Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego sprzeciwiają się fałszywym oskrażeniom wobec PZD w artykule Gazety Wyborczej - 10.02.2015

Designing On A Tablet"Ciężko jest zachować spokój, gdy człowiek staje się celem ataków niemal z każdej strony. Aktywni działacze PZD oraz wszyscy inni działkowcy muszą się z tym mierzyć niemal codziennie. Jest więc tym bardziej bolesne, ze ogólnopolskie, poczytne media dodatkowo szargają nasze dobre imię. Wyrażamy nadzieję, ze redaktor Wielgo zdaje sobie sprawę, że posunął się za daleko. Wyrażamy też nadzieję, że Szanowny Pan Redaktor Naczelny, biorąc odpowiedzialność za publikowane na łamach Gazety teksty, zamieści odpowiednie sprostowanie. Niedopuszczalne bowiem jest, aby na łamach ogólnopolskiego dziennika równie swobodnie i bezkarnie publikowano tak krzywdząc i obraźliwe treści, godzące w dobra osobiste tysięcy ludzi" - piszą Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Działkowcy bronią ogrodów w Warszawie i statutu PZD - 10.02.2015

Calculator"Wyrażamy ubolewanie nad tym, ze staje Pani po stronie garstki wichrzycieli którzy chcą całkowicie zniszczyć idee ogrodnictwa działkowego i pozbyć się ogrodów działkowych ze stolicy. Apelujemy do Pani o zaniechanie działań przynoszących szkodę obywatelom i mieszkańcom Warszawy, ich rodzinom, przyjaciołom i znajomym - wszystkim tym, dla których ogrody działkowe są dobrem narodowym i społecznym. Niech Pani ma odwagę odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Dlaczego popiera Pani działania tych osób, które chcą zniszczyć dobro, które z takim wysiłkiem tworzyły nasze rodziny działkowe przez dziesiątki lat? Dlaczego wierzy Pani ludziom, którzy podważają kompetencje władz państwowych w Polsce" - piszą do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Bajka" w Borowcu.

czytaj więcej

"Ostatnimi czasy za bardzo skupiła się Pani na pozyskiwaniu nowych terenów dla inwestorów" - 10.02.2015

Prancheta"Kiedy usłyszałem, że przez Pani wniosek KRS nie zarejestrował PZD statutu, to trochę mnie zmroziło. Zjazd został zwołany zgodnie w obowiązującymi ustawami i był uprawniony do dokonywania zmian w statucie. A Pani argumentacja nie ma poparcia w zapisach prawnych. PZD działa legalnie i zgodnie z zapisami ustawy o ogrodach działkowych oraz ustawy o stowarzyszeniach, więc niech się Pani nas nie czepia. Niech Pani podważa rejestrację tych stowarzyszeń, które faktycznie nie mają całej dokumentacji i kombinują w KRSie" - pisze do Prezydent Warszawy Kazimierz Czajka z ROD "Związkowiec" w Łańcucie. 

czytaj więcej

54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich - 10.02.2015

Laptop 1"Sprzeciwiamy się podejmowanej przez władze Warszawy próbie rozwiązania problemu roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, kosztem działkowców, a wiec grupy społecznie najsłabszej. Żądamy, aby działkowców warszawskich traktować jako obywateli mających równe prawa - zgodnie z zapisami Konstytucji, i oczekujemy, że zostaną oni potraktowani poważnie - z uwzględnieniem trudu jaki włożyli w zagospodarowanie przekazanej im przez państwo ziemi, poniesionych kosztów materialnych i wreszcie - moralnych, bo od lat traktowani są tak, jakby to oni winni byli wprowadzeniu dekretu Bieruta" - pisze 54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego. 

czytaj więcej

Działkowcy z Płocka sprzeciwiają się odmowie zatwierdzenia statutu PZD - 10.02.2015

Office 1"Dzięki ustawie ponieśliśmy ogromne koszty. Każdy Zarząd ogrodu musiał zorganizować zebrania dotyczące wyodrębnienia. Trzeba było stworzyć statut to stworzyliśmy. Uchwalić, uchwaliliśmy. Czym różnią się prawnicy i prawo z 2006 roku od tych w 2014 czy 2015 roku? Dlaczego wtedy uznano legalność i tryb Zjazdu, a dziś nie? Czyżby Pani w ten sposób podważała kompetencje prawników PZD? Pani Prezydent!!! Jako organ nadzoru może Pani być sprzymierzeńcem działkowców i gwarantujemy, że my to nagrodzimy. Ale proszę pamiętać, że osoby działające przeciwko naszym ogrodom też rozliczymy!!! I Panią też rozliczmy!!! Ale najpierw zdobędziemy Warszawę, a później się rozliczymy przy wyborach. Zapytamy Panią wówczas: i kto wygrał wojnę?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Goździk" w Płocku.

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy piszą do władz stolicy - 10.02.2015

Pen 5"Inicjatywy ustawodawcze podjęte przez tzw. stowarzyszenie Dekretowiec w celu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych poprzez bezpośredni zwrot gruntów, na których położone są ogrody działkowe, jest nie do przyjęcia. Działkowcy nie zajmowali samowolnie terenów pod uprawę działek. Obecnie wielu działkowców przejęło od swych poprzedników nasadzenia i nanasienia w dobrej wierze. Prawo uprzednie i obecne gwarantuje działkowcom odszkodowania oraz zgodnie z prawem możliwość odtworzenia zlikwidowanego ogrodu" - piszą działkowcy z ROD "Skierka II" w Warszawie.

czytaj więcej

Stanowisko Członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Nysy i Prudnika w sprawie rejestracji statutu PZD - 10.02.2015

"My uczestnicy narady szkoleniowej rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu Nysy i Prudnika okręgu opolskiego PZD nie zgadzamy się z postanowieniem Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07 stycznia 2015 roku, który odmówiła rejestracji statutu PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy i Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Uczestnicy narady szkoleniowej z rejonu Nysy i Prudnika.

czytaj więcej

Podziękowania Krajowej Komisji Rewizyjnej dla Prezesa PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 09.02.2015

Typewriter"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, społecznie wykonujący swój mandat członków i Związku, kierują do Was słowa podziękowania i uznania za wysiłek włożony w doprowadzenie przez Sejm RP do uchwalenia ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Wasze wielomiesięczne starania wspierane przez szerokie rzesze działkowców i członków statutowych organów Związku przyniosły długo oczekiwany efekt. Satysfakcja jest tym większa, że za uchwaleniem nowej ustawy opartej na obywatelskim projekcie głosowali wszyscy posłowie. Długo oczekiwane uchwalenie tej ustawy było także możliwe dzięki poświęceniu, wiedzy i sile argumentacji przez Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Szczególne podziękowania za trud i wysiłek oraz ogromne zaangażowanie w walkę o dalsze istnienie i bezpieczne funkcjonowanie altan działkowych w naszych ogrodach kierujemy do Pana Prezesa".

czytaj więcej

Media o projekcie ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” - 09.02.2015

NewsDziałkowcy po raz kolejny pokazali jaka tkwi w nich siła. Stając przez problemem likwidacji blisko 900 tysięcy altan potrafiliśmy się zjednoczyć i wspólnie ochronić swoje altany. 6 lutego Sejm uchwalił nasz projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan”. Ten sukces nie mógł pozostać niezauważony. Media z całej Polski śledziły zmagania działkowców i PZD. Nasza inicjatywa została doceniona przez najważniejsze tytuły na polskim rynku prasowym.

czytaj więcej

List 161 działkowców z Okręgu Pilskiego przeciwko artykułowi Gazety Wyborczej - 09.02.2015

Color Pencil"Działkowcy naszego Okręgu demokratycznie i świadomie zdecydowali podczas zebrań ustawowych, aby to własnie stowarzyszenie ogrodowe PZD zarządzało ogrodami. Takiego wyboru dokonało 95% ogrodów w kraju. Trudno Panu i wszystkim przeciwnikom Związku przełknąć ten fakt i dlatego właśnie teraz przed rozpoczynającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo - Wyborczymi w ogrodach nie kapituluje Pan i rozpoczyna kolejną ważną kampanię przeciwko Związkowi, pisząc w swym artykule nieprawdę. Uważamy, ze jest to artykuł na zamówienie tych, co liczą, że zmienią poglądy działkowców na funkcjonowanie Związku" - pisze w liście do red. Marka Wielgo 161 przedstawicieli samorządów ROD Okręgu Pilskiego. 

czytaj więcej

40 prezesów ROD Delegatury Radomskiej w obronie warszawskich ogrodów - 09.02.2015

My Next Trip"Zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem działkowców bez odszkodowania za nasadzenia i urządzenia na działce oraz infrastrukturę ogrodową, które w świetle ustawy o ROD stanowią własność działkowca i stowarzyszenia ogrodowego, jest nieludzkie i niekonstytucyjne. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej. Taką sytuację odbieramy jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczności obywatelskiej" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz 40 Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Radomskiej.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe na terenie OZ Podkarpackiego - 09.02.2015

Trwają narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. Pierwsze narady odbyły się w dniach 2-5 lutego 2015 r., kolejne odbędą się w dniach następnych. W szkoleniach uczestniczą prezesi, wiceprezesi, skarbnicy oraz księgowi rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Celowo kwestionuje Pani statut PZD, aby osłabić organizację, która broni warszawskie ogrody" - 09.02.2015

"Bardzo nas dziwi gorliwość z jaką dokonała Pani oceny trybu zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZD w dniu 23 października 2014 roku. Uznała Pani, że był on nielegalny, gdyż delegaci w nim uczestniczący nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w poprzednim statucie PZD. Nie pokusiła się Pani, aby dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a według jego zapisów daje on możliwość zwoływania nadzwyczajnych zjazdów według scenariusza, który miał miejsce w 2014 roku. Zapewniamy Panią, iż delegaci z naszego Okręgu mieli nasze pełne poparcie i mandat, aby nas reprezentować" - piszą prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy o bezzasadnych roszczeniach Zrzeszenia Dekretowiec - 09.02.2015

"Działania zaproponowane przez stowarzyszenie Dekretowiec zmierzają do złamania prawa, w wyniku którego poszkodowanymi zostaną zwykli obywatele. Dekretowcy żądają gruntów przede wszystkim dla dzisiejszych deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Ich działania określić można jako spekulacyjno - interesowe. Dziwić musi postawa w tej sprawie warszawskich urzędników. Krótko po wyborach samorządowych nie liczą się już z opiniami mieszkańców. Nie godzimy się na taki sposób rozwiązywania problemów powstałych nie z naszej winy, nie z naszej inicjatywy. Działkowcy okręgu bydgoskiego solidaryzują się z działkowcami warszawskimi" - pisze w liście do Marszałka Senatu OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Działkowcy żądają zarejestrowania statutu PZD - 09.02.2015

Black Notebook With Pencil"Pytamy organ nadzorczy Prezydenta Miasta Warszawy - dlaczego tak zależy niektórym na gruntach ogrodów działkowych? To każdy wie dlaczego! Znaleźli się tacy, co zwęszyli dużą kasę. Niestety bardzo na przykro, że pieniądze i bogacenie się robią z ludzi hieny. Nikt nie zwraca uwagi na milion działkowców, którzy od pokoleń odpoczywają na działkach. Najlepiej zniszczyć, zdeptać Związek, nie rejestrować KRS i zapomnieć, że kiedyś istniał.Precz z bezpodstawnymi oskarżeniami! Precz z władzą samorządową, która za wszelką cenę chce zniszczyć stowarzyszenie PZD!" - piszą działkowcy z ROD "Hutnik" w Ostrowie Świętokrzyskim.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników ROD z Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rejestracji statutu PZD - 09.02.2015

To Sign A Contract 2"W pełni popieramy decyzje o zaskarżeniu wydanego postanowienia, pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne. Jest to tym bardziej logiczne, iż procedura uchwalenia statutu w ramach samego Związku, wypełniła w całości obowiązki ustawy i jest z nimi zgodna. Nie sposób jednakże nie postawić sobie na koniec dwóch pytań. Czy aby na pewno zaistniała sytuacja w przedmiocie rejestracji statutu jest oderwana i niezależna od terenów ROD, w szczególności terenów warszawskich? Czy nie ma w tym wszystkim kolejnej próby uwolnienia gruntów ogrodowych poprzez pozbawienie organizacji prawnych podstaw funkcjonowania?" piszą Prezesi, Skarbnicy i Księgowi ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca w obronie statutu PZD - 09.02.2015

Notebook And Netbook"Uważamy, że referendarz sądowy nie przeanalizował starego statutu PZD, ani ustawy o ogrodach działkowych z dnia 13.12.2013 roku, a w szczególności art. 68 i 69. Dlatego Sąd Rejonowy odmówił nam rejestracji statutu. Pod wątpliwość został poddany sposób wyboru delegatów na Zjazd, a przecież odbył się on zgodnie z paragrafem 144 ust. 2 naszego statutu. W ten sposób praca wielu osób nad propozycjami zmian i ich opracowaniem poszła na marne. Dlatego ciężko nam jest pogodzić się z taką decyzją Sądu Rejestrowego. Podejrzewamy, że w ten sposób otworzyła Pani sobie drogę do pozbycia się ogrodów działkowych z miasta Warszawy i sprzedaży gruntów dla różnych inwestorów" - piszą do Prezydent Warszawy uczestnicy narady szkoleniowej dla Zarządów ROD z terenu Mielca.

czytaj więcej

Sprzeciw wobec artykułu Gazety Wyborczej "Ogrody nadal w rękach PZD" - 09.02.2015

"Panie Redaktorze, działkowcy to nie drugorzędna część społeczeństwa, którą można manipulować i obrażać. Zapewniam Pana, że działkowcy już dawno dojrzeli do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. My doskonale wiemy jakie rozwiązania są dla nas dobre oraz dla naszego istnienia i rozwoju ogrodnictwa działkowego. Obawiam się, że to Pan nie powinien zajmować się tak poważnym tematem dysponując tak płytką wiedzą opartą na insynuacjach i kłamstwach. Każdy redaktor w swoich artykułach powinien przedstawiać temat rzetelnie, a przede wszystkim kierować się bezstronnością. Najwyraźniej ta zasada nie jest Panu znana. W moim odczuciu jest to kolejny pretekst do wystąpienia przeciwko Działkowcom i Związkowi" - piszą działkowcy z ROD 'Oświata' we Wrocławiu. 

czytaj więcej

INFORMACJA z narady zorganizowanej przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD - 06.02.2015

W dniach 4-5 lutego 2015 roku w Warszawie odbyła się planowa narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników z ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego w obronie warszawskich ogrodów - 06.02.2015

"Polska stolica nie powinna i nie może pozostać bez ogrodów działkowych. Państwo winno wspierać i pomagać w rozwoju tej już ponad wiekowej tradycji, podobnie jak robią to inne europejskie kraje. Czynienie z nich karty przetargowej w postępowaniach roszczeniowych to cios dla tysięcy rodzin od lat w dobrej wierze pielęgnujących działki w warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.