Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kolejna decyzja w sprawie regulacji gruntów ROD na Śląsku - 27.02.2015

OZ Śląski PZD cały czas prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe. OZ otrzymał kolejną decyzję w sprawie stwierdzania prawa użytkowania dla gruntów ROD "1 Maja" w Łaziskach Górnych. Do tej pory wystosował on 225 wniosków w sprawie stwierdzenia prawa użytkowania do gruntów ROD, które obejmują swoim zakresem ponad 1380 ha powierzchni ogrodów.


czytaj więcej

Narad prezesów zarządów warszawskich ROD - 27.02.2015

20150225_104857_resized23 i 25 lutego br. w ośrodku szkoleniowym OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie odbyły się narady prezesów zarządów stołecznych ROD. Spotkania poświęcone bieżącym problemom Związku oraz Okręgu, w tym organizacji walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach.

czytaj więcej

"Tereny pod warszawskie ogrody nie były zajęte samowolnie i bezpodstawnie" - 27.02.2015

"Nieprawidłowości i uchybienia urzędników państwowych w procedurze uwłaszczania w tym czasie oraz sposób przekazywania gruntów na urządzenie ogrodów działkowych zrodził teraz pretensje i roszczenia byłych właścicieli terenów, na których obecnie istnieją ogrody działkowe. Działkowcy zrzeszeni w ROD nie przyczynili się do zaistniałej sytuacji, ale to ich będą dotyczyły skutki tych wcześniejszych błędów i nieprawidłowości. Ogrody działkowe tam już są i działają w sposób zorganizowany. Korzystniej dla miasta i społeczeństwa byłoby utrzymać je jako tereny zielone, rekreacyjne i wypoczynkowe w zabetonowanym mieście, szanując trud i wysiłek oraz nakład finansowy w zagospodarowanie tych rejonów" - piszą działkowcy z ROD 'Relaks' w Radomiu.

czytaj więcej

"Mamy świadomość jak ważna jest solidarność i jedność PZD" - 27.02.2015

"Uważamy, że źle się stało, że przed laty pogwałcono prawa własności i wyrzucono ludzi z ich prawowicie zajmowanych terenów. Na tych terenach zbudowano ogrody działkowe i wprowadzono tam działkowców. Wydarzy się następne nieszczęście jeżeli krzywda wyrządzona przed laty zostanie naprawiona krzywdą działkowców. To nie warszawscy działkowcy w tej sprawie zawinili, tylko armia urzędników, która przez szereg lat nie potrafiła uregulować spraw własnościowych w Warszawie. Jesteśmy świadomi, że PZD i użytkownicy działek w tej sprawie nie powinni uczestniczyć, powinno to zostać wyjaśnione między byłymi właścicielami i Skarbem Państwa. Niestety, jeśli w grę wchodzą wielkie pieniądze, to okazuje się, że nasz rząd jak zwykle będzie próbował pozyskać je od zwykłych obywateli" - piszą prezesi ROD z Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Nowego Miasteczka, Wschowy, Szlichtyngowej i Sławy.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie roszczeń do ROD - 26.02.2015

"Jesteśmy przeciwni koncepcji zaspokajania w naturze roszczeń do gruntów, na których położone są ogrody działkowe w Warszawie, ale również w innych miastach - jak chociażby w Grudziądzu" - piszą w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Zwiazku Działkowców.

czytaj więcej

Stanowisko prezesów zarządów ROD z terenu Warszawy w sprawie ogrodów zagrożonych dekretem Bieruta - 26.02.2015

"Z całą stanowczością wyrażamy nasz sprzeciw wobec propozycji zgłaszanych przez Stowarzyszenia „Dekretowiec”, które chce pozbyć się nie tylko ogrodów roszczeniowych, ale wszystkich warszawskich ROD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st Warszawy Prezesi Zarządów ROD z terenu Warszawy. 

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Metalowiec" w Skarżysku-Kamiennej w sprawie rejestracji statutu PZD - 26.02.2015

"Treścią niniejszego stanowiska w pełni popieramy decyzję o zaskarżeniu wydanego Postanowienia pozostając w nadziei, że zostanie ono uznane za zasadne" - pisze Zarząd ROD "Metalowiec" w Skarżysku -Kamiennej.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z rejonu Strzelec Opolskich w sprawie Ustawy o ROD - 26.02.2015

"Uważamy, że Pani stosunek wobec ogrodów działkowych aktywizuje pewne wrogie ugrupowania do działań na szkodę działkowców i PZD. Przykładem jest stowarzyszenie "Dekretowiec", które kosztem warszawskich działkowców poprzez likwidację ogrodów, bez odszkodowań chce zaspokoić roszczenia spadkobierców - ludzi wywłaszczonych na podstawie dekretu Bieruta" - piszą w swoim stanowisku do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady ROD z rejonu Strzelec Opolskich.

czytaj więcej

Podziękowania Prezydium OZ Podkarpackiego PZD za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych. - 26.02.2015

"Występując w imieniu podkarpackich działkowców Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD składa serdeczne podziękowania za skuteczną obronę altan w rodzinnych ogrodach działkowych".

czytaj więcej

Bądź na czasie – odwiedź Gardenię! - 25.02.2015

Gardenia to najbardziej inspirujące wiosenne targi ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Odbędą się one w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od czwartku do soboty (26-28 lutego). Gorąco zachęcamy zwłaszcza działkowców do odwiedzenia targów i zapoznania się z aktualnymi trendami oraz nowinkami ogrodniczymi. 

czytaj więcej

Dziennik Trybuna: Warszawa odpowiada na listy działkowców - 25.02.2015

"Dziesiątki listów od działkowców i struktur PZD, jakie każdego dnia trafiają na biurko Prezydent Warszawy, zarówno w sprawie niepokojących doniesień o inicjatywie legislacyjnej stowarzyszenia „dekretowiec", które proponuje likwidację wszystkich warszawskich ogrodów, jak i wciąż nierozwiązanych problemów związanych z dekretem Bieruta oraz regulacją stanu prawnego gruntów ROD, nie pozostały bez odpowiedzi. Na zarzuty i żale działkowców oraz list Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do Hanny Gronkiewicz-Waltz odpowiedziała Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, a zarazem Przewodnicząca Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi, Maria Młotkowska. List ten wprawił w zdumienie środowisko działkowe" - czytamy w Dzienniku Trybuna.

czytaj więcej

List OZ Toruńsko - Włocławskiego do Senatorów z prośbą o pozytywne rozpatrzenie ustawy "Stop Rozbiórkom Altan" - 25.02.2015

"Z ogromną nadzieją spoglądamy na porządek posiedzenia Senatu RP w dniu 4 marca 2015 roku, w którym uwzględniono głosowanie nad zmianą ustawy Prawo budowlane. Zmiany w tej ustawie dotyczą szczegółowego zdefiniowania pojęcia altany działkowej. Ustawa ta jest niebywale wyczekiwanym przez działkowców aktem prawnym, dzięki któremu ponad 900 tysięcy użytkowników działek będzie mogło w spokoju korzystać ze swoich altan. Projekt ustawy, będący oddolną inicjatywą ustawodawczą samych działkowców, uzyskał już przychylność Sejmu RP. Pokładamy głęboką nadzieję, że również Senat RP pozytywnie ustosunkuje się do zapisów tej ustawy" - pisze OZ Toruńsko - Włocławski.

czytaj więcej

"Propozycja Zrzeszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców" - 25.02.2015

"Dekretowiec proponuje Komisji Senackiej zajmującej się reprywatyzacją przejęcie terenów użytkowanych przez działkowców warszawskich i likwidację ogrodów działkowych znajdujących się na gruntach zabranych tzw. dekretem Bieruta. Stowarzyszenie Dekretowiec proponuje zabranie tych gruntów, aby zadośćuczynić byłym właścicielom i ich sprzedaż bez odszkodowania i rekompensaty dla działkowców. Taka propozycja stowarzyszenia Dekretowiec to jawna krzywda dla działkowców, tej najbiedniejszej części społeczeństwa Warszawy" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Kolegium Prezesów ROD w Jarocinie.

czytaj więcej

"Z dużym niesmakiem przyjąłem fakt, że kwestionuje Pani konstytucyjność nowej ustawy o ROD" - 25.02.2015

Writing"Umożliwiono wszystkim wolność zrzeszania się, a PZD utracił miano monopolisty. Każdy ogród działkowy ma możliwość wystąpić ze struktur PZD, a to, że tylko nieliczni się na to decydują, świadczy po prostu o opłacalności takiego wyboru. Nie ma to jednak żadnego związku ze zgodnością nowej ustawy z Konstytucją RP. Dlatego też zawracam się do Pani z apelem, aby zrezygnowała Pani ze swoich zastrzeżeń co do naszej ustawy, tym samym przywracając nam stabilizację w bardzo ważnym, bo wyborczym 2015 roku, w ogrodach działkowych" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Pawlus w ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Działkowcy z Gryfina dziękują parlamentarzystom za uchwalenie ustawy o altanach - 25.02.2015

"Zarząd ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie w imieniu naszych członków - 1826 osoby, przekazuje na Pana ręce podziękowania za uchwalony bardzo ważny dla wszystkich działkowców naszego kraju akt prawny jakim jest obywatelski projekt ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Z wielkim entuzjazmem działkowcy przyjęli wiadomość, że projekt obywatelski ustawy "Stop Rozbiórkom Altan" został przyjęty przez Sejm RP niemal jednogłośnie. Uważamy, ze postawa Parlamentarzystów Sejmu RP uchwalających ten akt prawny zasługuje na wielki szacunek i uznanie działkowców".

czytaj więcej

Spotkanie OZ Toruńsko - Włocławskiego z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim i Prezydentem Grudziądza w sprawie ogrodów zagrożonych roszczeniami - 24.02.2015

W dniu 20 lutego 2015 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim Kujawsko – Pomorskim w sprawie gruntów należących do Piotra Kulerskiego, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz”, „im. Mikołaja Kopernika” oraz „Zacisze” w Grudziądzu. W spotkaniu wzięła udział Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko – Pomorski i Robert Malinowski - Prezydent Grudziądza.

czytaj więcej

Podziękowania dla Prezesa PZD za włożony wysiłek w przygotowanie ustawy - 24.02.2015

Typewriter"Kolejny raz za sprawą Pańskiego osobistego zaangażowania, konsekwencji i determinacji oraz fachowości współpracujących z Panem członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, my działkowcy mamy dziś uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z wpisaną do niej definicją altany działkowej. Mamy świadomość tego, że przed ustawą głosowanie w Senacie RP oraz podpis Prezydenta, lecz żywimy nadzieję, że co najgorsze w tej sprawie już za nami. Dlatego pozwoli Pan, że już dziś za ogromny wysiłek włożony w przygotowanie zapisów obywatelskiego projektu ustawy oraz przeprowadzenie jej przez ścieżkę legislacyjną złożymy Panu podziękowanie oraz na Pana ręce podziękowania dla wszystkich członków Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej" - piszą działkowcy z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

OZ Podlaski w sprawie fałszowania wizerunku medialnego PZD - 24.02.2015

Coffe Book Session"Jak Pan wyobraża sobie torpedowanie przez Związek prób usamodzielnienia się poszczególnych ogrodów, bo my tego nie rozumiemy. Jeśli utrudnieniem w wyodrębnieniu są wymogi organizacyjne i proceduralne, to tak niestety musi pozostać. Związek jest stroną, która przekazuje nowemu stowarzyszeniu ogrodowemu majątek wypracowany przez wiele pokoleń, musi troszczyć się o jego dalsze pomnażanie przez użytkowników. PZD to organizacja społeczna utworzona przez samych działkowców i działająca w ich interesie, której nie można zarzucić działania na szkodę działkowców, a w Pana tytule artykułu zawarta jest przestroga przed 'monopolem'. Prosimy o inny, bardziej trafny stosunek do naszej całej organizacji, wprowadzanie atmosfery konfrontacji PZD i innych stowarzyszeń prowadzących ogrody jest szkodliwe dla działkowców" - pisze OZ Podlaski.

czytaj więcej

"Jesteśmy przeciwni likwidowaniu ogrodów działkowych" - 24.02.2015

Greetings Card"Niniejszym stanowiskiem podpisujemy się pod tymi wszystkimi głosami działkowców, którzy wypowiadają się krytycznie o zamiarze likwidowania ogrodów działkowych w Warszawie po to, aby ziemię, którą te ogrody zajmują, wykorzystać do załatwienia skutków dekretu Bieruta i zaspokoić roszczenia byłych właścicieli, ich spadkobierców, a jak przypuszczamy również takie osoby, które skuszone łatwym zarobkiem wykupiły prawa spadkowe. Taki scenariusz przygotowany przez stowarzyszenie Dekretowiec, popierany przez władze Warszawy, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów działkowych umiejscowionych w stolicy, ale przede wszystkim jest niesprawiedliwy wobec działkowców, którzy przez kilkadziesiąt lat zagospodarowali przekazane im tereny i zainwestowali w nie własne fundusze" - piszą Prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu Bobrzańskiego.

czytaj więcej

Uczestnicy narady Prezesów i Księgowych ROD z rejonu Krotoszyna w obronie warszawskich ogrodów - 24.02.2015

Notes On Wood 4"Naprawianie krzywd mieszkańcom Warszawy powstałych w wyniku dekretu Bieruta nie może być wykonywane kosztem innej grupy mieszkańców Warszawy, tej biednej części miasta, w większości emerytów i rencistów, gdyż jest to niesprawiedliwe i spowodowane zostało nie z winy działkowców warszawskich. Warszawiacy doprowadzili swoje ogrody na własny koszt i pracą swoich rąk do pięknych terenów stanowiących zielone płuca dla miasta Warszawy. Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom stowarzyszenia Dekretowiec, które proponuje przejęcie gruntów użytkowanych przez działkowców bez żadnych odszkodowań i rekompensat" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy narady Prezesów i Księgowych ROD z rejonu Krotoszyna.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.