Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"To, co przedstawiono w ogólnopolskiej telewizji to próba dyskredytacji PZD, działkowców i dotychczasowego dorobku naszej organizacji" - 19.12.2016

"Kto jest tą ofiarą? - w tej roli występują osoby, które od wielu lat miały problemy z przestrzeganiem Ustaw i Statutu, nieudolnie podejmujący próby wyłączenia ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców. To jest najlepszy sposób, aby rozbić działającą od 35 lat organizację, to rozprawienie się z ogrodnictwem działkowym w Polsce. Takie postępowanie sławnej redaktor, która dąży do ujawienia prawdy, prowadząc wnikliwe śledztwo. Takie postępowanie nie przystoi telewizji publicznej i jest przekazywaniem fałszywych wiadomości, bowiem takie publikacje powtarzane z uporem maniaka stają się "wiarygodne" dla osób nie znających działalności ogrodów" - pisze Ryszard Kozicki Prezes ROD Sarniak W Grudziądzu.

czytaj więcej

"Komu zależy na skonfliktowaniu polskich działkowców ze społeczeństwem?" - 19.12.2016

"Panie Redaktorze, pragniemy przypomnieć, że każdy z tutaj zebranych, sumiennie przez kilkadziesiąt lat płaci abonament na media publiczne licząc, że będą one dobrze służyły społeczeństwu. Czemu, a może komu, zatem ma służyć pokazany reportaż? Komu zależy na zohydzeniu oraz skonfliktowaniu polskich działkowców ze społeczeństwem? Informujemy Pana, że na taką telewizję publiczną nie wyrażamy zgody. Zapewne nie chciałby Pan, aby po kilku tego typu audycjach porównywano TVP 1 do przysłowiowego „Radia Tirana". Mamy XXI wiek i Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć" - piszą działacze z ROD Ziemi Łomżyńskiej.

czytaj więcej

"Nie potrzebujemy interwencji RPO, sensacyjnych reportaży, czy też artykułów na łamach gazet" - 19.12.2016

"Polski Związek Działkowców to organizacja pozarządowa działająca na zasadach zawartych w ustawie o rod, ustawie prawo o stowarzyszeniach, posiada statut. Wszystkie te akty prawne określają obowiązki i prawa jakie przysługują wszystkim działkowcom, ale w przytoczonych aktach prawnych nie ma wzmianki o organizacji przestępczej, bo właśnie w ten sposób przedstawia się nasze stowarzyszenie" - pisze Sebastian Rejczak ROD Transportowiec w Grudziądzu.

czytaj więcej

XI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 16.12.2016

W dniu 15 grudnia 2016  r. w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD.  W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Tematyka posiedzenia była bardzo obszerna i ważna.

czytaj więcej

List Otwarty KR PZD do Prezesa Telewizji Polskiej - 16.12.2016

City Post Office iconW ostatnim czasie Telewizja Polska przypuściła bezprecedensowy i zupełnie niezrozumiały atak na Polski Związek Działkowców. Tym samym oczerniono organizację, dzięki której w Polsce funkcjonuje tysiące ogrodów działkowych, służących ponad milionowi polskich rodzin. Na przestrzeni kilku miesięcy wyemitowano bowiem trzy napastliwe i tendencyjne materiały, których zasadniczym celem było zbrukanie dobrego imienia Związku.

czytaj więcej

Stanowisko KR PZD w sprawie publikacji medialnych na temat PZD - 16.12.2016

television 05 iconW ostatnich tygodniach pojawiły się wyraźne sygnały wskazujące na wznowienie walki z Polskim Związkiem Działkowców. Członkowie Polskiego Związku Działkowców jednoznacznie oceniają w ten sposób cel wyemitowania dwóch programów z cyklu „Magazyn śledczy Anity Cargas" w TVP 1, artykułu zamieszczonego w „Gazecie Wyborczej"" autorstwa, znanego już środowisku działkowemu redaktora Marcina Wójcika, pt. „Ruch oporu na działkach" oraz reportażu nt. wyłączania prądu w ROD w okresie jesienno-zimowym w programie „Uwaga" w TVN.

czytaj więcej

Gazeta Wyborcza odmawia publikacji sprostowania kłamstw zawartych w artykule Marcina Wójcika - 16.12.2016

„Nie znajdujemy żadnych podstaw do publikowania nadesłanego „tekstu” na łamach „Dużego Formatu” – odpowiada z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Piotr Stasiński  w odpowiedzi na pismo radcy prawnego PZD mec. Tomasza Terleckiego, jakie zostało przekazane do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”.

czytaj więcej

"Obiektywizm, rzetelność i dążenie do prawdy - to właśnie powinno przyświecać reporterskiej pracy" - 16.12.2016

"PZD to stowarzyszenie z wieloletnią, piękną tradycją. To dzięki niemu udało się zachować rodzinne ogrody działkowe dla przyszłych pokoleń. Gdyby nie PZD i stojący na jego czele Prezes Eugeniusz Kondracki - zapewne ROD już dawno spotkałby smutny los, podobny do tego, który spotkał wiele innych atrakcyjnych terenów. Zamiast drzew i trawy, w miejscach ROD dumnie wznosiłyby się kolejne biurowce czy apartamentowce. My, jako Polski Związek Działkowców, zawsze staraliśmy się temu zapobiec i do tej pory nam się to skutecznie udawało. Być może właśnie fakt, że nasze stowarzyszenie zarządza tak dużymi i często atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów terenami - jest przyczyną niesłabnących ataków oraz podobnych reportaży i materiałów prasowych" - pisze Józef Stawski z ROD w Kielcach.

czytaj więcej

"Lepiej sprzedaje się zakłamana rzeczywistość, prawda nie jest na topie" - 16.12.2016

"To kolejny zamach na Rodzinne Ogrody Działkowe ! - grzmią działkowcy. Jestem działkowiczką z niewielkim stażem, zaczynającą swoją przygodę na Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Energetyk" w Grudziądzu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców. Po przeczytaniu artykułu w Gazecie Wyborczej, o bardzo tajemniczym i intrygującym tytule „Ruch oporu na działkach", nie mogę zrozumieć dlaczego główny cel, jaki przyświeca inicjatorom i osobom dostarczającym informacji redaktorowi Marcinowi Wójcikowi to oczernianie organizacji działkowej, czego rezultatem jest wyrządzenie krzywdy działkowcom" - pisze Katarzyna Poniatowska z ROD Energetyk w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Pan Redaktor powinien zająć się tematem jak działają te ogrody, które odeszły z PZD, miałby wiele sensacyjnych newsów" - 16.12.2016

„Gazeta Wyborcza jawiła się mi dotychczas jak synonim rzetelności, solidności dziennikarskiej. Tacy redaktorzy jak Panowie: Wroński, Piątek, Stasińscy, Kurski są dla mnie wzorem profesjonalnego dziennikarstwa. Tymczasem na łamach dziennika ukazuje się artykuł kłamliwy, insynuacyjny, oparty na fałszywych danych, podpierający się oszczerstwami osób, które od lat szkalują Związek" - pisze Antoni Gieczewski z ROD Przy Torze w Łodzi.

czytaj więcej

"Tam gdzie ogród jest dobrze zarządzany działkowcy nie szukają rozgłosu w mediach" - 16.12.2016

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flora" w Żarach, po zapoznaniu się z treścią ostatnich programów wyemitowanych w Telewizji Polskiej, pt „Magazyn Śledczy" firmowanym przez panią redaktor Anitę Gargas, dotyczącym działalności Polskiego Związku Działkowców wyraża oburzenie. Zarówno program dotyczący ogrodów warszawskich jak i tych w Międzyzdrojach nacechowany był ogromną dawką niesprawdzonych informacji, które w bardzo niekorzystnym świetle stawiały Polski Związek Działkowców i wszystkich ludzi działających w jego strukturach.

czytaj więcej

"Bezpodstawne oskarżanie PZD, pomówienia i kłamstwa o działalności jego struktur muszą być wyeliminowane" - 16.12.2016

"Piszę do Pana Redaktora ponieważ oburzył mnie artykuł napisany przez redaktora Marcina Wójcika pt. „Ruch oporu na działkach" zamieszczony w Gazecie Wyborczej z dnia 21 listopada 2016 r. W tym artykule redaktor Marcin Wójcik przedstawił Polski Związek Działkowców, który działa przeciwko działkowcom bo nie uwzględnia żądań niektórych „zbuntowanych" działkowców. Szkoda, że równocześnie niczego co mu powiedzieli zbuntowani nie skonfrontował ze stanem faktycznym i prawnym w zarządach ogrodów" - pisze Janina Dolik z ROD Księcia Bolko w Świdnicy.

czytaj więcej

"Kiedy my członkowie PZD usłyszymy na antenie telewizji publicznej słowo przepraszam?" - 16.12.2016

"Ci "pokrzywdzeni" jak o nich mówią działkowcy zapomnieli, że posiadając działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym trzeba przestrzegać przepisów regulaminu ROD, ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2013 roku i ustawy Prawo Budowlane. Dziwię się i jestem oburzony, że w telewizji narodowej, gdzie ciągle się powtarza, że u nas mówi się tylko prawdę, pokazano ludzi, którzy kłamią i oskarżają prezesów ogrodów i okręgów, których szanują działkowcy za ich działalność w swoich ogrodach oraz na rzecz wszystkich działkowców w Polsce" - pisze Adam Daszkowski z ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

czytaj więcej

"Jako działkowcy będziemy bronić dobrego imienia PZD" - 16.12.2016

"Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Pani Anity Gargas, pomijając samą nazwę „Magazyn Śledczy". Bo jak śledczy to zbadany w sposób obiektywny. A obiektywizmu w Pani Magazynie, przykro, ale nie widać. Zatem jaki cel przyświeca Pani, ukazywanie i prezentowanie materiałów niesprawdzonych. Czyżby przypodobanie się „pseudo-działkowców" i podrywanie opinii dobrze działającemu Związkowi zwanemu PZD" - pisze sekretarz Zarządu ROD im. Zaborze w Szprotawie.

czytaj więcej

"Działkowcy zawsze jednoczą się w obliczy zagrożeń i wspólnie działają na rzecz umacniania pozytywnego wizerunku Związku" - 16.12.2016

"Jako długoletni działkowiec Stowarzyszenia Ogrodowego Polski Związek Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz" w Grudziądzu, mam obowiązek zająć stanowisko w sprawie reportażu, jaki został pokazany w telewizji publicznej „Magazyn Śledczy" w dniu 23.11.2016 r. Przedstawienie w nim krzywdzącej opinii o Polskim Związku Działkowców jako monopoliście o skostniałych strukturach jest niesprawiedliwa i krzywdząca dla całej rodziny działkowej - największej organizacji pozarządowej" - pisze Waldemar Serej z ROD Kolejarz w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Polacy nauczyli się żyć w wolności i samodzielnie myśleć" - 16.12.2016

Prezesi i społeczni instruktorzy fachowi z rodzinnych ogrodów działkowych regionu łomżyńskiego, zebrani na dorocznym spotkaniu, pragną przekazać Panu swoją dezaprobatę w stosunku do formy i treści programu „Magazyn Śledczy" nadany 22 listopada br na antenie TVP 1. Prowadząca go redaktorka, najprawdopodobniej, na zamówienie wpływowych zleceniodawców, w sposób tendencyjny i kłamliwy, przedstawiła „kryminalne poczynania" Polskiego Związku Działkowców i jego aktywu, przez to zdyskontowała tysiące społeczników, którzy bezinteresownie działają na rzecz stowarzyszenia i działkowców.

czytaj więcej

"Wybiórcze naginanie rzeczywistości do potrzeb programu telewizyjnego jest naganne" - 16.12.2016

"Przedstawione we wspomnianym programie fakty są wybiórcze i kłamliwe i trak­tują działkowców i działaczy PZD jako faktycznych i potencjalnych przestępców żerują­cych na mieniu materialnym ogrodów działkowych. Jest to całkowita nieprawda, gdyż rzeczywistość działkowa i PZD jest całkowicie inna. Ogrody działkowe w zdecydowanej większości są prawidłowo zarządzane i stanowią dobry przykład ochrony środowiska i integrowania społeczeństwa polskiego" - pisze Zarząd ROD Stoczniowiec w Szczecienie.

czytaj więcej

"Dumna jest Pani z siebie? A powinno być Pani wstyd!" - 16.12.2016

"Nie jesteśmy skostniali i nie mamy monopolu na działalność ogrodową w Polsce. Jakie przywileje mamy? Ustawowe zwolnienie od podatku rolnego i od nieruchomości. Pozostałe stowarzyszenia mają dokładnie takie same!" - pisze Andrzej Chmielowski Prezes ROD Prefabet w Kolbuszowej.

czytaj więcej

Prezes OZ Świętokrzyskiego w sprawie publikacji w Gazecie Wyborczej - 16.12.2016

"Z wielką uwagą przeczytałem Pana reportaż, który ukazał się w dniu 21.11.2016r. w Dużym Formacie, pt: „Ruch oporu na działkach". Czytam Gazetę Wyborczą od początku jej istnienia i często polecałem różne zawarte w niej artykuły moim znajomym. Tym ciężej przychodzi mi więc czytanie podobnych kłamstw i oskarżeń, zawartych w w/w artykule. Nigdy do tej pory chyba się z takimi nie spotkałem. Nigdy też nie spodziewałem się, że Gazeta Wyborcza będzie drukowała teksty na poziomie tabloidów, epatujące nieprawdą i sensacjami. Nie sądziłem, że w Gazecie ukaże się artykuł na poziomie programu „Magazyn Śledczy" Pani Anity Gardas, emitowanego na antenie TVP1. Tymczasem jest to ten sam styl, „obiektywizm" i kłamstwo" - pisze Prezes OZ Świętokrzyski Edward Galus.

czytaj więcej

"Jeśli ktoś dopuści się rażących nadużyć, nie może pozytywnie wyrażać się o organizacji, która walczy o interesy działkowców" - 15.12.2016

"W magazynie Pani Anity Gargas "Magazyn Śledczy", ukazuje się jasno i wyraźnie obraz wrogości wobec PZD i działkowców. W programie rzucane są oskarżenia bez jakichkolwiek dowodów na ich poparcie i wbrew faktom i prawdzie. Bezkrytyczne przyjmowanie wypowiedzi wąskiej grupki działkowców , staje się wygodne i prawdziwe. Wystarczyło pochylić się nad Statutem PZD, Ustawą o rod, ale również przyjrzeć się codziennej pracy działkowców, zarządów. Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Dlaczego nie można dojść do kompromisu i zakończyć „wojnę medialną", nagonkę na Polski Związek Działkowców" - pisze Bogumiła Biernacka z ROD Chemik w Grudziądzu.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780>

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio