Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"W obronie ogrodów warszawskich" - 05.01.2015

Radom, 2 stycznia 2015r.

 

Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Szanowna Pani Prezydent!

Działkowcy z ROD „Storczyk” w Radomiu są zaniepokojeni docierającymi informacjami związanymi z działaniami podejmowanymi przez Stowarzyszenie „Dekretowiec” w Warszawie. Sposób rozwiązania problemu warszawskich nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta z 1945 roku poprzez likwidację ogrodów działkowych i zwrot terenów w naturze uważamy za absurdalny i krzywdzący dla ogromnej rzeszy mieszkańców stolicy.

Propozycja prezentowana już od kilku lat przez Stowarzyszenie „Dekretowiec” stoi całkowicie w sprzeczności z prawami, jakie gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP, jak również ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r. Nie uwzględnia ona bowiem ani poszanowania obowiązujących zapisów prawa, ani nie przewiduje rekompensaty za majątek działkowców i ogrodów. Prezentowane przez „Dekretowiec” poglądy jasno wskazują, iż w imię dobra jednych ludzi pokrzywdzonych przez ówczesne władze PRL, trzeba skrzywdzić kolejne osoby – działkowców, którzy otrzymaną ziemie od kilkudziesięciu lat pielęgnują w dobrej wierze, w pełnym zaufaniu do prawa i władz, które przekazały działkowcom w użytkowanie ziemię pod ogrody. Nie można pomijać faktu, że przez te wszystkie lata działkowcy zainwestowali w swoje ogrody ogromne środki finansowe i przepracowali setki, jeśli nie tysiące godzin, by ugory i nieużytki zmienić w piękne działki, które są obecnie ozdobą miasta i miejscem, gdzie mieszkańcy szukają spokoju i wypoczynku dla siebie, swoich rodzin i przyjaciół.

Jest dla nas niedopuszczalne, by kosztem działkowców i ich rodzin pozyskać grunty i środki finansowe na zaspokojenie pretensji dawnych właścicieli i ich spadkobierców, tak jak chce tego „Dekretowiec”. Jakby tego było mało stowarzyszenie chce zlikwidować nie tylko te ogrody, które mają „spłacić” byłych właścicieli ich spadkobierców, ale proponuje też całkowicie przenieść wszystkie ogrody w stolicy za miasto. To znaczy gdzie? Pod Płońsk, a może dalej? W miejsce zaś ogrodów proponuje „Dekretowiec” kolejne budynki i betonowe konstrukcje, bo sprzedaż cennych gruntów inwestorom i deweloperom z pewnością ucieszyłaby warszawskich urzędników. Czy jednak chodzi o dobro obywateli miasta czy o do interes garstki osób? Mieszkańcy miasta w ogrodach działkowych widzą „zielona płuca” Warszawy, które nie tylko produkują tlen, ale są miejscem rekreacji i wypoczynku dla tysięcy rodzin i dzieci. Likwidacja ogrodów Warszawie byłaby katastrową nie tylko ekologiczną, ale także społeczną. Nie chcemy i nie możemy zgodzić się na takie działanie, które prowadzi do krzywdy tysięcy Warszawiaków. Propozycjom Stowarzyszenia „Dekretowiec” mówimy stanowcze NIE.

Szanowna Pani Prezydent!

Działkowcy Warszawscy oczekują z Pani strony jawnej deklaracji, że władze miasta nie chcą skrzywdzić działkowców i spłacać poszkodowanych „dekretem Biureta” terenami ROD. Wierzymy, że dobro każdego mieszkańca stawia Pani na równi i nie będzie Pani krzywdziła jednych, by dogodzić drugim. Wszelkie problemy da się rozwiązać bez podejmowania tak drastycznych i nieprzemyślanych działań, jakie proponuje „Dekretowiec”. Liczymy na Pani zrozumienie i wsparcie działkowców warszawskich.

Z poważaniem

Działkowcy z ROD „Storczyk” w Radomiu

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.