Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Opłata za śmieci, czyli jak ubić interes na działkowcach - 22.04.2015

Władze Gminy Koronowo znalazły sprytny sposób na zrobienie oszczędności. Nie dość, że nałożyły na działkowców przeszło stuprocentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci, to uwzględniły w niej koszty oczyszczania terenu przyległego do ogrodów. Burmistrz Koronowa nie przejął się tym, że decyzja radnych jest niezgodna z ustawą o ROD. Działkowcy mają płacić jak wszyscy, bez względu na rzeczywiste koszty wywozu śmieci z ogrodów.

25 marca br. Rada Miejska Koronowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym nałożyła na działkowców opłatę ryczałtową –  czyli każdy zapłaci tyle samo bez względu na to ile śmieci zgromadzi. Absurdalny jest jednak fakt, że działkowcy, którzy na działkach są przez kilka miesięcy w roku, zapłacą więcej niż niektórzy mieszkańcy.

Radykalna podwyżka

W uchwale możemy przeczytać, że gmina zobowiązuje użytkowników domków letniskowych (tu w rozumieniu działek na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i prywatnych działek rekreacyjno - wypoczynkowych) do ponoszenia rocznej opłaty za wywóz śmieci w wysokości 72 zł. Z kolei w przypadku, gdyby odpady nie były zbierane w sposób selektywny opłata ta wzrasta do 144 zł rocznie.

- Stwierdzamy, że tak radykalna podwyżka jest nieracjonalna, niesprawiedliwa, nie uwzględnia dotychczasowych kosztów ponoszonych przez użytkowników działek – pisze OZ w Bydgoszczy swoim w stanowisku.  

Analiza, którą przeprowadził Okręgowy Zarząd, wskazuje że w ubiegłym roku koszt wywozu odpadów z koronowskich ogrodów oscylował średnio na poziomie 35 - 40 zł za rok.

- Są to wyliczenia, które ma Związek. Natomiast my tutaj precyzyjnie wyliczyliśmy te kwestie i nie sądzę, żebyśmy popełnili błąd – mówi zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

- Burmistrz wykazał wszystkie koszty jakie miał związane z wywozem śmieci na terenach przyległych do ogrodów i obciążył tym ogrody oraz właścicieli prywatnych nieruchomości. I najpierw mu wyszło około 120 zł. Potem, po tych naszych spotkaniach, Rada uchwaliła na 72 zł - mówi Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot.

Próba kompromisu

Działkowcy, wykazując się zrozumieniem dla władz gminy, chcieli pójść urzędnikom na rękę. Zaproponowali, że mogą uiszczać opłatę za wywóz śmieci w wysokości 40 zł rocznie.

- Proponując stawkę 40 zł częściowo partycypujemy już w wywozie odpadów z terenów ogólnodostępnych, pomimo że ustawa z 13.12.2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych art. 15 pkt 1. 1 – 3 wyraźnie określa obowiązki odnośnie utrzymania porządku i czystości – wyjaśnia Kolegium Prezesów ROD Miasta i Gminy Koronowo.

Gmina nie miała jednak zamiaru negocjować z działkowcami. Od 16 kwietnia obowiązuje opłata w wysokości 72 zł. Jednym ułatwieniem może być opcja rozłożenia jej płatności na cztery raty.

-  Znowelizowana ustawa śmieciowa daje samorządom możliwość ustanawiania zryczałtowanych, rocznych opłat za wywóz śmieci, ale propozycja radnych z Koronowa jest po prostu mocno zawyżona. Rzeczywiste koszty wywozu śmieci są zdecydowanie niższe – mówi Prezes OZ w Bydgoszczy Barbara Kokot.

- Ona nie jest w żadnym miejscu zawyżona. Zaproponowaliśmy działkowcom obniżoną stawkę ryczałtową w stosunku do realnych kosztów odbioru i utylizacji odpadów. Uzgodniliśmy, że jest to stawka na rok. Będziemy się jeszcze tutaj nawzajem „pilnować”. Odbieramy wszystkie odpady, czyli i gabaryty, nie gabaryty i inne wytwarzane tutaj odpady. Natomiast jest to opłata, która obowiązuje na rok i jeżeli nie zmieścimy się w tym ryczałcie to będziemy rozmawiać o podniesieniu tej opłaty - zapowiada zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Stop niesprawiedliwym opłatom

Gmina desperacko szuka środków na realizację swoich zadań, czyli wywóz śmieci z terenów przyległych do ogrodu, zaglądając do kieszeni działkowców.

- My tutaj nie kwestionujemy żadnych naszych obowiązków gminnych jeżeli chodzi o kwestię utrzymania czystości i porządku w gminie - przekonuje zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Na takie działania nie może zgodzić się OZ w Bydgoszczy, który postanowił zaskarżyć podjętą uchwałę.  Skierował w tej sprawie pismo do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Ewy Mess i Regionalnej Izby Obrachunkowej. OZ w Bydgoszczy informuje w nim, że burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński miał w planie trzykrotną podwyżkę opłaty za wywóz śmieci. Tylko dzięki naciskom ze strony  działkowców burmistrz nie zrealizował swoich zapowiedzi. Nie zmienia to jednak faktu, że obecne opłaty są dużo wyższe i zmuszają działkowców do ponoszenia kosztów za wywóz śmieci z terenów okalających ROD.

- W rezultacie dochodzi do tego, że gmina swoimi kosztami niesłusznie obciąża ogrody działkowe Polskiego Związku Działkowców. Brak jest jakiegokolwiek uregulowania w świetle zapisów ustawy do uregulowania opłat za wywóz nieczystości w taki sposób w jaki uczyniła to gmina Koronowo – pisze OZ w Bydgoszczy w uzasadnieniu wniosku.

- Jest to przywilej, który wynika z przepisów i wolno [uchwałę – red.] zaskarżyć. Każdemu. Co do zasadności no to zobaczymy – podsumował zastępca burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz.

Polski Związek Działkowców czeka na odpowiedź Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Izby Obrachunkowej. Można być jednak pewnym, że OZ w Bydgoszczy tak łatwo nie odpuści. Chodzi przecież o ponad 1600 działkowców, którzy uprawiają swoje działki w 13 ogrodach. 

(AD)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio