Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Ogrody działkowe częścią naszych miast - 30.09.2015

Działkowcy, którzy na co dzień korzystają z ogrodów działkowych nie od dzisiaj mają świadomość jak cenne są to tereny i jakie korzyści płyną z ich użytkowania. Ich wartość należy oczywiście rozpatrywać nie pod względem finansowym, a przede wszystkim pod względem aspektów ich funkcjonowania i celów jakie realizują.

Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce stały się elementem infrastruktury miast. Niejednokrotnie ich powierzchnia obejmuje kilka procent powierzchni całego miasta czy gminy. Są tą to duże oazy zieleni, które stały się miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji dla milionów Polaków. I chociaż niejednokrotnie ich istnienie jest sprzeczne z polityką przestrzenną  danego miasta, to władze miast powinny mieć je zawsze na uwadze. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego wypowiedziane na seminarium naukowym SGGW w kwietniu 2014r. – Prezes PZD podkreślił wtedy, że „Ogrody działkowe są nierozerwalną częścią naszych miast, dlatego trzeba przede wszystkim zastanawiać się nad tym jak je rozwijać a nie likwidować”. Mając na uwadze powyższe polityka Polskiego Związku Działkowców skupia się w pełni na realizacji tego zadania, na rozwoju ogrodów działkowych, wypełnieniu ustawowych celów oraz statywowych zadań. Dzięki staraniom PZD i działkowców udało się uchronić nasze prawa poprzez wejście w życie nowej ustawy o ROD. Od wielu lat PZD skutecznie broni się przed wszelkimi atakami, dzięki czemu dalej mamy szansę rozwijać ogrody. Zadania te realizowane są poprzez szereg inwestycji, które rozwijają ich infrastrukturę, szerzeniu edukacji ekologicznej, wiedzy na temat ogrodnictwa działkowego, prowadzeniu upraw, zagospodarowania działki, ochronę środowiska naturalnego. Dzięki wejściu w życie nowej ustawy o ROD i ustabilizowaniu sytuacji PZD, dzisiaj już na spokojnie Związek realizuje swoje zadania, patrząc jednocześnie na przyszłość i próbując wykorzystać szanse jakie się nadarzają, chociażby z możliwości skorzystania ze środków Unii Europejskiej i jej Programów na rzecz rozwoju ROD.

Prezes PZD w swoim wystąpieniu wygłoszonym na seminarium  podkreślał jak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków zarówno przez Państwo jaki  i władze samorządowe, które będą sprzyjały rozwojowi ogrodów działkowych. Dzisiaj mieszkańcy miast chcą mieć stały dostęp od terenów zielonych, bo niby dlaczego w miastach obserwujemy zjawisko wyludniania ich centrów i przenoszenia się mieszkańców na tereny podmiejskie? Każdy z nas wie jak cenny jest dostęp do zielonych terenów, gdzie można oddychać świeżym powietrzem. Niestety tego uczucia nie zaznamy w zabetonowanym mieście, pomiędzy blokami i wieżowcami gdzie jedyna zieleń to co najwyżej kilka drzew posadzonych wzdłuż wybrukowanej alejki. Na plus można odnotować fakt, że aż 84 % ogrodów znajduje się w miastach. To powoduje, że ich mieszkańcy mają szanse z tych terenów skorzystać. Dzisiaj obserwujemy tendencję „otwierania” ogrodów dla mieszkańców miast, po to właśnie by nie służyły tylko ich użytkownikom, ale także zwykłym przechodniom, którzy w ten sposób mogą chociażby spacerować po ich terenie, a niejednokrotnie uczestniczyć w życiu jakie prowadzone jest na terenie ROD poprzez różne inicjatywy podejmowane przez działkowców.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Rodzinny Ogród Działkowy to taka mała społeczność lokalna w której zachodzą różne zjawiska społeczne.  Działka to miejsce gdzie dochodzi do integracji społecznej, przede wszystkim w wymiarze wielopokoleniowych rodzin. Przeważnie raz nabyta działka przechodzi z pokolenia na pokolenie, a nadto służy jako miejsce wspólnych spotkań i zacieśnienia więzi tak i rodzinnych jaki i społecznych. Nie wspominając już o tworzeniu zdrowego i przyjaznego otoczenia dla naszych dzieci jak i miejsca wypoczynku dla emerytów. Na terenie Śląska te funkcje ogrodów są niezwykle doceniane, bowiem niejednokrotnie w tym miejscu ogrody powstawały w ciężkich warunkach np. na hałdach pokopalnianych i kosztem ciężkiej pracy. Każdy wtedy chciał odpocząć na terenie swojego ogrodu wraz ze swoją najbliższą rodziną.

ROD to także miejsce aktywizacji społecznej, bowiem organizacja i funkcjonowanie ogrodu wiąże się z także szeregiem spraw i zadań, które należy realizować aby ogród mógł prawidłowo funkcjonować. Zadania te realizowane są przez członków danego ogrodu, działający formalnie na podstawie przepisów wewnątrzzwiązkowych. Ich rola i praca jest niezwykle cenna, bowiem bez nich tak naprawdę nie mógłby funkcjonować  dany ogród. Realizacja statutowych zadań to tak naprawdę  integracja, współpraca ludzi i ich praca na rzecz ogrodu i działkowców.

O zaletach funkcjonowania ogrodów działkowych można by oczywiście dalej przytaczać kolejne argumenty, jednak co najważniejsze - aby ten jakże istotny element miejskiej infrastruktury był zawsze brany pod uwagę przy planach rozwojowych  miast.  Na nasze szczęście większość rozumie rolę ogrodów działkowych i dla działkowców jest to dobry znak na przyszłość. Miasta niejednokrotnie szczycą się, że na ich terenie funkcjonuje piękny ogród działkowy. Przykład z ostatnich dni to artykuł ukazany na łamach gazety pszczyńskiej na temat jednego z ROD położonych w tym mieście. Artykuł podkreśla piękno ogrodu i starania działkowców, którzy biorąc udział w konkursach chcą by ich działki były najpiękniejsze. Z całym artykułem można zapoznać się tutaj (link). Takich przykładów znajdziemy o wiele więcej. Polski Związek Działkowców będzie nadal starał się by piękno Rodzinnych Ogrodów Działkowych było dostrzegane wszędzie – zarówno w małym mieście jak i poza granicami naszego kraju. My liczymy, że wśród nich, a przede wszystkim wśród włodarzy miast i gmin znajdziemy partnerów, którzy pomogą nam rozwijać ogrody działkowe, jak robi to obecnie Polski Związek Działkowców. 

Mateusz Macianty - OZ Śl.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.