Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Inne wydawnictwa

Album projektów zagospodarowania działek w ROD - 11.02.2012

W Polsce jest ponad 960 tys. działek rodzinnych w blisko 5000 rodzinnych ogrodów działkowych. Od 20 lat stan ten utrzymuje się prawie na tym samym poziomie. Ktoś nie znający zagadnienia mógłby powiedzieć, że w rozwoju ogrodów rodzinnych mamy całkowitą stagnację. Byłby to wniosek całkowicie nieprawdziwy. W każdym roku w wyniku następstwa działki obejmuje około 50 tys. nowych użytkowników, głównie są to młode rodziny na dorobku, chociaż działki obejmuje również pewna liczba ludzi przechodzących na emeryturę. Postępuje również ograniczona likwidacja ogrodów pod ważne inwestycje miejskie i drogowe. Dzięki ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, ogrody likwidowane są odtwarzane na innych terenach, nieraz bardzo atrakcyjnie położonych. Powstają w ten sposób nowe ogrody działkowe, zazwyczaj zakładane w oparciu o dobre projekty przestrzenne i w efekcie działki, które trzeba zagospodarować od podstaw. Polski Związek Działkowców egzekwuje uprawnienia ustawowe, dzięki temu każdy działkowiec z likwidowanego ogrodu ma prawo do działki zastępczej w odtwarzanym ogrodzie. Równocześnie Związek bierze na siebie obowiązek racjonalnego i   nowoczesnego urządzenia takiego ogrodu. Związek jest bardzo zainteresowany wszystkimi przekształceniami w zagospodarowaniu ogrodów działkowych prowadzącymi do ich unowocześniania na miarę XXI wieku. Jest to proces długi, ale postępuje, w ten sposób zmieniają się w naszych miastach ogrody działkowe.

Działka w ogrodzie rodzinnym jest stałą częścią składową ogrodu. Od poprawnego zagospodarowania działki zależy wygląd każdego ogrodu. Stąd duże zainteresowanie Związku dobrym zagospodarowaniem działek nowych oraz modernizacją działek już zagospodarowanych. Związek przykłada dużą wagę do problemu zagospodarowania i modernizacji działek. Czyni to poprzez kształcenie zwłaszcza nowych działkowców, instruktaż głównie ze strony instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej oraz dostarczanie i oferowanie nowoczesnej literatury działkowej. Szczególną rolę spełnia miesięcznik „działkowiec" dostosowany do potrzeb działkowców. Jest to obecnie największe w Polsce pismo pod względem nakładu i poczytności. Duże znaczenie mają broszury i książki Wydawnictwa „działkowiec" pisane przez polskich uczonych i redagowane ze znajomością realiów działkowych.

Po raz pierwszy od dziesiątków lat opracowany i wydany został niniejszy „Album projektów zagospodarowania działek w ROD". Album zawiera 53 projekty zagospodarowania różnych działek. Pracując nad założeniami do albumu starałem się uwzględnić potrzeby współczesnego działkowca, a właściwie działkowej rodziny i przełożyć to na różne funkcje, które każda działka powinna spełniać. Dlatego też w albumie zamieszczono projekty działek przydatne w ogrodach położonych w miastach oraz w ogrodach położonych poza miastami. W każdej z tych dwóch grup ogrodów są projekty uwzględniające właśnie różne funkcje, głównie wypoczynkowe i uprawowe. Projekty uwzględniają różne powierzchnie działek od 300 do 500 m2. Jest też 17 projektów, które zgrupowane zostały w dziale „działki specjalistyczne". Polecam te projekty rodzinom z małymi dziećmi, rodzinom starszym, rodzinom wielopokoleniowym, kolekcjonerom iglaków. Zainteresowanie wywołają projekty działek sensorycznych.

„Działki w różnych stylach" to zestaw projektów zagospodarowania działek w stylu śródziemnomorskim, romantycznym, nowoczesnym oraz w stylu feng shui.
„Działki na różnych siedliskach" to projekty działek położonych na zboczach, terenach podmokłych, glebach najsłabszych a także silnie zakwaszonych.

Łącznie 53 projekty działek opracowane przez architektów krajobrazu stale współpracujących z Wydawnictwem „działkowiec".

Obowiązującą zasadą dla projektantów było bezwzględne stosowanie w projektach przepisów regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. We wszystkich projektach przepisy te zostały uwzględnione. W wyniku pracy wielu specjalistów i zastosowaniu ustalonych reguł w projektach wszystkich działek, powstał piękny i nowoczesny „Album". Album ten wzbogacony został o katalog roślin, głównie drzew i krzewów ozdobnych, iglaków oraz bylin zastosowanych w projektach działek. Powinno to znacznie ułatwić zagospodarowanie działki wg wybranego projektu.

Jestem przekonany, że album pomoże wszystkim nowym działkowcom w urządzaniu swoich działek oraz będzie przydatny wszystkim działkowcom modernizującym swoje działki. Urządzenie działki to jest naprawdę trudna sztuka ogrodnicza, szczególnie gdy się chce aby działka spełniała dla rodziny założone funkcje, a także była ładna i podziwiana. Pamiętajmy, że błędy projektowe w urządzaniu działek stają się widoczne i uciążliwe dopiero po latach oraz bardzo trudne do naprawienia. Polecane projekty spełnią oczekiwania każdej rodziny dziś i w perspektywie czasowej.

Ze wstępu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego

Zgodnie z Decyzją Prezydium KR PZD z dn. 1 czerwca 2011 r. w sprawie wydania ww. Albumu, zostanie on przekazany przez KR PZD w najbliższym czasie do wszystkich okręgowych zarządów PZD, zarządów ROD oraz instruktorów SSI w łącznym nakładzie 19 800 egzemplarzy.

 
Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.