Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy okręgowe

Wyniki konkursów okręgowych 2015 - 03.08.2015

W dniu 29.07.2015 Prezydium Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD  Białymstoku na wniosek Okręgowej Komisji Konkursowej  podsumowało wyniki konkursów w ROD Okręgu Podlaskiego i postanowiło rozstrzygnąć wymienione niżej konkursy w sposób następujący:

I. W kategorii konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy 2015r."

1 . Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. 1 Maja w Białymstoku.
2 . Za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. Wojska Polskiego w Białymstoku.
3. Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Relaks" w Choroszczy
4.  Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Ziemia Bielska" w Bielsku Podlaskim przyznaje się wyróżnienie w postaci „Albumu zagospodarowania działek’” i „Vademecum działkowca”.


II. W kategorii konkursu „Wzorowa Działka 2015r."

1. Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się:
a)  państwu Halinie i Bogusławowi Puchlik - użytkownikom działki nr 274 w ROD „Malinka”
w Suwałkach;
b)  państwu Barbarze i Zbigniewowi Olkowiczom - użytkownikom działki nr 57 w ROD „Aster”
w Łomży.
(Ponieważ obydwie działki uzyskały identyczną ocenę, Komisja przyznała dwie I nagrody, rezygnując z przyznania II nagrody).
2. Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł przyznaje się
a)  państwu Eugenii i Józefowi Bajguz - użytkownikom działki nr 45 w ROD „Dojlidy”
w Białymstoku;
b)  państwu Barbarze i Grzegorzowi Ziembickim - użytkownikom działki nr 6 w ROD „Relaks”
w Choroszczy;
c)  państwu Janinie l Antoniemu Wiercińskim - użytkownikom działki nr 135 w ROD „Fasty” 
w Białymstoku;
d)  państwu Teresie i Dariuszowi Poczobutom - użytkownikom działki nr 109 w ROD im. Jaćwingów w Suwałkach.


III. W kategorii konkursu ..Najpiękniejsza Działka 2014r."

1   Za zajęcie l miejsca tytuł laureata i nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł przyznaje się państwu Mirosławie i Romualdowi Bójko - użytkownikom działki nr 57 w ROD im M Konopnickiej w Białymstoku.
2. Za zajęcie II miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł przyznaje się państwu:
a)  Jolancie Kulhawik i Ryszardowi Żukowskiemu - użytkownikom działki nr 161 w ROD „Jasna Polana” w Białymstoku;
b)  pani Halinie Nowik - użytkowniczce działki nr 146 w ROD im Wojska Polskiego w Białymstoku.
3, Za zajęcie III miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł przyznaje się państwu Barbarze i obertowi Zawadzkim - użytkownikom działki nr 43 w ROD im. Wł. Wysockiego w Białymstoku.
4, Pięć wyróżnień w postaci „Albumu projektów zagospodarowania działek” oraz „Vademecum ziałkowca” przyznaje się państwu:
a) Grażynie i Grzegorzowi Fiedorczuk - użytkownikom działki nr 11 z ROD im.. Kościuszki
w Zambrowie,
b) państwu Edycie i Wojciechowi Sobolewskiemu - użytkownikom działki nr 127 z ROD "Fasty"
w Białymstoku,
c) pani Melanii Smierzchała - użytkowniczce działki nr 66 w ROD im. 1 Maja w iałymstoku,
d) pani Irenie Gronowskiej - użytkowniczce działki nr 226 w ROD im. E. Orzeszkowej w Czarnej Białostockiej,
e) państwu Krystynie i Sławomirowi Korbasom - użytkownikom działki nr 28 w ROD Aster"
w Łomży,

Wszystkim uczestnikom konkursów okręgowych wręczone zostaną dyplomy za uczestnictwo.
    Prezydium OZP PZD składa podziękowania wszystkim zarządom ogrodów i działkowcom za udział w tegorocznej edycji konkursów okręgowych, a członkom Okręgowej Komisji Konkursowej za duży wkład pracy w przeprowadzenie lustracji ogrodów i działek.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio