Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Apelujemy o zaprzestanie działań niezgodnych z prawem dla naszego wspólnego dobra" - 23.05.2016

"Altana służy do zaspokajania potrzeb wypoczynkowych działkowców, a nie mieszkaniowych. Dlatego powinna mieć wymiary zgodne z zapisami ustawy o ROD i regulaminu ROD. Altany o legalnych wymiarach są wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb działkowców. Jesteśmy przeciwni łamaniu obowiązujących przepisów" - piszą działkowcy z ROD "Za gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

List otwarty OZ w Szczecinie do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosku złożonego do NSA - 20.05.2016

envelope letter iconNie przebrzmiały jeszcze echa naszej walki z problemem prawnym, dotyczącym definicji altany działkowej, który wynikał z rozważań teoretycznych, ale tak naprawdę w praktyce sięgał dotkliwymi skutkami dla tysięcy działkowców. Dzisiaj znowu jawi się nowe zagrożenie wywołane Pana wnioskiem o rozstrzygnięcie problemu prawnego w orzecznictwie, który świadczy o tym, iż bardziej podziela Pan pogląd o rozszerzeniu kompetencji nadzoru budowlanego na obiekty niewymagające dzisiaj zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

czytaj więcej

"Jesteśmy stanowczo przeciwni zamieszkiwaniu na terenie ogrodu oraz budowie altan ponadnormatywnych" - 20.05.2016

Walne zebranie sprawozdawcze działkowców ROD Wrzos w Końskich, które odbyło się w dniu 7 maja 2016 roku pragnie wyrazić swoją opinię w sprawie zamieszkiwania w ogrodach działkowych i budowie altan ponadnormatywnych. Po zapoznaniu się z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw przeciw wobec tworzenia wokół ogrodów działkowych wrażenia, że działkowcy to grupa osób, która nagminnie łamie prawo.

czytaj więcej

"Wystąpiła Pani w obronie ludzi łamiących prawo" - 19.05.2016

My działkowcy ROD im. Nad Wisłą w Tczewie z wielkim zdziwieniem czytamy Pani Interpelację nr 1630, gdyż wiedząc o tym, że brała Pani udział w pracach nad opracowaniem - tworzeniem ustawy z 13.12.2013 r. o ROD po krótkim czasie podejmuje Pani próbę sankcjonowania niezgodnych z prawem związkowym i powszechnie obowiązującym postępowań.

czytaj więcej

"Oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się naprawdę istotnymi dla społeczeństwa problemami, a nie obroną garstki cwaniaków" - 18.05.2016

Działkowcy z ROD "Kolejarz" w Przeworsku, biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, uważają, że Pana wystąpienie wynikło z błędnego zrozumienia skargi grupki osobników, którzy nie powinni nawet używać określenia "działkowcy", nieustannie łamiących prawo i żyjących kosztem innych.

czytaj więcej

"Postarajmy się, aby nasze dzieci i wnuki mogły cieszyć się z wypoczynku na działce przynajmniej w takim stopniu jak my teraz" - 17.05.2016

"Apelujemy o doprowadzenie altan do wymiarów zgodnych z zapisami Ustawy o ROD i Regulaminu ROD. 35 mkw. w zupełności wystarcza do celów wypoczynkowych i rekreacyjnych. Łamanie prawa jest niebezpieczne dla dalszego losu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ogrody istnieją już od ponad stu lat. Nie możemy pozwolić na to, aby za naszych czasów przestały istnieć" - piszą działkowcy z ROD "50-lecia ZZK" w Ełku.

czytaj więcej

"Dlaczego samowola paru osób ma zniszczyć to na co latami pracowaliśmy?" - 16.05.2016

"Jestem działkowcem od wielu lat. Każdą wolna chwilę spędzam na mojej działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. Moja altana jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz nie zamieszkuję na działce. Co to za wypoczynek, gdy obok ktoś prowadzi "działalność mieszkaniową". Ogród to nie miejsce do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych - altany to nie domy mieszkalne" - pisze Danuta Różańska z ROD "Perkuna" w Mrągowie.

czytaj więcej

"Marginalny problem stał się pretekstem do niszczenia ogrodów w Polsce" - 13.05.2016

"Powinnismy razem zrobić porządek z nievbezpiecznym procederem zamieszkiwania na działkach i ponadnormatywnymi altanami. Wytrąćmy naszym przeciwnikom argumenty podważające zasadność istnienia ogrodów. Marginalny problem stał się pretekstem do kolejnych prób niszczenia rodzinnych ogrodów działkowych w Polsc" - zauważają działkowcy z ROD "Miodówko" w Olsztynie. Czytaj więcej TUTAJ

czytaj więcej

"Apelujemy o zaprzestanie zamieszkiwania na działkach" - 13.05.2016

"Nie godzimy się również na to, aby zamieszkiwanie na działkach stale tłumaczyć złą sytuacją życiowa i materialną. Rodzinne ogrody działkowe nie są osiedlami mieszkaniowymi, a altany to nie domy, w których się mieszka. Na działkach się wypoczywa" - piszą działkowcy z ROD "50-lecia ZKK" w Ełku w stanowisku dotyczącym zamieszkiwania w ogrodzie. Treść stanowiska TUTAJ.

czytaj więcej

"Proponowane rozwiązania RPO są bardzo szkodliwe społecznie" - 13.05.2016

"Rzecznik Praw Obywatelskich ugiął się pod presją garstki osób nieprzestrzegających norm prawnych obowuiązujących w PZD, chcących zalegalizować całoroczne zamieszkiwanie w altanach na terenie ROD. Żądania tych osób i proponowane rozwiązania RPO są bardzo szkodliwe społecznie. Nie może być zgodny na takie żądania" - piszą działkowcy ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Te zjawiska kształtują nieprawdziwie zły obraz całego środowiska działkowego" - 13.05.2016

"Zjawisko zamieszkiwania i zameldowania na działkach oraz budownictwa ponadnormatywnaego kształtuje niekorzystny obraz całego środowiska działkowego wśród społeczeństwa polskiego poprzez zakłamane i nieprawdziwe informacje przekazywane opinii publicznej. Polski Związek Działkowców nigdy nie pozwalał na budowanie domów działkowych o większej powierzchni, niż dopuszczały przepisy - czytamy w stanowisku walnego zebrania ROD "Pod Lasem" w Końskich.

czytaj więcej

"Zamieszkiwanie na stałe na działce uniemożliwia odpoczynek pozostałym użytkownikom działek" - 12.05.2016

"Stanowczo sprzeciwiamy się procederowi zamieszkiwania na działkach. Działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych tylko wypoczynkowych i rekreacyjnych. Pomimo, że z szacunków prowadzonych przez PZD wynika, że jest to problem marginalny nie należy go lekceważyć. Jest to jedno z najważniejszych zagrożeń dla idei ogrodnictwa działkowego w Polsce od czasu kłopotów z ustawą o ROD" - piszą działkowcy z ROD "Relaks" w Ełku.

czytaj więcej

"PZD jako reprezentant milionowej rzeszy działkowców powienien występować przy opiniowaniu inicjatyw związanych z ogrodami działkowymi jako ich prawny reprezentant" - 12.05.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Krokus" w Sanoku pisze do Pana w sprawie wystąpienia Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego regulacji prawnych zamieszkiwania i budowania altan ponadnormatywnych, wyrażamy swoje oburzenie i zaniepokojenie Pana wystąpieniami.

czytaj więcej

"Popiera Pan garstkę cwaniaków udających, że są bardzo pokrzywdzeni przez PZD" - 12.05.2016

My działkowcy z ROD "Przyszłość" w Rzeszowie zgromadzeni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 30.04.2016 r. sprzeciwiamy się próbie ingerencji w zapisy ustawy o ROD z 2013 roku. Takie działanie jakie Pan prowadzi różnicując działkowców na lepszych i gorszych nie powinno mieć miejsca.

czytaj więcej

"Smuci nas fakt, że przed wystosowaniem pisma nie zasięgnął Pan opinii naszego stowarzyszenia" - 11.05.2016

Działkowcy z ROD im. T. Kościuszki w Prudniku woj. opolskie, biorący udział w walnym zebraniu sprawozdawczym, wyrażają swoje zdziwienie  i niepokój wobec stanowiska jakie Rzecznik Praw Obywatelskich zawarł w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a dot. "regulacji" niezgodnego z prawem zamieszkiwania i zalegalizowania samowoli budowlanych na terenach ROD.

czytaj więcej

"Apelujemy do Pana Ministra o pozostawienie ustawy o ROD bez jakichkolwiek zmian" - 11.05.2016

Działkowcy uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD "Pionier" w Przeworsku zwracają się z prośbą o odrzucenie przez Pana Ministra wniosków skierowanych przez panią Poseł Krystynę Sibińską zawartych w interpelacji dotyczącej osób "eksmitowanych" przez PZD z działek.

czytaj więcej

"Jeżeli naprawdę chce Pan stać na straży praworządności, to prosimy nie działać w interesie tych, którzy łamią prawo" - 11.05.2016

Uczestniczący w walnym zebraniu sprawozdawczym w ROD "Podzwierzyniec" w Łańcucie, stwierdzają, iż złożone przez Pana listy w sprawie dokonania zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowią bardzo niebezpieczny krok w kierunku likwidacji ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Chcemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec prób ingerencji w ustawę o ROD" - 11.05.2016

"Niewielka grupa osób, budując w ROD ponadnormatywne alatany przypominające domy i wprowadzając się do nich - wykazując tym samym jawne lekceważenie zarówno prawa, jak i reszty działkwoców oraz całej naszej organziacji - próbuje robić z siebie ofiary prześladowań i w ten sposób wywalczyć korzystne dla siebie zmiany w ustawie o ROD" - piszą działkowcy w ROD im. Stanisława Staszica w Kielcach.

czytaj więcej

"Każdy obywatel ma konstytucyjny obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa" - 11.05.2016

"My działkowcy sami z siebie bez pomocy ze strony organów publicznych walczyliśmy z tymi problemami, uważając iż prawo powinno być stawiane ponad wszystko. Zwalczaliśmy, jeżeli występowały takie przypadki samowolnego zamieszkiwania. Podejmowaliśmy decyzje o zmniejszeniu powierzchni altan przy występującym naruszaniu przepisów ustawy o ROD i prawa budowlanego. Wierzyliśmy, że organy państwowe, a w tym przypadku RPO będzie stał na straży obowiązujących przepisów prawa, że będą bronione osoby słabe, dla których prawo jest rzeczą świętą" - piszą działkowcy z ROD "Piotruś" w Strzyńcu.

czytaj więcej

"Zamieszkiwanie na terenie ogrodu jest łamaniem przepisów PZD nie od dzisiaj" - 10.05.2016

My działkowcy ROD „Słoneczko” w Sokołowie Podlaskim zebrani na Walnym Zebraniu członków ogrodu po zapoznaniu się z pismami skierowanymi przez Pana do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny w sprawie nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów. Kierujemy do Pana Rzecznika nasze stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej

 


Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio