Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Powszechny przegląd ROD i działek – dlaczego warto? - 10.06.2016

Warto postawić sobie pytanie, jakich ogrodów działkowych chcą działkowcy? Czy wystarcza im stan obecny, często pozostawiający wiele do życzenia, niekorzystnie wpływający na wizerunek ROD i PZD? Czy w XXI wieku, mając wiele możliwości nie powinni starać się za wszelką cenę modernizować i unowocześniać ogrody, aby były one coraz bardziej atrakcyjne? Zadanie trudne i wymagające czasu, ale warte podjęcia wysiłku przez OZ PZD dla wspólnego dobra.

Od czego zacząć? Tak, jak w przypadku każdego projektu – także projektu ogrodu – powinien być on poprzedzony ustaleniem tego co mamy i w jakim stanie, czyli od inwentaryzacji. A w ogrodach inwentaryzacja to nic innego, jak rzetelny przegląd ROD i działek, aby stworzyć bazę, która będzie służyła za podstawę do oceny realnych potrzeb ogrodów i wykonania tam niezbędnych inwestycji.

Faktem przemawiającym za słusznością przeprowadzenia przeglądów jest również bardzo aktualny problem altan ponadnormatywnych i zamieszkiwania na działkach, który jest wykorzystywany do prywatnych interesów, nie do końca uczciwych działkowców lub do żądań wobec PZD, aby wyręczał administrację państwową w realizacji potrzeb socjalnych i mieszkaniowych obywateli. Najwyższy czas rzetelnie ocenić sytuację, uporządkować ogrody i stworzyć z nich w końcu „ROD XXI wieku”. Droga długa, ciężka, ale innej nie ma.

Wiele ogrodów powstało kilkadziesiąt lat temu, ich infrastruktura jest wysłużona, bardzo dużo ogrodów nie posiada sieci elektrycznej, ani wodociągowej, w wielu przypadkach zarządy nie mają nawet budynku, w którym mogłyby  urzędować.  Dodać należy do tego, że w przypadku wielu ogrodów ich zarządy nie radzą sobie same z administrowaniem ROD i potrzebują pomocy. Aby kompleksowo ocenić braki, potrzeby i nieprawidłowości w zagospodarowaniu ROD potrzebne jest dotarcie do wszystkich i wykonanie powszechnych przeglądów ROD i działek, co jest głównym przesłaniem uchwały nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 11 maja 2016r.

Oczywiście zadanie jest bardzo trudne pod względem organizacyjnym i logistycznym – szczególnie w największych Okręgach – ale bez podjęcia tego wysiłku działkowcy będą tkwić w przeszłości i tylko obserwować, jak władze miast, deweloperzy i przeciwnicy ogrodnictwa działkowego wskazują kiepski stan zagospodarowania jako argument przeciwko istnieniu ROD. Często słyszy się przecież głosy, że skoro działkowcy nie dbają o swoje ogrody, które w wielu przypadkach straszą swoim wyglądem, to po co mają istnieć? A likwidacji ogrodów działkowych chyba nikt z działkowców nie chce. „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” - mówi stare przysłowie i w przypadku ROD i ich sytuacji pasuje ono, jak ulał. Warto zdawać sobie sprawę, że żyjemy obecnie w czasach cywilizacji obrazkowej, więc pierwsze wrażenie, spojrzenie często jest oceną wartości obiektu i tworzy opinię o potrzebie jego funkcjonowania. Przeglądy muszą być pierwszym krokiem do poprawy wizerunku „obrazka”, którym jest ROD i każda pojedyncza działka.

W obliczu powyższych rozważań, wydaje się, że słusznym, a nawet koniecznym jest podjęcie trudu przeprowadzenia powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016 roku wszystkimi możliwymi siłami, aby działkowcy mogli śmiało powiedzieć, że dbają o swoje ogrody i wprowadzają je w nową erę, stwarzają ich nową jakość. W przeprowadzeniu tego trudnego projektu bardzo ważną rolę odgrywa także masowe informowanie zarządów ROD i działkowców o idei przyświecającej akcji oraz potrzebie jej przeprowadzenia, aby zadanie to można było rzeczywiście nazwać wspólnym.

MA

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.