Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Takie podejście do działkowców jest krótkowzroczne i antyspołeczne” - 27.01.2014

„Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze zwraca się do Pana Prezesa o zmianę podejścia do działkowców, o spojrzenie na Ogrody działkowe przez pryzmat ich przydatności i użyteczności dla mieszkańców miast, a nie tylko jako rezerwę terenów do czasu, aż pojawi się zainteresowany gruntem inwestor” – czytamy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Te grunty stanowią ogromną wartość, która jest wymierna i przeliczalna na pieniądze” - 27.01.2014

„Związek Miast Polskich chciałby likwidować Ogrody działkowe pod wszelkie cele komercyjne, pomijając konieczność odtwarzania ogrodów i konieczne odszkodowania dla działkowców. Oczekujemy, że będzie Pan naszym sojusznikiem i nie dopuści Pan by wojna o grunty pod ogrodami wybuchła od nowa” – pisze Zarząd ROD „Jedynka” w Nowej Soli w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD „za trud i pełne zaangażowanie w walkę o poparcie przez Sejm projektu obywatelskiego nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych” - 27.01.2014

„Podziękowania należą się również Panu Tomaszowi Terleckiemu oraz Bartłomiejowi Piechowi, którzy poprzez profesjonalną wiedzę o ogrodach w sposób przekonywujący przekazywali stanowisko Polskiego Związku Działkowców w Trybunale Konstytucyjnym i w Sejmie RP” – czytamy w liście ROD „Oaza” w Piotrkowie Trybunalskim.

czytaj więcej

„Nie wolno nam likwidować tego co funkcjonowało przez wiele lat służąc zwykłym ludziom” - 27.01.2014

„Liczyliśmy, że Związek Miast Polskich jest zwolennikiem społeczeństwa obywatelskiego i zrównoważonego rozwoju. Tymczasem ZMP udowodnił, że Ci co mają pieniądze mogą sięgnąć po co tylko chcą nie licząc się z biedniejszymi” – pisze Zarząd ROD „Związkowiec” we Wschowie.

czytaj więcej

„Trudno uwierzyć, że samorządowcy zapomnieli komu służą rodzinne ogrody działkowe i w jakim celu zostały założone” - 27.01.2014

„Skąd to dążenie do wzbogacania „rekinów biznesowych” kosztem najsłabszych mieszkańców miast? Pragniemy uprawiać nasze działki w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa, a to może zapewnić tylko ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych” – czytamy w liście Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu.

czytaj więcej

„Skąd taka nagła zmiana w poglądach?” - 27.01.2014

„Zastanawiamy się, gdzież to się podziały nie tak dawne Pana osobiste zapewnienia o potrzebie istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w miastach. Najwidoczniej, wyłącznie z zapracowania, umknął z pamięci fakt złożenia swego podpisu poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, o którym publicznie mówił Pan, że jest on najlepszym możliwym rozwiązaniem wypracowanym przez grono kompetentnych osób” – czytamy w liście ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni.

czytaj więcej

Działkowcy z Bydgoszczy dziękują Prezydentowi za podpisanie ustawy - 27.01.2014

„W tak podniosłej i uroczystej dla nas chwili nie danym nam cieszyć się w pełni, gdyż niepokój nasz budzą nasilające się głosy i wystąpienia Związku Miast Polskich o zawetowanie świeżo uchwalonej ustawy, która na swej długiej i mozolnej drodze legislacyjnej przeszła przez wiele konsultacji środowiskowych, opinii prawnych i resortowych, w tym wspomnianego powyżej Związku Miast Polskich, a zgłaszane przez te gremia wnioski zostały uwzględnione w zapisach treści jej artykułów” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Wystąpienie Związku Miast Polskich podważa autorytet posłów, senatorów i Prezydenta RP” - 27.01.2014

„Działkowcy z rzeszowskich rodzinnych ogrodów działkowych wyrażają zdecydowany protest przeciwko działaniom Związku Miast Polskich zmierzającym do skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Czegoś takiego po Panu się nie spodziewałem” - 27.01.2014

„Zastanawiam się, kiedy mówił Pan prawdę, czy wtedy, gdy zapewniał nas działkowców o swojej sympatii dla naszego ruchu i złożył swój podpis poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy czy też teraz!” – pisze Bogusław Dąbrowski z Gdyni w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Liczymy, iż dostrzeże Pan w nas działkowcach coś więcej niż tylko przeszkodę w realizacji planów bogatych inwestorów” - 27.01.2014

„Mamy pełną świadomość, że od początku zamieszania z ustawą o ogrodach działkowych chodziło właśnie o odblokowanie atrakcyjnych miejskich gruntów pod ogrodami pod inwestycje komercyjne. Teraz kiedy działkowcy zdołali obronić korzystne dla siebie przepisy uznał Pan, że nie odpuści i czas na „drugą rundę" – pisze Krzysztof Gbyl ze Szprotawy w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Co dla polskich działkowców oznacza nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r.? - 24.01.2014

Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne, interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza wejście w życie nowych przepisów właśnie dla nich, bezpośrednich adresatów? Jak teraz, pod rządami nowej ustawy wyglądać będzie ogrodowa codzienność? – (czytaj więcej)

czytaj więcej

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 24.01.2014

Dokładnie w niedzielę (19 stycznia 2014 r.) zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców (czytaj więcej)

czytaj więcej

Znaczenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych w Warszawie - 24.01.2014

19 stycznia 2014r. weszła w życie nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ma duże znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy. To właśnie w Warszawie najwięcej ROD, spośród znajdujących się na terenie Mazowsza, ma nieuregulowany stan prawny tj. w stosunku tylko do jednego ROD PZD przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a ponad 98% ogrodów nie jest ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy – (czytaj więcej)

czytaj więcej

"Nie dajmy się omamić przez ludzi, którzy prawo mają za nic!" - 24.01.2014

„Wszystkie pojedyncze przypadki Krosna, Olsztyna, Swarzędza, Wałbrzycha, Bydgoszczy, Pyrzyc, Międzyzdrojów itd. to pojedyncze ogniwa zapalne, a ich „liderzy " są ludźmi naruszającymi prawo. To nic „ucisk i niewola" jaką głoszą hasła tych pseudo działaczy, ale próba wyegzekwowania prawa w przypadku samowoli budowlanej, zamieszkiwania, naruszenia przepisów finansowych przez byłych członków PZD funkcjonujących kiedyś w organach pochodzących z wyboru, jest głównym zalążkiem odwetu” – piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

„Najwyższy czas aby brać pod uwagę głosy tysięcy obywateli” - 24.01.2014

„Niestety, jako samorządowi włodarze zrzeszeni w Związku Miast Polskich pod Pana przewodnictwem, szczególnie wywodzący się z większych aglomeracji miejskich uważacie, że ogrody działkowe przeszkadzają w rozwoju miast, a ich tereny należy zamienić na betony, asfalty i nie zawsze potrzebne w tym miejscu budowle” – czytamy w liście ROD „Przylesie” w Sulechowie do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Komentarz działkowiczki do artykułu "Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" - 24.01.2014

W poniedziałkowym numerze „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt.: ”Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie”. W artykule poruszono kwestię wejścia w życie nowej ustawy o ROD a także temat skierowania do Prezydenta RP przez Związek Miast Polskich stanowiska, w którym stwierdza niekonstytucyjność niektórych zapisów nowej ustawy. Głos w sprawie artykułu postanowiła zabrać Patrycja Zielińska z Wałbrzycha.

czytaj więcej

„My już mamy dość tej „wojenki” o ogrody” - 24.01.2014

„Jesteśmy usatysfakcjonowani przepisami ustawy, które udało się przyjąć przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie. Nie może być tutaj mowy o zbiorowej pomyłce. Znajdują się jednak ludzie, którym to prawo się nie podoba. Próbują szukać drogi zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – piszą działkowcy ze Szczecina w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego PZD z Włodarzami Miasta Kielce - 23.01.2014

W dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z władzami Kielc. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta - Pan Wojciech Lubawski, Wiceprezydent Miasta - Pan Czesław Gruszewski oraz Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Pan Artur Hajdorowicz. Przedmiotem niniejszego spotkania był fakt wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. i znaczenie tychże zapisów zarówno dla ogrodów jak i samorządów terytorialnych. Poruszono również kwestię listu ZMP skierowanego do Prezydenta RP.

czytaj więcej

„Wysoce niepokoi fakt skierowania przez Związek Miast Polskich listu do Pana Prezydenta zarzucającego niekonstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej” - 23.01.2014

„Związek Miast Polskich, w swoim zaślepieniu, nie dostrzega wszechstronnych korzyści z tytułu posiadania przez obywateli ogródków w rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza przez tę biedniejszą i starszą część społeczności miejskiej” – piszą przedstawiciele działkowców z ROD „Pod Borem” w Prądocinie w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

"Kto wpłynął na zmianę pańskiego zdania?" - 23.01.2014

"Pamiętam jak opowiadał Pan o doskonałej współpracy z przedstawicielami działkowców ze struktur okręgowych w sprawach zagospodarowywania terenów miejskich. Nie widział Pan wówczas żadnych problemów gdy zachodziła konieczność likwidacji ogrodu pod ważne cele społeczne" - pisze Irena Zaremba ze Szczecina w liście do Ryszarda Grobelnego .

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.