Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Dlaczego PZD? - 18.12.2018

Dlaczego wybierając działkę powinniśmy zdecydować się na tą, która znajduje się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców?

Polski Związek Działkowców to nie tylko stowarzyszenie, to przede wszystkim blisko milion działkowców, z których każdy jest tym wyjątkowym. W PZD na pierwszym miejscu zawsze są działkowcy. Niezmiennie od 8 czerwca 1981 roku PZD staje w obronie praw i interesów swych członków. Czuwa nad tym, aby działkowcy mieli możliwość swobodnego korzystania z praw, jakie im przysługują m. in. prawo do własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, do odszkodowań za utraconą własność, bądź do działki zamiennej w skutek likwidacji ogrodu, czy prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie. Żadne inne stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić swoim członkom takiego wsparcia prawnego, jakie daje PZD.

Jednostka terytorialna PZD, jaką jest Okręg w dbałości o bezpieczeństwo czuwa nad przestrzeganiem przez Zarządy ROD, jak i również działkowców, przepisów spisanych w Statucie PZD, a także w Regulaminie ROD. Na bieżąco monitoruje pracę zarządów, między innymi gospodarkę finansową, w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby działać na szkodę działkowców. W rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD zarządzanie jest przejrzyste i klarowne. Działkowcy podczas Walnego Zebrania decydują o tym, co będzie się działo w ich ogrodzie. Mają możliwość wdrożenia swoich pomysłów, a nawet kandydowania do Zarządu ROD w trakcie Walnego Zgromadzenia Wyborczego.

W przypadku pojawienia się problemu w ogrodzie zawsze jest możliwość zgłoszenia się do Okręgu, bądź Jednostki Krajowej z prośbą o pomoc. W takich sytuacjach Polski Związek Działkowców do każdego działkowca podchodzi indywidualnie, stara się jak najszybciej rozwiązać zaistniały problem, w taki sposób, aby przywrócić działkowcom powrót do pełni swobody w trakcie korzystania z wygód, jakie daje uprawa działki. Dla PZD nie ma sytuacji bez wyjścia. Z pewnością żaden z odczuwających potrzebę uzyskania wsparcia działkowców nie spotka się z odmową.

Bezustanne starania władz stowarzyszenia prowadzą do zwiększenia liczby Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce, to właśnie głównie dzięki władzom Polskiego Związku Działkowców ogrodnictwo działkowe tak prężnie się rozwija, z dnia na dzień rośnie wszechstronne znaczenie ROD wśród mieszkańców miast, samorządowców czy parlamentarzystów. Tworzenie nowych ROD to racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich. Jest to doskonałe działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska, na co powinniśmy kłaść ogromny nacisk ze względu na szeroko pojęty rozwój infrastruktury w obecnych czasach.

Polski Związek Działkowców to przede wszystkim obrona praw działkowców, jednakże równie istotnym celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy działkowców w zakresie ogrodnictwa. W tym celu w dniu 24.08.1995 r. Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło utworzyć Społeczną Służbę Instruktorską. Zadaniem SSI jest fachowe doradztwo ogrodnicze skierowane do działkowców, zwłaszcza tych nowych, którzy chcieliby wiedzieć, jak prawidłowo uprawiać i pielęgnować rośliny, aby ich starania zauważalne były gołym okiem.

Będąc członkiem Polskiego Związku Działkowców mamy szeroką gamę możliwości zdobywania wiedzy, m. in. poprzez organizowane szkolenia, porady dotyczące zagospodarowania działki czy upraw ogrodniczych, udzielane przez pracowników biur, bądź wyżej wspomnianych Instruktorów SSI, a także prowadzoną przez PZD działalność wydawniczą.

Ogród działkowy zrzeszony w Polskim Związku Działkowców to bezpieczeństwo dla całej rodziny w czasie korzystania z dobrodziejstw natury, wsparcie w trakcie nauki bycia działkowcem, a także pomoc podczas pokonywania pojawiających się problemów.

Oliwia Ciechomska
Inspektor ds. administracyjnych
Okręg Toruńsko-Włocławski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.