Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Światowy dzień żywności - walka z głodem trwa - 22.10.2018

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności, który został ustanowiony w 1979 roku, w celu zwrócenia uwagi na temat głodu na świecie. Choć dziś w naszej części Europie ten problem jest marginalny, to warto pamiętać, że właśnie z powodu dramatycznej sytuacji głodujących w drugiej połowie XVIII wieku w Anglii zostały stworzone pierwsze ogródki miejskie - tzw. allotments, czyli ogrody przydziałowe, które służyły do produkcji płodów rolnych.

 

Związane to było z migracją ludności - chłopi pozbawieni swoich ziem szukali pracy w rozwijającym się przemyśle na terenie miast. Jednak początkowo ich sytuacja materialna była bardzo trudna i wiele osób cierpiało z powodu braku żywności. Wówczas zdecydowano, że sposobem na poprawę ich sytuacji może być pozwolenie na uprawę ziem znajdujących się na obrzeżach miast. Już w 1895 roku w Anglii istniały 482 tys. ogrodów działkowych, a władze lokalne miały ustawowy obowiązek zapewnienia terenów pod ogródki, wszędzie tam, gdzie były one niezbędne.

Z czasem poprawiła się sytuacja materialna robotników, a działki zaczęły pełnić funkcję rekreacyjną, zaczęto uprawiać na nich głównie rośliny ozdobne.

Jednak podczas I i II wojny światowej ogródki działkowe w krajach ogarniętych działaniami zbrojnymi wracały do swojej pierwotnej funkcji i stawały się miejscem uprawy żywności.

 

Jak walczyć z głodem?

Przypominamy tę historie, ponieważ również dziś specjaliści zwracają uwagę, że w krajach ogarniętych głodem warto propagować możliwość samodzielnego wytwarzania żywności.

Skala problemu jest ogromna - szacuje się, że na całym świecie głodem zagrożonych jest aż 800 milionów osób. Za główne powody uznaje się powodzie, susze, konflikty zbrojne i kryzysy ekonomiczne. W niektórych przypadkach jedyną możliwą pomocą jest dostarczenie żywności do danej społeczności, jednak są takie miejsca, w których można spróbować dać przysłowiową wędkę, zamiast ryby.

Takie działania prowadzi np. Polska Akcja Humanitarna, która wspiera społeczności w efektywnej produkcji żywności, zapewnia szkolenia, dystrybuuje nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw.

Przykładem może być Sudan Południowy, który uzyskał niepodległość w 2011 roku, po trwającej ponad 20 lat wojnie domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. PAH współpracuje ze społecznością organizując pokazy i szkolenia, inicjując działanie Terenowych Szkółek Rolniczych. - Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby, jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy - czytamy na stronie PAH.

KGK

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.