Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Proces rejestracji statutu stał się kolejnym pretekstem do podważania podstaw funkcjonowania PZD i do jego likwidacji" - 05.05.2015

"Prawidłowa procedura uchwalenia statutu w 2006 r. okazuje się niezgodna z prawem w roku 2015. Powodów dowiadujemy się nie z orzeczenia referendarza, które jest jednozdaniowe - znajdziemy je w piśmie organu nadzorczego nad stowarzyszeniem PZD - Prezydenta m.st. Warszawy. Dotyczą one w głównej mierze procedury uchwalenia statutu. Związek szczegółowo odniósł się do wszystkich zarzutów, jednak rzeczowe argumenty nie zostały wzięte pod uwagę. Co mają myśleć działkowcy zrzeszeni w Związku? Wnioski nasuwają się same - to kolejny bezpardonowy atak na największe stowarzyszenie w naszym kraju. Rozwiązanie PZD, prowadzące przecież do przejęcia gruntów ogrodów przez gminy i Skarb Państwa, wydaje się lekarstwem na całe zło. Wierzymy, że niezawisły i niezależny Sąd podczas rozprawy apelacyjnej oprze się naciskom i lobby. Że wygra sprawiedliwość i dobro obywateli" - piszą uczestnicy Walnego Zebrania w ROD "Stokrotka" we Włoszczowie.

czytaj więcej

"Prosimy Panią Premier o pomoc w rejestracji nowego statutu" - 05.05.2015

"Rejestracja nwego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest blokowana przez działania, jakie prowadzą urzędnicy organu nadzorującego, Prezydenta m.st. Warszawy, którzy chcą uzyskać niekorzystne działkowcom orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie sporu z Polskim Związkiem Działkowców. Uważamy, że Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD uchwalił w dniu 23 października 2014 r. zgodnie z prawem nowy statut stowarzyszenia ogrodowego PZD. Statut, który jest akceptowany przez cały ruch działkowy w Polsce. Dzialania organu nadzorującego budzą nasze wątpliwości co do zgodności z prawem i są sprzeczne z zasadniczymi intencjami ustawodawcy. Zwracamy się do Pani Premier z prośbą, aby w ramach nadzoru nad Prezydentem m.st. Warszawy spowodowała Pani zmianę stanowiska organu nadzorującego w stosunku do PZD" - piszą w liście do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy ROD im. 22 lipca w Ostrowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

"Od rozstrzygania sporów prawnych są sądy, a organ nadzoru nie może działać przeciwko samorządności" - 05.05.2015

"Ustawę o ROD przyjęliśmy z entuzjazmem. Systematycznie od tego czasu wprowadzamy w życie przepisy nowej ustawy. Uchwalony został statut przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów i zaczął obowiązywać zgodnie z ustawą o ROD. Przeciwnicy tej ustawy szukają jednak sposobu na zwalczanie PZD i kierują różne pisma do wielu instytucji z nadzieją, że doprowadzą do chaosu w ROD. My nie damy się zmanipulować. Nie po to walczyliśmy dwa lata o zachowanie Związku, by teraz ustępować pola i dawać za wygraną garstce ludzi nawiedzonych" - piszą w swoim stanowisku uczestnicy zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD im. "Staszica" w Szczecinie.

czytaj więcej

Walne Zebranie w ROD "Goździk" w Płocku - 05.05.2015

25 kwietnia 2015 roku w ROD „Goździk” w Płocku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Otworzył je ustępujący Prezes Zarządu Marcin Werner. Po wybraniu Przewodniczącego Zebrania oraz statutowych komisji przystąpiono do obrad. Prezes złożył wyczerpujące sprawozdanie za rok 2014 omawiając najważniejsze wydarzenia i prace wykonane podczas ostatniej kadencji. A było ich sporo…

czytaj więcej

"Mamy wrażenie, że Prezydent m.st. Warszawy wypowiedział otwartą wojnę polskim działkowcom" - 05.05.2015

Jesteśmy zaniepokojeni i oburzeni działaniami organu nadzorującego PZD, który swoimi działaniami przeciwko rejestracji nowego statutu Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza destabilizację i paraliżuje ruch działkowy w Polsce. Takie działanie Prezydent Warszawy prowadzi do torpedowania realizacji nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. przez urzędników działających w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy. Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejstracji w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego statutu Polskiego Związku Działkowców - apelują w liście do Pani Premier Ewy Kopacz uczestnicy Konferencji Sprawozdawczo - Wyborczej ROD im. Z. Urbanowskiej w Koninie.

czytaj więcej

Ogrody działkowe - solą w oku administracji ! - 05.05.2015

Milion sto sześć tysięcy działkowców, członków Polskiego Związku Działkowców po raz kolejny wystawionych zostało na ciężką próbę. Tym razem za sprawą urzędniczej machiny Hanny Gronkiewicz Waltz, będącej organem nadzorczym wobec Polskiego Zwiazku Działkowców.

czytaj więcej

"Miałem nadzieję, że już spokojnie zajmiemy się tym co kochamy tak bardzo - pracą w ciszy i spokoju na działkach i wokół nich" - 05.05.2015

"Tereny ogrodów są "łakomym kąskiem" dla środowiska Polityków Platformy Obywatelskiej, które nawet nie ukrywa tego, że ziemia ogrodów stałaby się majątkiem do regulacji zobowiązań samorządów, do załatwienia roszczeń dekretowców" - pisze Józef Biernacki z ROD "Pod Świerkiem" w Stroniach Śląskich.

czytaj więcej

"Popieramy działania PZD w celu rejestracji statutu" - 05.05.2015

"Wyrażamy sprzeciw w stosunku do działań Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  utrudniających rejestrację Statutu PZD i stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy, który zakwestionował uprawnienia Nadzwyczajnego Zjazdu PZD do uchwalenia statutu PZD. Prace nad statutem prowadzone były  dużym nakładem sił i środków, były konsultowane ze wszystkimi strukturami Związku i uzyskały poparcie wszystkich organów. Statut jest zgodny z ustawą o ROD oraz z powszechnie obowiązującym prawem, w szczgóności z ustawą o stowarzyszeniach" - piszą w swoim stanowisku ucestnicy Walnego ZebraniawROD "Relaks" w Staszowie.

czytaj więcej

"Proszę nie niszczyć tego, na co rodziny działkowe pracowały przez lata i pokolenia" - 05.05.2015

"Jestem działkowcem i nie godzę się na kolejne próby pzobawienia mnie mojego ogrodu i działki. Skutki Pani działań polegających na blokowaniu rejestracji statutu PZD uderzą również we mnie. Brak statutu, pomimo uchwalenia go zgodnie z ustawą o ROD, wywoła paraliż organizacyjny i doprowadzi do zniszczenia ogrodów. Blokując zatwierdzenie statutu PZD zagraża Pani ogrodnictwu działkowemu w całym kraju. Naprawdę chce Pani przejść ho historii jako ta, która zniszczyła ogrodnictwo działkowe w Polsce?" - pyta w liście do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz Danuta Różańska z ROD "Perkoz" w Mrągowie.

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się z zastrzeżeniami organu nadzoru wniesionymi do naszego statutu" - 05.05.2015

"Zarówno zastrzeżenia do statutu PZD, które bez głębszej analizy podzielił Sąd Rejestrowy, jak i zastosowane działania nadzorcze wobec PZD, w naszej ocenie, nie wynikają z przesłanek formalnoprawnych, ponieważ statut został uchwalony zgodnie z ustawą o ROD i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Z przekonaniem i stanowczością stwierdzamy, że organ nadzoru w odniesieniu do PZD stosuje jedynie nadzór negatywny, który w swych skutkach zmierza do likwidacji Związku jako bariery blokującej skutecznie od ponad 25 lat swobodny dostęp do gruntów zajmowanych przez ROD. Jest to więc działanie polityczne, a nie działanie w trosce o czystość prawa. Władza wie, że dopóki istniejemy jako Polski Związek Działkowców, jej zamiary wobec ogrodów działkowych nie są możliwe do zrealizowania" - piszą w swoim stanowisku w sprawie rejstracji statutu PZD działkowcy z ROD "Podzamcze" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

Stanowisko ROD "Zorza" w Lesku w sprawie rejestracji statutu PZD - 05.05.2015

"Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zorza" w Lesku obecni na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym krytycznie odnoszą się do postanowienia jakie w dniu 7 stycznia 2015 r. wydał Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, który odmówił rejestracji Statutu stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD "Zorza" w Lesku.

czytaj więcej

"Zasługujemy na to, aby w spokoju i pewności jutra uprawiać swoje działki" - 05.05.2015

"Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bażant" w Boguchwale uczestniczący w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym składają stanowczy sprzeciw działaniom podjętym przez Panią Prezydent, zmierzającym do sparaliżowania funkcjonowania PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st.  Warszawy uczestnicy zebrania w ROD "Bażant" w Boguchwale.

czytaj więcej

"Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Pani Prezydent Warszawy jest tak zaciekłym przeciwnikiem ogrodnictwa działkowego" - 05.05.2015

"Przez okres zimowy z utęsknieniem wyczekiwałam wiosny, aby rozpocząć kolejny działkowy sezon. Moja radość była o tyle duża, że zebranie przynależnościowe w moim ogrodzie zdecydowało o dalszej współpracy z PZD, a na jesieni uchwalony został nowy statut Związku. Niestety, spokój mój zakłóca niebezpieczeństwo ze strony Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jako Prezydent Warszawy pełni funkcję organu nadzorczego. Nie neguję potrzeby nadzoru nad organizacjami, jednak dążenie do likwidacji ogrodów działkowych nie powinno być jego celem. Zwracam się do Pani z prośbą o przyjrzenie się tej sprawie i podjęcie interwencji u Pani Prezydent Warszawy" - pisze do Pani Premier Ewy Kopacz Krystyna Malak z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st Warszawy - 04.05.2015

"Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko - Mazurskiego PZD W Olsztynie z niepokojem przyjęło informacje, na temat działań podejmowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy będącego organem nadzorującym Polski Związek Działkowców. Chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystywania środków administracyjnych w celu wymuszenia na PZD zaniechania stosowania nowego statutu" - pisze w swoim stanowisku do Prezesa Rady Ministrów Prezydium OZ Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie torpedowania ustawy o ROD - 04.05.2015

Uchwalona z inicjatywy obywatelskiej ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, którą poparło blisko milion działkowców, była niewątpliwym zwycięstwem całego środowiska broniącego ogrodów działkowych przed naporem inwestorów i polityków, którzy w ROD widzą jedynie wartość ziemi liczoną w milionach złotych. Poddana szerokiej konsultacji ustawa stała się centrum uwagi na wiele miesięcy i postawiła na nogi wiele osób – nie tylko zwolenników istnienia ogrodów działkowych, ale także jej przeciwników, którzy co i rusz próbowali mieszać i wprowadzać zamęt.

czytaj więcej

Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza do Premier RP o wsparcie działkowców - 04.05.2015

"Zastrzeżenia kierowane przez Prezydent m.st. Warszawy do Statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego dnia 23 października 2014 roku zmierzają do unicestwienia ogrodów w stolicy, ale również w całej Polsce" - pisze w swoim wystąpieniu do Premier RP Kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza.

czytaj więcej

Stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie posiedzenia zespołu ds. współpracy m.st. Warszawy z ogrodami działkowymi - 04.05.2015

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, w związku z posiedzeniem Zespołu m.st. Warszawy ds. współpracy z ogrodami działkowymi, które odbyło się 17 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta st. Warszawy, wyraża swoje zaniepokojenie faktem, iż było ono pozbawione jakichkolwiek merytorycznych rozwiązań.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Koszalinie w sprawie wystąpienia nadzorczego Prezydenta m.st. Warszawy - 04.05.2015

"Doceniamy Pani rolę jako Marszałka Sejmu przy pracach nad nową ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego też prosimy Panią Premier o pomoc w wypracowaniu rozwiązania mającego na celu rejestrację nowego statutu PZD" - pisze w swoim stanowisku do Premier RP OZ PZD i Okręgowa Komisja Rewizyjna w Koszalinie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZM PZD ws. posiedzenia komisji warszawskiej - 04.05.2015

Ogrom spraw i problemów przed jakimi stanął Związek sprawił, że poniekąd niezauważone pozostało spotkanie komisji warszawskiej. Tymczasem kolejny raz jesteśmy świadkami jak wygląda rzeczywista współpraca z władzami Warszawy i ich stosunek do działkowców.

czytaj więcej

Spotkanie z poseł Anną Zalewską w OZ Sudeckim - 04.05.2015

W dniu 28 kwietnia w siedzibie Okręgu Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju odbyło się spotkanie z Panią Anną Zalewską, posłanką z okręgu wałbrzyskiego. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Zarządu Okręgu Sudeckiego oraz zrzeszonych w nim ogrodów zapoznali Panią Poseł z aktualną sytuacją prawną PZD wynikającą z działań organu nadzoru, a związanych z rejestracją statutu Związku. Pani Poseł dostrzegając bardzo niekorzystną sytuację, w jakiej znalazło się nasze stowarzyszenie, zobowiązała się do podjęcia pilnych działań mających na celu obronę PZD. Rozważy także złożenie interpelacji w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów. (WJ)

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.