Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Działka ogrodowa lekiem na całe zło - 15.09.2015

W potocznym języku działka ogrodowa oznacza dla działkowców mieszkających w naszym kraju kawałek ziemi, na której mogą „oddychać pełną piersią” asymilując się się z przyrodą.

Słownik języka polskiego nie podaje definicji działki ogrodowej.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działka ogrodowa to podstawowa jednostka przestrzenna rodzinnego ogrodu działkowego, którego powierzchnia nie może przekraczać 500 m , służąca zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

Na terenie działki wybudować można altanę działkową, czyli wolno stojący budynek rekreacyjno - wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35m 2 .

Współczesny człowiek XXI wieku żyje w ciągłym pośpiechu i stresie. Taki stan rzeczy ma podłoże polityczne i gospodarcze. Przemiany ustrojowe i gospodarcze w naszym kraju, w tym przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowały, że życie Polaków uległo radykalnej zmianie. Pojawiło się więcej problemów związanych z przystosowaniem do nowych warunków życia. Na ten stan nałożyły się problemy zdrowotne, rodzinne, finansowe spowodowane brakiem pracy oraz inne każdego z nas, stały się one powodem do szukania zapomnienia i ucieczki od otaczającej rzeczywistości. I tutaj Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe przez ten Związek zarządzane wychodzą na przeciw.

Działkowcy jako grupa społeczna składająca się z ludzi w różnym wieku, w większości emerytów i rencistów uważa, że przebywanie na działce ogrodowej wśród otaczającej zieleni, kwiatów i drzew sprawiają, że zapominają oni o swoich problemach. Zajęci pracami ogrodowymi przy uprawie ulubionych warzyw, owoców , kwiatów czy krzewów nie myślą o codziennych troskach i kłopotach. Obserwując ich zaangażowanie w wykonywaniu wszystkich czynności ogrodowych można powiedzieć, że oni naprawdę kochają ten swój skrawek ziemi.

Kąpiele słoneczne na leżaku wśród otaczającej zieleni sprawią, że działkowcy czują się „wyluzowani i odstresowani” oraz uśmiechają się do siebie.

Naukowo dowiedziono, że kontakt z naturą sprawia, że czujemy się częścią kosmosu, co pozytywnie wpływa na psychikę człowieka.

Ponadto obecnie jest słuszne zapotrzebowanie na zdrowe warzywa i owoce. Działka daje szansę na ich uprawy, co oczywiście ma niewątpliwie również korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Piosenkarka Pani Krystyna Prońko niegdyś śpiewała piosenkę pt.” Jesteś lekiem na całe zło”, co można odnieść również do kawałka gruntu, jaką jest działka ogrodowa.

 

Jako działkowiec zachęcam wszystkich czytelników do posiadania działki i korzystania

w pełni z jej uroków !

 

Artykuł ten kończę cytatem z wiersza „Działkowy ogródek” poety Pana Stanisława A. Sypka :

 

„O świcie jak wschodzi słońce

ogródek się kąpie w zieleni

tu każdy listek, każdy pączek

tuli się wtedy do jego promieni

 

jeszcze zaspany w koszulce

ręką anioła gładzi po twarzy

swój raj uprawny

agrarny areał w pigułce.”


Okręgowy Zarząd Sudecki PZD w Szczawnie Zdroju 

Mariola Pypno    

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.