Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Sezon działkowy w pełni - 31.05.2016

Po długiej zimie i niezbyt ciepłym początku wiosny nareszcie możemy w pełni cieszyć się ładną pogodą i spędzać dużo czasu na naszych działkach. Zakończyły się walne zebrania, podczas których działkowcy podjęli decyzje dotyczące funkcjonowania ROD, realizowane w ich imieniu przez Zarządy ROD. Można zatem spokojnie zająć się uprawą swojej działki.

Działka jest takim specyficznym miejscem, gdzie pracując jednocześnie wypoczywamy. Krótko mówiąc, jest to forma aktywnego wypoczynku.

Jednak każdy może korzystać z działki dobrowolnie i w różny sposób. Są przecież działkowcy, którzy nie prowadzą wyłącznie upraw ogrodniczych na własne potrzeby ale wykorzystują działki na cele rekreacyjno - uprawowe, co również jest słuszne. Wiadomym jest, że dla wielu działkowców jest to jedyny kontakt w przyrodą, sposób na spędzenie urlopu, wypoczynku, czyli zaspokojenie rozmaitych potrzeb życiowych.

W społeczności działkowej odzwierciedla się przekrój struktury całego społeczeństwa, bowiem działki użytkują zarówno osoby czynne zawodowo, renciści, emeryci, bezrobotni, osoby o różnym wykształceniu i warunkach bytowych, o różnych gustach i upodobaniach, mieszkańcy dużych miast i niewielkich miejscowości.

Powstaje zatem pytanie: w jaki sposób w takich skupiskach ludzkich uniknąć sytuacji konfliktowych i spędzać dużą część naszego życia w zgodzie z innymi użytkownikami działek?

Najprościej można odpowiedzieć: wszyscy powinniśmy przestrzegać przepisów obowiązującego prawa- zarówno działkowcy, jak i Zarządy ROD. Z tym czasami bywa różnie, zdarzają się przypadki, iż dane przepisy są odmiennie interpretowane i wówczas może dochodzić do nieporozumień.

Dodać należy, że w niewielkich organizacjach społecznych jakikolwiek spór wymaga kierowania sprawy do sądu. Członkowie PZD, dzięki zrzeszeniu w ogólnopolskiej organizacji mogą uniknąć angażowania sądu, bowiem mają się do kogo zwrócić o rozstrzygnięcie w danej sprawie. Organy związkowe w ramach posiadanych uprawnień rozpatrują ich skargi i odwołania, uwzględniając normy prawne zawarte w przepisach związkowych oraz w tym w regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (obowiązującego wszystkie osoby przebywające na działkach, także nie będące członkami PZD).

Zakładam, że powyższe wyjaśnienia ułatwią podejmowanie właściwych decyzji na gruncie przepisów związkowych, dotyczące rozwiązywania spraw spornych.

W tym miejscu chciałabym dodać, iż wraz z nadejściem sezonu często spotykaną sprawą sporną jest np. wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych oraz prawo wjazdu na teren ROD osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z osobami, które te osoby dowożą do działki. Zagadnienia te uregulowane są w § 69 i § 70 Regulaminu ROD.

W odniesieniu do osób niepełnosprawnych ruchowo sprawa wydaje się być prosta i ewidentna, tymczasem zdarzały się przypadki, że Zarządy ROD nie uwzględniały orzeczenia o niepełnosprawności ruchowej i nie wyrażały zgody na dotarcie pojazdem mechanicznym do działki. Należy tutaj z całą stanowczością stwierdzić, że Zarządy ROD nie są władne do oceniania i badania zasadności wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ruchowej oraz nie mogą ich kwestionować, czy podważać, bowiem taką zdolność posiadają tylko właściwe służby zdrowia.

Na tym zagadnieniu zakończyłabym dzisiejsze rozważania, natomiast w kolejnym artykule odniosę się do innych spraw i problemów, które bywają źródłem nieporozumień i konfliktów w Ogrodach.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD - Okręg Sudecki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.