Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydawnictwa

Biuletyn Informacyjny 11/2012 - 26.10.2012

26 października br. do wszystkich Zarządów ROD i OZ wysłany został Biuletyn Informacyjny. Dzięki niemu działkowcy będą mogli w sposób szczegółowy zapoznać się z przebiegiem Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył sie 6 października w Warszawie.

Zachęcamy szczególnie do zapoznania się z projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz jego uzasadnieniem - oba te dokumenty zostały zamieszczone w najnowszym Biuletynie. Niespęłna tydzień po przyjeciu projektu przez dlegatów na Zjeździe, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej skierował ten projekt do Marszałek Sejmu.

Projekt ustawy o rod ma m.in. zabezpieczyć prawa działkowców do działek, a także zachować ogrody dla przyszłych pokoleń.


Wraz z Biuletynem Informacyjnym rozesłany został także "Informator Działkowca", który na stronie internetowej www.pzd.pl zamieściliśmy 24 października br. (tutaj).

Bardzo prosimy wszystkie Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by "Informator Działkowca" jak najszybciej pojawił się na tablicach informacyjnych we wszystkich ogrodach, tak by szerokie grono odbiorców mogło zapoznać się z tymi informacjami.


Załącznik plikowy do pobrania

biuletyn-11-2011-zjazd.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.