzyszenia "Dekretowiec" i zamierzają rozwiązać problem roszczeń do terenów zlokalizowanych w centrum stolicy i objętych dekretem Bieruta, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe w drodze pozbawienia ich użytkowników możliwości dalszego przebywania, wypoczynku, uprawy owoców i warzyw na swoich działkach. Solidaryzujemy się ze wszystkimi warszawskimi użytkownikami działek, wyrażając jednocześnie głęboką nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązania prawne, które nie pozostawią z niczym miłośników ziemi, ogrodowej pracy i rodzinnego relaksu na zielonym łonie ogrodów działkowych - piszą wswoim stanowisku działkowcy z ROD "Zdrowie" w Czerwonej Górze.

czytaj więcej

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio