Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Jesteśmy stanowczo przeciwni zamieszkiwaniu na terenie ogrodu oraz budowie altan ponadnormatywnych" - 20.05.2016


Stanowisko

Walnego Zebrania sprawozdawczego ROD Wrzos w Końskich przeciwko zamieszkiwaniu w ogrodach działkowych i budowie altan ponadnormatywnych

 

Walne zebranie sprawozdawcze działkowców ROD Wrzos w Końskich, które odbyło się w dniu 7 maja 2016 roku pragnie wyrazić swoją opinię w sprawie zamieszkiwania w ogrodach działkowych i budowie altan ponadnormatywnych.

Po zapoznaniu się z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw przeciw wobec tworzenia wokół ogrodów działkowych wrażenia, że działkowcy to grupa osób, która nagminnie łamie prawo.

Naszym zdaniem osoby zamieszkujące na działkach łamią prawo, wykorzystują działkę sprzecznie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego też Walne zebranie sprawozdawcze ROD Wrzos w Końskich uznaje, że wszelkie tego typu postępowanie jest sprzeczne z prawem PZD i winno być eliminowane.

Działkowcy uznają za niedopuszczalne świadome wykorzystywanie rodzinnego ogrodu działkowego do zaspokajania potrzeb sprzecznych z funkcją ogrodów i ideą ruchu ogrodnictwa działkowego. Takie postępowania czyni szkodę nie tylko dla pojedynczego ogrodu, ale może być zagrożeniem dla miliona rodzin użytkujących działki w Polsce i korzystających z praw zagwarantowanych ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jesteśmy stanowczo przeciwni zamieszkiwaniu na terenie ogrodu oraz budowie altan ponadnormatywnych, które jest sprzeczne z rolą i funkcją rodzinnych ogrodów działkowych oraz z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio