Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Jesteśmy zaniepokojeni działaniami zmierzającymi do unicestwienia ruchu działkowego" - 04.09.2014

Rodzinny Ogród Działkowy „Odpoczynek" Wrocław ul. Racławicka


Stanowisko
Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odpoczynek" we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zagrożenia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych


W dniu 9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok stawiający pod znakiem zapytania legalność a więc i dalsze istnienie, prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Zdaniem NSA „pod pojęciem altany należy rozumieć budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianej w ogrodzie, przeznaczonej do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem" Dla działkowców taka interpretacja altany przez NSA jest absurdalna, gdyż kwestionuje kilkudziesięcioletnią praktykę i dotychczasową interpretację definicji i stawia pod znakiem zapytania nie tylko altany w ROD ale każdy murowany budynek do 35 m.kw postawiony bez pozwolenia na budowę w zgodzie z dotychczasowymi przepisami i praktyką. Wyrok NSA stworzył możliwość do wydania przez nadzór budowlany w całym kraju kolejnych decyzji nakazujących rozbiórkę altan w ogrodach działkowych. Zdaniem Zarządu ROD „Odpoczynek" zagrożenie dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych nie ustało pomimo uchwalenia przez Sejm w dniu 13 grudnia 2013r. nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa , która uzyskała poparcie blisko 1 miliona działkowców i weszła w życie w dniu 19.stycznia 2014r. Wyrażamy zdziwienie i jednocześnie oburzenie wobec próby podważania przepisów ustawy obowiązującej zaledwie kilka miesięcy. Nie możemy także pogodzić się z opinią Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia br Które twierdzi, że przekształcenie Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie ogrodowe może być uznane za niekonstytucyjne a wystąpienie w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego uważamy za kolejną próbę destabilizacji w rodzinnych ogrodach działkowych. Jesteśmy zdziwieni i zaskoczeni stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu w dniu 20 czerwca br. skierowanym do Wicepremiera i Ministra Infrastruktury i Rozwoju — Pani Elżbiety Bieńkowskiej twierdzi, że Ustawa z dnia 13 grudnia 2013r. jest zaprzeczeniem postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2011r. w zakresie wolności stowarzyszania się działkowców Jesteśmy zaniepokojeni działaniami zmierzającymi do unicestwienia ruchu działkowego w naszym kraju przez instytucje państwowe, które zostały powołane i wybrane po to, aby stać na straży praworządności i ochrony praw nabytych- za wszelką cenę próbują te prawa im odebrać. My działkowcy mamy dość ciągłego mieszania się urzędników państwowych w sprawy ogrodów. Ustawa z 13 grudnia 2013r. uzyskała poparcie społeczne i nie możemy pojąć jak to się dzieje, że Rząd, Sejm, Senat i Prezydent zatrudniają rzesze prawników i ekspertów a uchwalona kilka miesięcy temu ustawa jest poddawana analizie już po jej wejściu w życie i kilku miesięcznym obowiązywaniu. To niepojętne dla działkowca-obywatela RP aby władza była przeciw niemu, by niosła zagrożenie jego egzystencji.

Podpisy członków Zarządu


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.