Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Poznańskie spotkania z parlamentarzystami - 20.03.2012

Zagrożenie zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i w konsekwencji utrata praw działkowców zapisanych w ustawie oraz niepewność przyszłości ogrodnictwa działkowego wzbudza niepokój środowiska. Przeciągające się oczekiwanie na rozstrzygniecie sprawy konstytucyjności ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i kolportowane informacje o pracach nad nową ustawą prowadzonych w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, w których Polski Związek Działkowców reprezentujący blisko milion polskich rodzin działkowych nie bierze udziału, spowodowały konieczność podjęcia wzmożonych działań  w obronie dobrego prawa, akceptowanego przez większość działkowców, jakim jest nasza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przedstawiciele Okręgu Poznańskiego Zdzisław Śliwa, Krystyna Stachowiak i Sylwester Chęciński odbyli w poniedziałek 19 marca br. spotkania z poznańskimi parlamentarzystami Krystyną Łybacką i Stanisławem Kalembą. W czasie spotkań prezes Okręgowego Zarządu PZD Zdzisław Śliwa przedstawił sytuację działkowców i nakreślił możliwe konsekwencje zmiany ustawy, które mogą doprowadzić do podporządkowania ogrodów gminom i wielu likwidacji ogrodów. Działkowcy mogą też utracić prawa zapisane w ustawie o ROD: prawo do bezpłatnego użytkowania działki i pobierania z niej pożytków, prawo własności altan i nasadzeń na działce, prawo do działki zastępczej i odszkodowań w razie likwidacji ogrodu oraz  szereg innych uprawnień. W zamian staną się dzierżawcami gruntu płacącymi opłaty dzierżawne ustalane corocznie przez gminy i miasta. Ułatwiona też stanie się droga do likwidacji ogrodów i przejmowania gruntów zajmowanych przez ogrody.

Zarówno posłanka Krystyna Łybacka jak i poseł Stanisław Kalemba wypowiedzieli się za potrzebą obrony idei polskiego ogrodnictwa działkowego i zapowiedzieli rozpoznanie tematu, przedstawienie sytuacji ogrodnictwa na klubach poselskich swoich partii oraz ewentualne złożenie interpelacji poselskiej w sprawie prac w Ministerstwie Transportu i Budownictwa nad zmianą ustawy.

W spotkaniu z Posłami podniesiono też potrzebę nowelizacji prawa budowlanego w kierunku zrównania praw działkowców z ogrodów miejskich i podmiejskich w zakresie dopuszczalnej wielkości altan postulując, by w imię równości praw działkowców zrównać powierzchnie altan i dopuścić w miastach budowę altan o powierzchniach do 35 m2. Postulat ten jest zgłaszane przez liczne grupy działkowców , a jego wprowadzenie jest możliwe wyłącznie przez zmianę ustawy prawo budowlane.

Przedstawiciele Okręgu wręczyli też Posłom listy do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz, Premiera Rządu Donalda Tuska w sprawie obrony ustawy oraz list do Burmistrz Swarzędza Anny Tomickiej w sprawie zagwarantowania na terenie gminy prawidłowego działania ogrodu działkowego „Kwitnąca Dolina", nękanego przez działania Stowarzyszenia chcącego bezprawnie zawładnąć ogrodem.

TAD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.