Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Wniosek ZMP jest bezzasadny" - 25.02.2014

„Oczekiwaliśmy od tego Związku innego spojrzenia na ogrody działkowe i działkowców, którzy niesamowicie przeżywali odniesiony wielki sukces, po prawie 3-letniej ostrej walce, kiedy solidarnie wspólnie z naszym Związkiem odwoływaliśmy się od obelg, przekrętów niepopartych żadnymi faktami i oszczerstw kierowanych artykułami prasowymi do publicznej wiadomości - szkalując kierownictwo naszego Polskiego Związku Działkowców” – piszą uczestnicy narady szkoleniowej członków Zarządów ROD okręgu opolskiego.

czytaj więcej

„Przeciwnicy ogrodów znów rozpoczynają starania, by otworzyć sobie drogę do likwidacji ogrodów” - 25.02.2014

„Mimo zaniepokojenia takimi przypadkami mamy nadzieję, że dzięki nowej ustawie rodzinne ogrody działkowe będą coraz częściej postrzegane, jako miejsce odpoczynku ludzi, a nie źródło pieniędzy” – piszą uczestnicy posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Słupsku w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014

„Entuzjazm działkowców wywołany uchwaleniem przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisaniem jej przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r. został szybko zahamowany. Już 20 grudnia 2013 roku Związek Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP ze swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyrażając poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak również o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD - 24.02.2014

„Wejście w życie nowej ustawy działkowej było z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie ogrodów stanęło bowiem pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało momentów, w których działkowcy mieli realne powody, by wątpić, że nowa ustawa gwarantująca dalsze istnienie ROD wejdzie w ogóle w życie. Także w mediach nie brakowało sceptycznych komentarzy w tej kwestii” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Wiele miast nie popiera wniosku ZMP" - 24.02.2014

„W oficjalnych wystąpieniach miast członkowskich kierowanych do Pana Prezesa nie brak też krytyki Pana wniosku. Miasta te stwierdzają, że kwestionowanie ustawowych zapisów odnoszących się do odszkodowań i terenów zastępczych w przypadku likwidacji ogrodów jest próbą pozbawienia działkowców ochrony prawnej.” – pisze OZ Sudecki PZD w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców w sprawie wniosku ZMP - 24.02.2014

„W naszym odczuciu zastrzeżenia dotyczące ustawy o ogrodach działkowych są powodowane jedynie chęcią usunięcia zapisów mówiących o konieczności wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu, uproszczeniem procedury i warunków likwidacji ROD, a także uniknięciem konieczności budowy ogrodów zastępczych” – pisze Zarząd ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

„Brak jest podstaw do kierowania dopiero co uchwalonego prawa do Trybunału Konstytucyjnego” - 24.02.2014

„Zawarte w ustawie przepisy są wynikiem osiągniętego z wielkim trudem kompromisu między działkowcami  i właścicielami gruntów. Osiągnięty konsensus wymaga obecnie podjęcia przez obydwie strony zgodnego i życzliwego współdziałania dla dobra lokalnych społeczności” – pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Warmińsko-Mazurskiego z Burmistrzem Gołdapi - 24.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. Czesław Wojsław – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z Markiem Mirosem – Burmistrzem Gołdapi, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz Jackiem Morzym – Zastępcą Burmistrza Gołdapi. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

czytaj więcej

"Pamiętamy o poparciu, jakiego udzielił Pan i inni prezydenci" - 24.02.2014

„Ruch działkowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował jak nigdy dotąd. Będziemy z uwagą przyglądać się poczynaniom wszystkich przedstawicieli władz lokalnych i podczas wyborów samorządowych odpłacimy pięknym za nadobne. Proszę nam wierzyć, to samo uczynią działkowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich” – czytamy w liście działkowców z rejonu łomżyńskiego do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Jesteśmy wielce zasmuceni kolejną próbą zamachu na ustawę” - 24.02.2014

„Obawiamy się także, że takie podejście do sprawy dotyczącej ogrodów działkowych jest wynikiem postrzegania posiadanych przez gminy gruntów jako aktywów, które można sprzedać zapominając przy tym potrzebach mieszkańców miast” – pisze Komisja Rewizyjna ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania składki członkowskiej wobec osób, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD po 19 stycznia 2014r., KR PZD stwierdza, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za 2014 r. ciąży na każdej osobie będącej członkiem PZD w 2014 r., niezależnie od długości okresu posiadania członkostwa.

czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.  Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

czytaj więcej

„Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Związku Miast Polskich” - 21.02.2014

„Z empatią obserwujemy wystąpienia niektórych przedstawicieli Związku Miast Polskich łakomych korzyści, jakie można uzyskać z terenów użytkowanych przez działkowców. Ponowne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego było by podważeniem autorytetu władzy ustawodawczej” – pisze Zarząd ROD „Wiarus” w Balicach w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Prezydent Sieradza: „Obowiązująca ustawa zapewnia spokojne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych” - 21.02.2014

„Mając na uwadze, iż istniejące ogrody działkowe służą znaczącej części naszego społeczeństwa, że użytkownikom działek przynoszą wiele satysfakcji i radości płynącej z wyprodukowanych własnoręcznie owoców, warzyw, kwiatów, że wpisały się już w krajobraz i architekturę naszego Miasta, nie przewiduję w najbliższych perspektywach planistycznych zmiany sposobu zagospodarowania gruntów pod tymi ogrodami” – pisze Jacek Walczak Prezydent Sieradza.

czytaj więcej

"Stanowczo sprzeciwiamy się kolejnym próbom ograniczenia naszej działalności" - 21.02.2014

„Oczekujemy od Związku Miast Polskich wycofania wniosku o kolejne badanie ustawy przez Trybunał Konstytucyjny i nie uleganie lobbystycznym naciskom podmiotów zainteresowanych przejęciem gruntów ogrodów działkowych, a Pana Ryszarda Grobelnego prosimy o nie podejmowanie działań wbrew własnym przekonaniom” – czytamy w stanowisku przedstawicieli ROD rejonu siedleckiego.

czytaj więcej

Działkowcy z Bydgoszczy negatywnie o wniosku Związku Miast Polskich - 21.02.2014

„Zdziwienie i oburzenie budzi fakt, że w czasie prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych pod projektem obywatelskim podpisało się wielu burmistrzów i prezydentów miast, w tym także Prezydent Poznania Pan Ryszard Grobelny, deklarując pełne poparcie działkowców w dążeniu do uchwalenia dobrego, zgodnego z Konstytucją prawa” – piszą okręgowi i ogrodowi społeczni instruktorzy do spraw ogrodnictwa z okręgu bydgoskiego w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

„Nie znajdujemy usprawiedliwienia dla tego typu inicjatywy” - 21.02.2014

„Na Lubelszczyźnie żaden samorząd lokalny nie podważa zapisów nowej ustawy, wręcz przeciwnie uznawana jest za dobrze wypracowany kompromis. Wyrażamy nadzieję, że rozsądek i odpowiedzialność oraz takie wartości jak dobro człowieka i ochrona jego praw zwyciężą i my działkowcy wraz naszymi rodzinami w spokoju będziemy cieszyć się uprawą naszych działek przez kolejne lata” – piszą działkowcy z Zamojszczyzny w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Czytajcie „działkowca”! - 20.02.2014

Przedwiośnie to wyjątkowo zmienna pora roku, czego przejawem są nawet ludowe porzekadła („W marcu jak w garncu”). W przyrodzie zachodzi wiele zmian, a rośliny na działkach budzą się do życia. W najnowszym, marcowym wydaniu „działkowca”, znaleźć można wiele praktycznych porad na temat najważniejszych prac, o których warto pamiętać w tym okresie.

czytaj więcej

Prezydent Zielonej Góry wyraża odmiennie stanowisko od zawartego w wystąpieniu ZMP - 20.02.2014

"W nawiązaniu do wystąpienia Związku Miast Polskich z dnia 20 grudnia 2013 r., skierowanego do Prezydenta RP w sprawie ustawy o Rodzinnych Ogródkach Działkowych uchwalonej przez Sejm 13 grudnia 2013r., jako prezydent Zielonej Góry, miasta zrzeszonego w Związku, przekazuję stanowisko odmienne niż prezentowane w rzeczonym piśmie" - czytamy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Niestety nie wszyscy uważają, że ustawa o ROD jest sukcesem i dobrym prawem” - 20.02.2014

„Wierzymy, że włodarze miast zamiast dbać wyłącznie o gminny budżet kosztem swoich mieszkańców, wreszcie zobaczą, jak wiele dobrego przynosi ludziom ogrodnictwo działkowe. By wszystkim nam żyło się lepiej, wybrani przez nas podczas wyborów reprezentanci powinni dbać o to, aby wszystko co korzystne dla mieszkańców miast – rozwijało się” – czytamy w stanowisku OZ PZD Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.