Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy z Bydgoszczy dziękują Prezydentowi za podpisanie ustawy - 27.01.2014

„W tak podniosłej i uroczystej dla nas chwili nie danym nam cieszyć się w pełni, gdyż niepokój nasz budzą nasilające się głosy i wystąpienia Związku Miast Polskich o zawetowanie świeżo uchwalonej ustawy, która na swej długiej i mozolnej drodze legislacyjnej przeszła przez wiele konsultacji środowiskowych, opinii prawnych i resortowych, w tym wspomnianego powyżej Związku Miast Polskich, a zgłaszane przez te gremia wnioski zostały uwzględnione w zapisach treści jej artykułów” – czytamy w liście.

czytaj więcej

„Wystąpienie Związku Miast Polskich podważa autorytet posłów, senatorów i Prezydenta RP” - 27.01.2014

„Działkowcy z rzeszowskich rodzinnych ogrodów działkowych wyrażają zdecydowany protest przeciwko działaniom Związku Miast Polskich zmierzającym do skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego” – czytamy w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Czegoś takiego po Panu się nie spodziewałem” - 27.01.2014

„Zastanawiam się, kiedy mówił Pan prawdę, czy wtedy, gdy zapewniał nas działkowców o swojej sympatii dla naszego ruchu i złożył swój podpis poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy czy też teraz!” – pisze Bogusław Dąbrowski z Gdyni w liście do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

„Liczymy, iż dostrzeże Pan w nas działkowcach coś więcej niż tylko przeszkodę w realizacji planów bogatych inwestorów” - 27.01.2014

„Mamy pełną świadomość, że od początku zamieszania z ustawą o ogrodach działkowych chodziło właśnie o odblokowanie atrakcyjnych miejskich gruntów pod ogrodami pod inwestycje komercyjne. Teraz kiedy działkowcy zdołali obronić korzystne dla siebie przepisy uznał Pan, że nie odpuści i czas na „drugą rundę" – pisze Krzysztof Gbyl ze Szprotawy w liście do Prezesa Związku Miast Polskich.

czytaj więcej

Co dla polskich działkowców oznacza nowa ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 r.? - 24.01.2014

Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne, interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza wejście w życie nowych przepisów właśnie dla nich, bezpośrednich adresatów? Jak teraz, pod rządami nowej ustawy wyglądać będzie ogrodowa codzienność? – (czytaj więcej)

czytaj więcej

Jakie korzyści finansowe dla ROD i działkowców wynikają z nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych? - 24.01.2014

Dokładnie w niedzielę (19 stycznia 2014 r.) zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Wprowadza ona wiele zmian w funkcjonowaniu ogrodów działkowych, ale i zachowuje wiele dotychczasowych praw i przywilejów, które wpłyną pozytywnie na finanse ogrodów i „kieszeń” działkowców (czytaj więcej)

czytaj więcej

Znaczenie nowej ustawy dla ogrodów działkowych w Warszawie - 24.01.2014

19 stycznia 2014r. weszła w życie nowa Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ustawa ma duże znaczenie przede wszystkim dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Warszawy. To właśnie w Warszawie najwięcej ROD, spośród znajdujących się na terenie Mazowsza, ma nieuregulowany stan prawny tj. w stosunku tylko do jednego ROD PZD przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a ponad 98% ogrodów nie jest ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy – (czytaj więcej)

czytaj więcej

"Nie dajmy się omamić przez ludzi, którzy prawo mają za nic!" - 24.01.2014

„Wszystkie pojedyncze przypadki Krosna, Olsztyna, Swarzędza, Wałbrzycha, Bydgoszczy, Pyrzyc, Międzyzdrojów itd. to pojedyncze ogniwa zapalne, a ich „liderzy " są ludźmi naruszającymi prawo. To nic „ucisk i niewola" jaką głoszą hasła tych pseudo działaczy, ale próba wyegzekwowania prawa w przypadku samowoli budowlanej, zamieszkiwania, naruszenia przepisów finansowych przez byłych członków PZD funkcjonujących kiedyś w organach pochodzących z wyboru, jest głównym zalążkiem odwetu” – piszą działkowcy ze Szczecina.

czytaj więcej

„Najwyższy czas aby brać pod uwagę głosy tysięcy obywateli” - 24.01.2014

„Niestety, jako samorządowi włodarze zrzeszeni w Związku Miast Polskich pod Pana przewodnictwem, szczególnie wywodzący się z większych aglomeracji miejskich uważacie, że ogrody działkowe przeszkadzają w rozwoju miast, a ich tereny należy zamienić na betony, asfalty i nie zawsze potrzebne w tym miejscu budowle” – czytamy w liście ROD „Przylesie” w Sulechowie do Ryszarda Grobelnego.

czytaj więcej

Komentarz działkowiczki do artykułu "Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie" - 24.01.2014

W poniedziałkowym numerze „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt.: ”Nowe przepisy o ogrodach i stare kłótnie”. W artykule poruszono kwestię wejścia w życie nowej ustawy o ROD a także temat skierowania do Prezydenta RP przez Związek Miast Polskich stanowiska, w którym stwierdza niekonstytucyjność niektórych zapisów nowej ustawy. Głos w sprawie artykułu postanowiła zabrać Patrycja Zielińska z Wałbrzycha.

czytaj więcej

„My już mamy dość tej „wojenki” o ogrody” - 24.01.2014

„Jesteśmy usatysfakcjonowani przepisami ustawy, które udało się przyjąć przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednogłośnie. Nie może być tutaj mowy o zbiorowej pomyłce. Znajdują się jednak ludzie, którym to prawo się nie podoba. Próbują szukać drogi zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego” – piszą działkowcy ze Szczecina w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego PZD z Włodarzami Miasta Kielce - 23.01.2014

W dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z władzami Kielc. W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta - Pan Wojciech Lubawski, Wiceprezydent Miasta - Pan Czesław Gruszewski oraz Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Pan Artur Hajdorowicz. Przedmiotem niniejszego spotkania był fakt wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. i znaczenie tychże zapisów zarówno dla ogrodów jak i samorządów terytorialnych. Poruszono również kwestię listu ZMP skierowanego do Prezydenta RP.

czytaj więcej

„Wysoce niepokoi fakt skierowania przez Związek Miast Polskich listu do Pana Prezydenta zarzucającego niekonstytucyjność zapisów nowej ustawy działkowej” - 23.01.2014

„Związek Miast Polskich, w swoim zaślepieniu, nie dostrzega wszechstronnych korzyści z tytułu posiadania przez obywateli ogródków w rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza przez tę biedniejszą i starszą część społeczności miejskiej” – piszą przedstawiciele działkowców z ROD „Pod Borem” w Prądocinie w liście do Prezydenta.

czytaj więcej

"Kto wpłynął na zmianę pańskiego zdania?" - 23.01.2014

"Pamiętam jak opowiadał Pan o doskonałej współpracy z przedstawicielami działkowców ze struktur okręgowych w sprawach zagospodarowywania terenów miejskich. Nie widział Pan wówczas żadnych problemów gdy zachodziła konieczność likwidacji ogrodu pod ważne cele społeczne" - pisze Irena Zaremba ze Szczecina w liście do Ryszarda Grobelnego .

czytaj więcej

Podziękowania działkowców z Nowej Soli dla Prezesa PZD - 23.01.2014

Do KR PZD nadal napływają listy z podziękowaniami dla Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz pracowników Krajowej Rady. Działkowcy wyrażają swoją wdzięczność za owocną walkę w obronie ogrodów, jednocześnie życząc "aby ten rok był wolny od wszystkich trosk, abyśmy mogli wreszcie odpocząć od tej nagonki naszych posłów" - czytamy w liście działkowców z ROD im. F. Chopina w Nowej Soli.

czytaj więcej

Konferencja Krajowa poświęcona wdrażaniu nowej ustawy o ROD - 22.01.2014

Wejście nowej ustawy działkowej w życie nie powinno być dużym zaskoczeniem dla działkowców. Związek od długiego czasu przygotowuje się do wprowadzenia jej zapisów w życie. Temu także poświęcona była dwudniowa konferencja krajowa prezesów i dyrektorów biur OZ, która odbyła się 21 i 22 stycznia w Warszawie. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

czytaj więcej

List Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu do Prezesa Związku Miast Polskich - 22.01.2014

„Panie Prezydencie, Oczekujemy wyjaśnienia zaistniałej sytuacji tym bardziej, że od różnych samorządów miast należących do Związku Miast Polskich płyną sygnały, że wniosek nie był konsultowany ani omawiany z nimi i jest dla nich absolutnym zaskoczeniem. Pytamy więc, kto jest rzeczywistym autorem wniosku i czy odzwierciedla on stanowisko całego Związku, czy tylko niektórych jego przedstawicieli?” – czytamy w liście.

czytaj więcej

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane.

czytaj więcej

"Dziennik Trybuna": Działkowcy mają nową ustawę - 22.01.2014

„Po 18 miesiącach ciężkiej walki o nową ustawę działkowcy doczekali się dnia, w którym weszła ona w życie. Ustawa, która zaczęła obowiązywać 19 stycznia, zawiera zdecydowaną większość zapisów projektu obywatelskiego, dzięki czemu użytkownicy działek w ROD mogą być spokojni, że najważniejsze z ich praw zostały odpowiednio zabezpieczone. Zgodnie z założeniami projektu popartego przez blisko milion obywateli, ogrodów nie dotknie rewolucja” – czytamy w „Dzienniku Trybuna”.

czytaj więcej

"Z wielką radością przyjeliśmy nową ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych" - 22.01.2014

"Ustawa ta oparta została na obywatelskim projekcie, który zabezpiecza nasze prawa, równocześnie uwzględnia zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązania prawne" - pisze Zarząd ROD "Zakole Wisły" w Krakowie w liście do Prezydenta. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846>

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio