Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

DZIAŁKOWCY Z MIEJSKIM WSPARCIEM W MIELCU - 09.06.2021

Magistrat po raz pierwszy w historii dofinansuje inwestycje i inne działania w rodzinnych ogródkach działkowych. Wymiana oświetlenia, instalacja kamer czy modernizacja sieci energetycznej - to tylko część planowanych inwestycji w rodzinnych ogródkach działkowych. Stanie się tak dzięki pierwszemu w historii miejskiemu wsparciu dla stowarzyszeń ROD.

czytaj więcej

Współpraca ROD “Żwirki i Wigury” ze Szkołą Podstawową nr 52 w Dojlidach - 09.06.2021

1 czerwca, pedagodzy i rodzice mają różne pomysły na zorganizowanie przyjemnego czasu dla swoich podopiecznych. Około 60 dzieci z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej nr 52 w Dojlidach spędziło ten dzień na terenie ROD “Żwirki i Wigury” w Białymstoku.

czytaj więcej

Śledztwo ws. przejęcia działek na Saskiej Kępie w Warszawie przedłużone - 09.06.2021

Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miasta stołecznego Warszawy poprzez reaktywowaną spółkę "Nowe Dzielnice" S.A., która chciała bezprawnie uzyskać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości nie mniejszej niż ponad 142 mln zł i o powierzchni ponad 32 hektarów. Chodzi o teren ogrodów działkowych na Saskiej Kępie w rejonie ul. Kinowej, al. Waszyngtona i al. Stanów Zjednoczonych.

czytaj więcej

Magistrat wspiera działkowców - 08.06.2021

Wymiana oświetlenia, instalacja kamer czy modernizacja sieci energetycznej – to tylko część planowanych inwestycji na mieleckich ogródkach działkowych, których realizacja z inicjatywy radnych miejskich, będzie możliwa dzięki dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Mielec. To pierwsze w historii wsparcie dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na obszarze naszego miasta.

czytaj więcej

Skierniewiccy działkowcy laureatami ekologicznego konkursu „Łap deszcz” - 07.06.2021

We wrześniu 2020 roku, skierniewicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN ogłosił konkurs dla mieszkańców Skierniewic, mający na celu promowanie dbałości o zasoby wodne, zagospodarowanie wód deszczowych oraz rozwiązań związanych z ekologią. Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców bardzo chętnie włączył się w promocję konkursu, gdyż zamysł przedsięwzięcia jest spójny z polityką PZD oraz programami przyjętymi przez Krajowy Zarząd PZD między innymi z „Otwartym programem klimatycznym PZD”, który realizowany jest w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

czytaj więcej

W sprawie walnych zebrań. Wystąpienie Krajowego Zarządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 02.06.2021

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie (dalej jako: „KZ PZD”), zwraca się w wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii  w kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych (dalej jako: „ROD”), zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców (dalej jako: „PZD”). 

czytaj więcej

„Moja Woda dla ROD” - Związek proponuje nowy program ekologiczny - 02.06.2021

W ostatnim okresie Krajowy Zarząd PZD podejmuje intensywne starania, aby włączyć ROD w rządowy program „Moja Woda”, co wiązałoby się z konkretnymi korzyściami dla działkowców oraz środowiska naturalnego. W tym celu wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z postulatem o uwzględnienie ogrodów tym programie. 

czytaj więcej

Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - 02.06.2021

W związku z pismem z 31 marca 2021 r. sygn. L. dz.2530/WGG/AJ/21 chciałbym podziękowac za działania podejmowane przez Polski Związek Działkowców na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

czytaj więcej

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 1.06.2021 r. w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD” - 02.06.2021

Krajowy Zarząd PZD po zapoznaniu się z argumentacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska przywołaną w piśmie odmawiającym objęcia działkowców wsparciem finansowym z programu „Moja Woda” stwierdza, że istnieją obiektywne przesłanki przemawiające za opracowaniem i wdrożeniem analogicznego programu dedykowanego rodzinnym ogrodom działkowym. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD, jako prawny reprezentant blisko 4 700 ROD i  1 000 000 polskich rodzin korzystających  z działek, czuje się zobowiązany skierować do władz rządowych postulat opracowania i wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”.

czytaj więcej

„Moja woda dla ROD” wystąpienie Krajowego Zarządu do Ministerstwa Klimatu i Środowiska - 02.06.2021

Od kilku miesięcy Polski Związek Działkowców prowadził starania o włączenie rodzinnych ogrodów działkowych w program „Moja Woda”. Niestety, jak wynika z wyjaśnień przekazanych przez Pański resort,  nie jest to możliwe ze względów formalnych. Po analizie dokumentów regulujących funkcjonowanie ww. program, Krajowy Zarząd PZD przyjmuje powyższy argument i w imieniu PZD podjął decyzję o odstąpieniu od  postulatu włączenia do niego ROD. Nie zmienia to jednak faktu, że Związek nadal widzi potrzebę wdrożenia publicznego programu służącego wparciu gospodarki wodnej w ROD. Stąd też KZ PZD zgłosił postulat wdrożenia programu „Moja Woda dla ROD”. 

czytaj więcej

Najważniejsze zadania Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku - 02.06.2021

Długotrwały stan epidemii oraz wynikające z niego obostrzenia,  które ograniczyły możliwość normalnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych PZD, spowodowały, że należało wyciągnąć wnioski płynące z działalności w ograniczonych przez pandemię ramach i określić najważniejsze w bieżącym roku zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne PZD. 16 priorytetowych zadań Krajowy Zarząd PZD wskazał w uchwale nr 170/2021 Krajowego Zarządu PZD  z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku, którą publikujemy poniżej.

czytaj więcej

Przywrócenie bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD - 02.06.2021

Wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców i ogrodów Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021 r. podjął uchwałę nr 172/2021 w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w biurach jednostek organizacyjnych PZD.          Z dniem 1 czerwca br. działkowcy, działacze i interesanci mają możliwość, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, osobistego załatwiania spraw we wszystkich biurach jednostek organizacyjnych PZD.

czytaj więcej

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 1 czerwca 2021 r. - 02.06.2021

W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym,14 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Krajowy Zarząd PZD podjął niezwykle ważną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Związku i Okręgów PZD uchwałę w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku.

czytaj więcej

ROD „PREFABET” W KOLBUSZOWEJ Z KOLEJNĄ DOTACJĄ - 02.06.2021

Regionalna Fundacja Rozwoju SERCE w Kolbuszowej przyznała dotację  dla ROD Prefabet w wysokości 2500zł, w konkursie grantowym AKADEMIA KREATYWNOIŚCI 2021. Ogród ten realizuje projekt pn. „MAŁY OGRODNIK - uprawa owoców i warzyw poprzez przybliżenie dzieciom świata przyrody, dając im możliwość bezpośredniej obserwacji i badania środowiska”.

czytaj więcej

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie prób podważania zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego - 01.06.2021

W związku z informacjami o rozsyłaniu do niektórych krakowskich ROD pisma przez Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w którym przestrzega przed usuwaniem drzew owocowych z terenów ROD pod rygorem zastosowania kar finansowych wobec działkowców, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne podtrzymanie swojego stanowiska z 8 kwietnia br. o zwolnieniu działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego.

czytaj więcej

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu - 01.06.2021

W dniu 28 maja 2021 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie odbyło się z zachowaniem wymaganych  reżimów sanitarnych podpisanie umów na  dotacje dla ROD z Okręgu w Kaliszu przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

czytaj więcej

Spotkanie Działkowców z samorządowcami Miasta Kwidzyna - 01.06.2021

W dniu 27 maja 2021r. w Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Sikorskiego  odbyło się spotkanie Działkowców z samorządowcami miasta Kwidzyna, w którym uczestniczyli: Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński, Przewodniczący Okręgowej Komisji  i członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan  Bogusław Dąbrowski, Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD  w Gdańsku Pan Andrzej Łockiewicz, Wiceprezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku -  Przewodniczący Kolegium Prezesów zarządów ROD w Kwidzynie Pan Jarosław Parus.

czytaj więcej

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z Prezydentem Miasta Tczewa - 01.06.2021

W dniu 26 maja 2021 roku w Urzędzie  Miasta Tczewa odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD z Prezydentem Miasta Panem Mirosławem Pobłockim. Okręg Pomorski PZD w Gdańsku reprezentowali I Wiceprezes Okręgu Pan Mieczysław Kamiński, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pan Bogusław Dąbrowski oraz Dyrektor Biura Okręgu Pan Andrzej Łockiewicz.

czytaj więcej

Komisja Rewizyjna ROD Rozkwit – Dać uśmiech Dziecku - 01.06.2021

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat – Janusz Korczak. Dzień Dziecka to jeden z piękniejszych dni w roku, obchodzony niemal na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Właśnie z tej okazji 29 maja Komisja Rewizyjna ROD Rozkwit z Wodzisławia Śląskiego odwiedziła wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach. Członkowie KR ofiarowali swoją pomoc, czas i słodycze, co spowodowało ogromną radość z każdej ze stron.

czytaj więcej

INFORMACJA z POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY PZD w Częstochowie - 01.06.2021

W dniu 27 maja 2021 r. o godz. 10.00 odbyło się  posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu częstochowskiego Polskiego Związku Działkowców. Frekwencja wyniosła 75 %.  W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Józef Kamizela i Główna Księgowa Okręgu  - Teresa Dobosz.  Posiedzenie odbyło się z zachowaniem przepisów dotyczących organizowania spotkań w czasie pandemii.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.