Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Działka integruje wielopokoleniowe rodziny" - 02.12.2014

"Gdyby miała Pani kontakt z działkowcami po zakończeniu procedowania projektu ustawy o ROD, to z pewnością zmieniłaby Pani swój stosunek do tego dokumentu i swój pogląd na sposób odbioru tej ustawy przez środowisko działkowców. Ustawy, która stabilizuje życie działkowców w oparciu o poszanowanie dorobku i praw nabytych przez ponad wiekowe funkcjonowanie ogrodów działkowych w Polsce. Akt ten cieszy się olbrzymią akceptacją działkowców i całego Związku. Zawarte w nim rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy potrzebami działkowców a interesami gmin" - pisze w liście do rzecznika Praw Obywatelskich Prezydium OZ Opolskiego.

czytaj więcej

"Działkowcy żądają dotrzymania danego im słowa" - 02.12.2014

"W dniu 9 października do Sejmu RP został złożony na ręce Wicemarszałków obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, poparty 704 500 podpisami działkowców. Wicemarszałkowie Sejmu RP na spotkaniu z delegacją PZD w swoich wypowiedziach jednoznacznie poparli projekt obywatelski i podkreślili, że należy maksymalnie skrócić tryb uchwalenia ustawy, aby została ona przyjęta w ciągu jednego miesiąca. Od momentu złożenia podpisów i deklaracji Wicemarszałków Sejmu i posłów upływa niemal dwa miesiące, a w porządku obrad Sejmu na najbliższe tygodnie nie przewidziano pierwszego czytania projektu ustawy" - piszą działkowcy z ROD 'Zoda' w Jelczu - Laskowicach.

czytaj więcej

"Potrzebne jest nam stabilne prawo" - 02.12.2014

"Działki w naszych ogrodach działkowych posiadają rodziny mniej zamożne. Działka dla nich jest wparciem ekonomicznym, miejscem gdzie mogą wypoczywać wspólnie z rodziną. Ogrody działkowe są miejscami użyteczności publicznej, są potrzebnymi terenami zielonymi w miastach, utrzymywanymi przez działkowców. Służą one nie tylko rodzinom działkowym, ale społeczności lokalnej. Są dobrze zarządzane przez samorządy ogrodowe i Związek. Nasze działania wspierają samorządy miast i gmin, które znają nasze potrzeby i problemy, bo uczestniczymy aktywnie w życiu publicznym" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu.

czytaj więcej

"Działkowcy są oburzeni bezczynnością posłów" - 02.12.2014

"Projekt obywatelski został przygotowany z inicjatywy naszego Związku. Działkowcy jego zapisy poparli i oczekują szybkiej zmiany w ustawie Prawo budowlane zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem obywatelskim. Nie dokonanie zmian w ustawie budowlanej spowoduje, że wszyscy działkowcy dostaną od nadzoru budowlanego decyzję o nakazie rozbiórki altany. Prosimy więc Pana Marszałka o zrozumienie naszych działkowców, którzy nie mogą pogodzić się  z myślą,  że w najbliższym czasie będą zmuszeni swoje altany zburzyć" - piszą w liście do Marszałka Sejmu Prezesi ROD w Rogóźnie.

czytaj więcej

"Działkowcy żyją w niepewności o przyszłość altan" - 02.12.2014

"Ogrody działkowe we Wronkach powstały ponad 70 lat temu. Działka zawsze była formą wsparcia dla najuboższych i spełniała przede wszystkim funkcję produkcyjno - rekreacyjną. Działkowcy głównie emeryci i renciści na swoich działkach przebywają od wiosny do późnej jesieni i dlatego altana ogrodowa nie może być ażurowa tylko musi to być mały domek, który pozwoli działkowcom wypocząć, przygotować posiłek, schować sprzęt ogrodniczy, wyhodowane warzywa i owoce oraz niezbędny sprzęt do wypoczynku" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD we Wronkach.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni przeciągającym się niewprowadzeniem projektu po obrady Sejmu" - 02.12.2014

"Podczas spotkania z Panem delegacja PZD otrzymała zapewnienie przyspieszenia procedowania w Sejmie RP pierwszego czytania. Zwracamy się do Pana o dotrzymanie danego słowa i podjęcie skutecznych działań w celu przyspieszenia procedowania projektu PZD. Jest Pan czołowym działaczem ugrupowania, które zawsze było blisko ludzi" - piszą w liście do Wicemarszałka Eugeniusza Grzeszczaka z PSL i Wicemarszałka Jerzego Wenderlicha z SLD działkowcy z ROD 'Pierwiosnek' w Oławie.

czytaj więcej

"Pani Profesor, czas na refleksję" - 02.12.2014

"Co Pani Profesor zamierza podważać? Czy to, że zgodnie z nową ustawą działkowcy w sposób demokratyczny i bez nacisków wypowiadają się za pozostaniem w stowarzyszeniu ogrodowym PZD? Istnieje dowolność członkostwa, a jednak niemal wszyscy użytkownicy działek pozostają w szeregach naszego związku, wierząc, że jest to jedyne stowarzyszenie, dające gwarancję bezpieczeństwa i ochrony prawnej przed zakusami ludzi biznesu oraz pseudodziałaczy usuniętych z szeregów PZD za działalność na pograniczu prawa" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Woźniak ROD 'Ustronie' we Włocławku. 

czytaj więcej

"Działkowcy nie rozumieją krótkowzroczności Sędziów NSA" - 02.12.2014

"Dla działkowców ogrody działkowe są miejscem wypoczynku, a altana ogrodowa jest niezbędna na każdej działce, aby mogli oni uprawiać swoje działki i aktywnie wypoczywać. Bez altany codziennie będą musieli swoje narzędzia i sprzęt zabierać do swoich domów. Ta sytuacja niepewności wzbudza wielki niepokój w środowisku działkowców. Poprali oni projekt obywatelski 'STOP rozbiórkom altan', licząc, że posłowie szybką zajmą się naprawą prawa, ale niestety tak się nie dzieje" - w liście do Marszałka Sejmu piszą Prezesi ROD Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego.

czytaj więcej

"Utrzymanie definicji altany NSA będzie początkiem końca ruchu działkowego" - 02.12.2014

"Altana na działce stanowi dziś główny element infrastruktury i przeważnie najważniejszy dla działkowca. Nic w tym dziwnego, bo przecież mamy już XXI wiek. My działkowcy i nasze rodziny mamy prawo do wypoczynku na miarę naszego wieku. Nieraz często po ciężkiej pracy zawodowej czy już na emeryturze, nie zapominając jednak o potrzebach naszych dzieci i wnuków" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Powiatowe Kolegium Prezesów w Lesznie.

czytaj więcej

"Prosimy o jak najszybsze rozwiązanie problemu altan działkowych" - 01.12.2014

"Chcemy, aby rozpoczynający się wkrótce 2015 rok był dla działkowców rokiem spokojnym pod kątem prawnym, abyśmy mogli nadal korzystać z praw nabytych i przebywać w murowanych lub drewnianych altanach (wolnostojących budynkach rekreacyjno - wypoczynkowych), a nie w ażurowych konstrukcjach, chroniących przed deszczem i słońcem. Cieszymy się z odbytego spotkania Pani Premier Ewy Kopacz z przedstawicielami PZD 24 listopada br. i wierzymy, że Pan Marszałek podejmie stosowne działania w celu przywrócenia ładu prawnego" - pisze OZ w Gorzowie Wielkopolskim. 

czytaj więcej

"Uchwalenie ustawy to dla nas sprawa priorytetowa" - 01.12.2014

"Ostatnio znów zrobiło się głośno o naszych ogrodach, a to za pośrednictwem kontrowersyjnego wyroku NSA z 9 stycznia 2014 roku, w którym to wyroku Sąd dokonał precedensowego nazewnictwa altany ogrodowej nijak pasującego do otaczającej nas rzeczywistości. Z taką argumentacją w żaden sposób nie idzie się zgodzić, bo kłóci się to ze zdrowym rozsądkiem każdego logicznie myślącego działkowca" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zielony gaj' w Cibórzu.

czytaj więcej

"Wspólnym wysiłkiem uda się wypracować dobre zapisy prawa" - 01.12.2014

"Niezwykle wysoko oceniamy w naszym środowisku Pani zaangażowanie w rozwiązywanie problemów działkowców, zarówno w prace nad ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 roku, jak również obecne wspieranie działań w legislacji zmian w ustawie prawo budowlane. Zmian polegających na doprecyzowaniu definicji altany działkowej i zaproponowanych przez Komitet Inicjatywy ustawodawczej 'STOP rozbiórkom altan', powołany przez Krajową Radę PZD" -pisze w liście do Premier Ewy Kopacz OZ Toruńsko - Włocławski.

czytaj więcej

"Wyrok NSA powoduje, że prawie wszystkie altany są samowolą budowlaną" - 01.12.2014

"Altany to najbardziej wartościowe obiekty na działkach dla większości z prawie miliona działkowców. Budowane był one kilkadziesiąt lat temu. Nikomu z ówczesnych działkowców nie śniło się, że oto stawia obiekt, który będzie samowolą budowlaną. Przecież altany w ogrodach działkowych były i są małymi domkami wypoczynkowymi, w których przechowuje się narzędzia i sprzęt ogrodniczy. Niewielu działkowców ma odpowiednie środki transportu żeby wozić narzędzia i sprzęt każdorazowo jadąc na działkę" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD im.S.Żeromskiego w Kielcach.

czytaj więcej

"Pozostawienie nierozwiązanego problemu będzie rodzić nieporozumienia" - 01.12.2014

"Stare porzekadło mówi, że przezorny - ubezpieczony, tak też postępują działkowcy, dążąc do uregulowania poprawnej definicji 'altany działkowej'. Szkoda, że nie zostało to rzeczywiście rozstrzygnięte łącznie z ustawą o ROD, ale w owym czasie nie istniało takowe zagrożenie, gdyż Nadzór Budowlany honorował przepisy zawarte w prawie budowlanym. Sytuacja radykalnie zmieniła się po wyroku NSA, który zamyka niejako sprawę na niekorzyść działkowców" - pisze w liście do Minister Infrastruktury i Rozwoju OZ w Szczecinie.

czytaj więcej

"Są to pomysły cuchnące metodologią działania stosowaną w przeszłości w systemach totalitarnych" - 01.12.2014

"W dalszym ciągu stoi Pani po stronie garstki ludzi, którzy w przeszłości łamali obowiązujące prawo, nie są oni obecnie uprawnieni do reprezentowania działkowców w swoich ROD i nie mają żadnych argumentów prawnych do zarejestrowania swoich fikcyjnych stowarzyszeń. Ludzie ci atakują konstytucyjność ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, ponieważ nie mają poparcia działkowców i boją się skorzystać z możliwości wyboru stowarzyszenia w swoich ogrodach danej im w treści tej ustawy. Boją się, bo mają świadomość swojej przegranej" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Radość' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Presja wywierana na działkowcach odbije się na nich negatywnie" - 01.12.2014

"Najbardziej niepokojący jest dla nas fakt, że NSA w swoich wyrokach nakazuje rozbiórkę altan, a preferuje altanki ażurowe. Takie altanki są słabe i łatwopalne oraz są idealne dla plądrujących je złodziei. Ponadto śmiemy twierdzić, że nasz zmieniający się klimat nie gwarantuje stabilności tych altan w przypadku ulew, wichur" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Jutrzenka' w Gliwicach.

czytaj więcej

"Nowelizacja prawa budowlanego jest konieczna" - 01.12.2014

"Jako młodzi działkowcy zwracamy się z apelem o poparcie projektu obywatelskiego 'STOP rozbiórkom altan', który złożony został do Sejmu 9 października 2014 roku. Nowelizacja prawa budowlanego jest konieczna, ponieważ wyrok NSA stwarza zagrożenie dla większości altan. My właśnie budujemy mały domek, który pozwoli nam w pełni korzystać z uroków działki, schronić się w czasie deszczu, przechować sprzęt" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Paulina i Przemysław Hołuj z ROD 'Niezapominajka' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Czy nasza ponad milionowa grupa działkowców się nie liczy?" - 01.12.2014

"Z dużym niepokojem czytam w prasie związkowej o Pani postawie zmierzającej do podważenia konstytucyjności zapisów nowej ustawy o ROD z grudnia 2013 roku. Nowoprzyjęta ustawa spełnia przecież wszelkie wymogi demokracji. Przyjęła ona wolność zrzeszania się i członkostwa w Związku. Zmodyfikowała także wiele innych zapisów, przystosowując je do aktualnych realiów" - w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich pisze Zbigniew Ambroziewicz z ROD 'Pigwa' we Włocławku.

czytaj więcej

"Działkowcom zależy, aby jak najszybciej wnieść niezbędne poprawki do prawa budowlanego" - 01.12.2014

"Jak to zwykle bywa, luki w przepisach prawnych przyczyniają się do ich różnej interpretacji, szczególnie przez tych, którzy umiejętnie je wykorzystując osiągają zamierzony cel. To się dzieje w przypadku 'altan działkowych', które powinny być legalnymi budowlami w świetle art. 13 ust. 1 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku i art. 29 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo budowlane. Tymczasem, wyrok NSA w sprawie altan, znajdujących się na terenach ROD, znacznie odbiega od definicji zawartych w przytoczonych w powyższych przepisach" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD 'Wiarus' w Balicach.

czytaj więcej

"Stanowczo protestujemy przeciwko kolejnym próbom rozbijania PZD" - 01.12.2014

"Wyrażamy swoje oburzenie na takie polityczne działania Rzecznika Praw Obywatelskich, który powinien stać na straży prawie milionowej rzeszy działkowców, którzy są najsłabszymi i najbiedniejszymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, a nie tych praw ich pozbawiać. Stanowczo protestujemy przeciwko kolejnemu atakowi Rzecznika Paw Obywatelskich na niekonstytucyjność wielu zapisów ustawy o ROD, która zabezpiecza wszystkie potrzeby działkowców do spokojnego użytkowania i uprawiania małego kawałka ziemi" - pisze Mieczysław Karbowski z ROD 'Pod dębami' w Miliczu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.