Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy okręgowe

Informacja z przebiegu konkursów okręgowych w OZ Podlaskim - 20.07.2016

Zgodnie z Uchwałą nr 44/2016 Prezydium OZP PZD w Białymstoku z dnia 27.04.2016 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Komisja Okręgowa w składzie 11-tu członków z udziałem Prezesa Okręgu przedstawia informację z jego przebiegu. Do konkursów w czterech kategoriach:

1. „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2016.”

2. „Wzorowa Działka Roku 2016.”

3. „Wzorowa Altana Roku 2016.”

4. „Najpiękniejsza Działka Roku 2016.”

przystąpiło 16 ogrodów, a w poszczególnych kategoriach odpowiednio : 1, 11, 5, i 14 ROD.

Konkurs na wzorowy rodzinny ogród działkowy ma zbyt mało zwolenników. Komisja Oświaty Ogrodniczej pracuje nad tym problemem i oczekujemy że w latach następnych będzie więcej pięknych ogrodów zgłoszonych do szlachetnej rywalizacji w PZD.

Wzorową działkę roku 2016 zgłosiło jedenaście ROD. Komisja konkursowa dokonała oceny i przedstawiła protokół z bardzo wysoką punktacją. Wśród 11 ocenianych działek trzy otrzymały po 138 punktów na 140 możliwych, a w gronie pozostałych tylko trzy oceniono poniżej 130 punktów.

Wzorowa altana roku 2016, jest to nowy konkurs krajowy. W naszym Okręgu wzięło w nim udział pięć Ogrodów. Dwa z nich otrzymały bardzo wysoką ocenę – 103 punkty na 105 możliwych. Komisja konkursowa jest zdania, że warto prowadzić taką rywalizację wśród altan działkowych w poszczególnych ROD.

Konkurs na najpiękniejszą działkę 2016 roku jest prowadzony wyłącznie na szczeblu Okręgu i od kilku lat cieszy się największym zainteresowaniem. Również i w tym roku przystąpiło do niego 14 z 16 zgłoszonych Ogrodów. Komisja konkursowa wyłoniła trzy ROD z bardzo wysoką punktacją – 148 na 150 możliwych, a wśród pozostałych nie ma działek najpiękniejszych poniżej 140 punktów. Zdaniem komisji, nasze ogrody dobrze wykorzystały ostatnie lata w podnoszeniu standardów estetycznych w ROD, choć nie zawsze w zgodzie z obowiązującym regulaminem.

 

Sekretarz Komisji

Stanisław Dworakowski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio