Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezydent Kutna: „Uważam, że tak ważne stanowisko winno być uprzednio konsultowane z członkami Związku - co nie miało miejsca” - 25.02.2014

„Zapewniam, że działania władz miasta Kutno mają na celu zachowanie istniejących ogrodów działkowych, co potwierdzają odpowiednie zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego” – pisze Zbigniew Burzyński Prezydent Miasta Kutno.

czytaj więcej

"ZMP chce wprowadzić atmosferę nerwowości i ciągłego niepokoju" - 25.02.2014

„Wzywamy, władze Związku Miast Polskich do zaniechania ataków medialnych na ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i wycofania się z podważania aktu, którego uchwalenie zostało przyjęte przez polskich działkowców z olbrzymią satysfakcją” – pisze w liście do Prezesa ZMP Okręgowa Komisja Rewizyjna w Słupsku.

czytaj więcej

Co jest grane i co wokół piszczy - 25.02.2014

Jeśli mówimy o tym, że coś wokół piszczy to przeważnie mamy na myśli harcujące myszy, albo też szalejącą biedę. Z pewnością, w obecnym czasie, takie przypadki tu i ówdzie mają miejsce. Nie mniej jednak tym razem nie o takie przypadki chodzi. Badania naukowe wykazały, że zjawisko wszędobylskiego piszczenia jest konsekwencją nowo odkrytej choroby. Naukowcy stwierdzili, że źródłem tego zjawiska jest bardzo groźna choroba zwaną cietrzewicą. Wbrew pozorom nie ma ona nic wspólnego z naszym sympatycznym  cietrzewiem (Lyrurus tetrix) z rodziny kurowatych (Phasionidae). Ma natomiast związek ze stanem emocjonalnym zwanym zacietrzewieniem (czytaj więcej)

czytaj więcej

„Może jednak Wasza organizacja nie utożsamia się z mieszkańcami miast?” - 25.02.2014

„Sami jesteśmy mieszkańcami miast i zdecydowanie nie życzymy sobie być reprezentowanymi przez Związek Miast Polskich, gdy Wasze działania atakują ustawę, na którą czekaliśmy, po zakwestionowaniu poprzedniej. Nie chcemy takiej reprezentacji i wobec powyższego wzywamy Pana Prezesa do zaprzestania ataków, celem których jest podważenie konstytucyjności ustawy o ROD” – pisze Okręgowa Komisja Rozjemcza w Słupsku w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Działkowcy i samorządowcy kontra Związek Miast Polskich - 25.02.2014

Niechęć ZMP do ogrodów działkowych nie jest zjawiskiem nowym. Organizacje zajmujące się tematyką rozwoju miast i urbanistyki od dawna lekceważą wieloletni dorobek działkowców i marginalizują pozytywny wpływ ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej i samorządowej (czytaj więcej)

czytaj więcej

Wiosna w ROD "Storczyk" w Radomiu - 25.02.2014

"Dziś w ogrodzie "STORCZYK" w Radomiu pokazały się kwiatuszki krokusów. Są malutkie, wyglądają jakby się nieśmiało nas pytały  - "czy macie już ustawę?" – no pewnie - mamy! Tylko niektórzy ze Związku Miast Polskich się wygłupiają ale to z wiosną im przejdzie. A wy rozkwitajcie – czekamy na więcej. Mamy nadzieje, ta wiosna będzie spokojniejsza od poprzedniej" - piszą działkowcy z radomskiego ROD "Storczyk".

czytaj więcej

"Wniosek ZMP jest bezzasadny" - 25.02.2014

„Oczekiwaliśmy od tego Związku innego spojrzenia na ogrody działkowe i działkowców, którzy niesamowicie przeżywali odniesiony wielki sukces, po prawie 3-letniej ostrej walce, kiedy solidarnie wspólnie z naszym Związkiem odwoływaliśmy się od obelg, przekrętów niepopartych żadnymi faktami i oszczerstw kierowanych artykułami prasowymi do publicznej wiadomości - szkalując kierownictwo naszego Polskiego Związku Działkowców” – piszą uczestnicy narady szkoleniowej członków Zarządów ROD okręgu opolskiego.

czytaj więcej

„Przeciwnicy ogrodów znów rozpoczynają starania, by otworzyć sobie drogę do likwidacji ogrodów” - 25.02.2014

„Mimo zaniepokojenia takimi przypadkami mamy nadzieję, że dzięki nowej ustawie rodzinne ogrody działkowe będą coraz częściej postrzegane, jako miejsce odpoczynku ludzi, a nie źródło pieniędzy” – piszą uczestnicy posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Słupsku w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie ustawy o ROD - 24.02.2014

„Entuzjazm działkowców wywołany uchwaleniem przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, podpisaniem jej przez Prezydenta RP w dniu 18 grudnia 2013 r. został szybko zahamowany. Już 20 grudnia 2013 roku Związek Miast Polskich wystąpił do Prezydenta RP ze swoim stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD, wyrażając poważne wątpliwości natury konstytucyjnej, jak również o rozważenie możliwości skierowania nowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD - 24.02.2014

„Wejście w życie nowej ustawy działkowej było z pewnością jednym z ważniejszych wydarzeń w całej historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dalsze istnienie ogrodów stanęło bowiem pod dużym znakiem zapytania. Nie brakowało momentów, w których działkowcy mieli realne powody, by wątpić, że nowa ustawa gwarantująca dalsze istnienie ROD wejdzie w ogóle w życie. Także w mediach nie brakowało sceptycznych komentarzy w tej kwestii” – czytamy w stanowisku.

czytaj więcej

"Wiele miast nie popiera wniosku ZMP" - 24.02.2014

„W oficjalnych wystąpieniach miast członkowskich kierowanych do Pana Prezesa nie brak też krytyki Pana wniosku. Miasta te stwierdzają, że kwestionowanie ustawowych zapisów odnoszących się do odszkodowań i terenów zastępczych w przypadku likwidacji ogrodów jest próbą pozbawienia działkowców ochrony prawnej.” – pisze OZ Sudecki PZD w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców w sprawie wniosku ZMP - 24.02.2014

„W naszym odczuciu zastrzeżenia dotyczące ustawy o ogrodach działkowych są powodowane jedynie chęcią usunięcia zapisów mówiących o konieczności wypłaty odszkodowań działkowcom i stowarzyszeniu, uproszczeniem procedury i warunków likwidacji ROD, a także uniknięciem konieczności budowy ogrodów zastępczych” – pisze Zarząd ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

„Brak jest podstaw do kierowania dopiero co uchwalonego prawa do Trybunału Konstytucyjnego” - 24.02.2014

„Zawarte w ustawie przepisy są wynikiem osiągniętego z wielkim trudem kompromisu między działkowcami  i właścicielami gruntów. Osiągnięty konsensus wymaga obecnie podjęcia przez obydwie strony zgodnego i życzliwego współdziałania dla dobra lokalnych społeczności” – pisze Okręgowa Komisja Rewizyjna w Pile w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ PZD Warmińsko-Mazurskiego z Burmistrzem Gołdapi - 24.02.2014

W dniu 13 lutego 2014 r. Czesław Wojsław – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie spotkał się w Urzędzie Miejskim w Gołdapi z Markiem Mirosem – Burmistrzem Gołdapi, który jest jednocześnie wiceprezesem Związku Miast Polskich oraz Jackiem Morzym – Zastępcą Burmistrza Gołdapi. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r.

czytaj więcej

"Pamiętamy o poparciu, jakiego udzielił Pan i inni prezydenci" - 24.02.2014

„Ruch działkowy, podczas dwuletniej batalii o swoje prawa, wzmocnił się i zintegrował jak nigdy dotąd. Będziemy z uwagą przyglądać się poczynaniom wszystkich przedstawicieli władz lokalnych i podczas wyborów samorządowych odpłacimy pięknym za nadobne. Proszę nam wierzyć, to samo uczynią działkowcy w Poznaniu jak i w innych miastach polskich” – czytamy w liście działkowców z rejonu łomżyńskiego do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Jesteśmy wielce zasmuceni kolejną próbą zamachu na ustawę” - 24.02.2014

„Obawiamy się także, że takie podejście do sprawy dotyczącej ogrodów działkowych jest wynikiem postrzegania posiadanych przez gminy gruntów jako aktywów, które można sprzedać zapominając przy tym potrzebach mieszkańców miast” – pisze Komisja Rewizyjna ROD „Czerwone Maki” we Wrocławiu w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zasad rozliczania składki członkowskiej z osobami, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD - 23.02.2014

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania składki członkowskiej wobec osób, które złożyły rezygnację z członkostwa w PZD po 19 stycznia 2014r., KR PZD stwierdza, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za 2014 r. ciąży na każdej osobie będącej członkiem PZD w 2014 r., niezależnie od długości okresu posiadania członkostwa.

czytaj więcej

Posiedzenie Krajowej Rady PZD - 21.02.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.  Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

czytaj więcej

„Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko Związku Miast Polskich” - 21.02.2014

„Z empatią obserwujemy wystąpienia niektórych przedstawicieli Związku Miast Polskich łakomych korzyści, jakie można uzyskać z terenów użytkowanych przez działkowców. Ponowne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego było by podważeniem autorytetu władzy ustawodawczej” – pisze Zarząd ROD „Wiarus” w Balicach w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Prezydent Sieradza: „Obowiązująca ustawa zapewnia spokojne funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych” - 21.02.2014

„Mając na uwadze, iż istniejące ogrody działkowe służą znaczącej części naszego społeczeństwa, że użytkownikom działek przynoszą wiele satysfakcji i radości płynącej z wyprodukowanych własnoręcznie owoców, warzyw, kwiatów, że wpisały się już w krajobraz i architekturę naszego Miasta, nie przewiduję w najbliższych perspektywach planistycznych zmiany sposobu zagospodarowania gruntów pod tymi ogrodami” – pisze Jacek Walczak Prezydent Sieradza.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio