Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Dlaczego mam ponosić karę za brak precyzyjnych zapisów prawa?" - 05.11.2014

"Altany były budowane w przekonaniu, że spełniają wszelkie wymogi prawa obowiązującego w naszym kraju. Okazało się jednak, że brak precyzyjnej definicji altany działkowej powoduje, że większość z altan może być uznana za samowolę budowlaną. Jestem uczciwym człowiekiem i moja altana była budowana w przekonaniu, że jest zgodna z prawem" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Edmund Korzeniecki z ROD 'Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Działkowcy oczekują jak najszybszego uchwalenia zmiany ustawy o Prawie budowlanym" - 05.11.2014

"Przedstawiony projekt obywatelski jest dobrym projektem, zachowuje naszą altanę na działkach na dotychczasowych zasadach i warunkach" - piszą w liście do Przewodniczącego Klubu PO członkowie KOKR Okręgu Mazowieckiego PZD.

czytaj więcej

"Powinna się Pani spotkać z przedstawicielami PZD i wysłuchać naszych argumentów" - 05.11.2014

"Z powodu niezadowolenia kilku stowarzyszeń, które nie mają statusu 'stowarzyszenia ogrodowego' - zgodnie z ustawą o ROD, podaje Pani w wątpliwość konstytucyjność przepisów przejściowych ustaw o ROD. W moim ogrodzie działkowcy poddali osądowi PZD i zadecydowali jednogłośnie, że najkorzystniej dla nas będzie pozostać w jego strukturach. Ponieważ w otoczeniu niestabilnych przepisów, silna ogólnopolska organizacja jest gwarantem przetrwania i rozwoju naszego ogrodu" - pisze w liście do ROD Stefan Łowicki z ROD im. Fornalskiej w Zielonej Górze.

czytaj więcej

"Prosimy Panią o zaprzestanie popierania ludzi, którzy chcą nas skrzywdzić" - 05.11.2014

"Ustawa, którą przegłosował Sejm, Senat oraz podpisał Przeydent RP jest dla nas zbawieniem i ratunkiem, aby nikt nie miał ochoty zabrać naszych działek i zabetonować tego, co daje nam szczęście i radość" - piszą do RPO działkowcy z ROD 'Botaniczne' w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wiemy, że za tym wszystkim stoi pieniądz" - 05.11.2014

"Powiemy wprost, że 'pewne środowiska w naszym kraju nie zasypują gruszek w popiele', a wręcz przeciwnie, wszelkimi dostępnymi środkami nadal pragną uzyskać to, czego im się nie udało wcześniej. Rzucają na szalę wszystkie sposoby i pomysły, aby ten cel osiągnąć. Ten cel to skuteczne doprowadzenie do likwidacji ogrodów. Najpierw w miastach, a następnie na pozostałych terenach. Znamy to już z niedalekiej przyszłości i tak łatwo się nie damy" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Przyszłość" z Zielonej Góry.

czytaj więcej

"Dla RPO nie mają żadnego znaczenia opinie uznanych konstytucjonalistów" - 05.11.2014

"Zapisane w ustawie rozwiązania dotyczące funkcjonowania, organizacji i zakładania ogrodów są bezspornie zgodne z Konstytucją RP, spełniając wymogi demokratycznego państwa oraz podkreślają wolność zrzeszania się obywateli. Ustawa właściwie zabezpieczyła prawa użytkowników, określając sytuację prawną wszystkich działkowców bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie" - piszą w liście do Prezydeta RP Bronisława Komorowskiego działkowcy z OZ w Gdańsku.

czytaj więcej

"Pani zadaniem jest obrona praw obywatelskich" - 05.11.2014

"Uważamy, iż wniosek stowarzyszeń podkrapacko-małopolskich, reprezentowanych przez nieliczną grupę byłych działaczy, nie może wpłynąć na działania skierowane przeciw milionowej rzeszy działkowców. Jako działkowcy z ROD 'Zakole Wisły' w Krajkowei jesteśmy zadowoleni z aktualnie obowiązującyh przepisów" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Zakole Wisly' w Krakowie.

czytaj więcej

"Prezydent Bydgoszczy popiera obywatelski projekt" - 05.11.2014

"Bydgoscy działkowcy zwrócili się do mnie o wsparcie ich inicjatywy ustawodawczej -obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Pragnę podkreślić, że w Bydgoszczy funkcjonują 64 Rodzinne Ogrody Działkowe, w których jest prawie 9000 działek, a z nich korzysta ponad 9000 wieloosobowych rodzin. Ogrody działkowe są wspaniałymi oazami zieleni utworzonymi wiele lat temu, również na terenach nieużytkowanych, zaniedbanych - dzisiaj przywróconych mieszkańcom i Miastu" - pisze w swoim wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów RP i Marszałka Sejmu RP Prezydent Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Regionalne Dni Działkowca i Jubileusz ROD Jarzynka w Białej Podlaskiej" - 05.11.2014

Na Regionalnych Dniach Działkowca 2014 i 35-lecia ROD 'Jarzynka' obecny był Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla aktywności działkowców oraz ich zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zwrócił także uwagę jak bardzo pożyteczne dla działkowców i społeczeństwa jest istnienie ogrodnictwa działkowego. W uroczystościach wzięli również udział m.in. Wiceprezes KR PZD, Prezes OZD PZD w Lublinie Stanisałw Chodak, Wiceprezes OZ w Lublinie Kazimierz Michalik, Naczelnik Wydziałku Komunalnego UM Roman Siekiera, Prezesi Zarządów ROD z Białej Podlaski i Strzyńca.  

czytaj więcej

"Obecna ustawa zaspokaja oczekiwania 4 milionów działkowców" - 05.11.2014

"Dlaczego nie broni Pani praw tak dużej rzeszy działkowców, którzy do Pani piszą? Bardzo często oprócz indywidualnych listów, są to także wystąpienia działkowców, którzy obradują na zebraniach ustawowywch" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich Irena Zdrojewska z ROD 'Przyszłość' we Włocławku.

czytaj więcej

"Dlaczego chcecie nas karać za braki istniejące w prawie?" - 05.11.2014

"Wyrok NSA uwidocznił lukę w prawie budowalnym. Zaistniała potrzeba doprecyzowania definicji altany działkowej w celu ochrony działkowców przed nakazami rozbiórki altan. Altany budowaliśmy w przekonaniu, że spełniają wszelkie wymogi prawne" - piszą działkowcy z ROD "Za Gajem" w Wójtowie.

czytaj więcej

"Dlaczego nie chcecie Państwo poprzeć działkowców?" - 04.11.2014

"Dlaczego dopiero jak działkowcy występuja ze swoim projektem obywatelskim to okazuje się, że PO również ma pomysł na zmiany? Podejmowane przez Państwa działania mogą w znaczny sposób opóźnić powstanie nowego prawa chroniącego dorobek życia wielu osób" - piszą członkowie Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego PZD w Olsztynie.

czytaj więcej

"Nam zależy na czasie i obronie naszych altan" - 04.11.2014

"Wkrótce trafi pod obrady Sejmu obywatelski projekt zmian w prawie budowlanym i innych wiążących ustawach. Ten projekt w ramach Komitetu STOP Rozbiórkom Altan poparło ponad 704 tysiące osób, co oznacza, że jest to ważna sprawa i nie można zbagatelizować głosu społeczeństwa" - pisze do Marszałka Sejmu RP  Ludwik Cebula z ROD "Małopolanin" w Rzeszowie.

czytaj więcej

"Taka postawa Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezrozumiała" - 04.11.2014

"Pomimo wielu listów i apeli kierowanych do Pani Profesor nie dostrzegamy woli wycofania się z pomysłu zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego" - piszą do Rzecznika Praw Obywatelskich Działkowcy z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

czytaj więcej

"Należy akualizować słownictwo nieznajdujące dziś odniesienia do obecnych czasów" - 04.11.2014

"Pozostawienie w przepisach prawa budowlanego okreslenia 'altana' stanowi oczywisty błąd w sensie określenia takiego obiektu na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym. Od pokoleń działki w ROD to już nie pola warzywno - owocowe, na których stoją tylko ażurowe altanki. Dzisiejsze działki spełniają również zadania wypoczynkowe i rekreacyjne. Korzystają z nich całe rodziny, spędzając na nich często długie weekendy, a nawet wakacje" - piszą członkowie OZ PZD w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Uważamy, że definicja altany sugerowana przez NSA jest pomysłem z pogranicza bezsensu" - 04.11.2014

"Apelujemy o możliwe szybkie rozstrzygnięcie problemu, który zrodził się z dość dziwnej interpretacji definicji altany - oderwanej od życia i nieprzystającej w żaden sposób, co dotychczas było tolerowane przez długie lata. Trudno uwierzyć, aby taki pomysł mógł się zrodzić w ogóle, ale życie płata różne niespodzianki. Ktoś musiał mieć konkretny ukryty cel albo sie nie zastanowił lub żyje w świecie urojonym" - piszą działkowcy z ROD 'Jutrzenka' w Szczecinie.

czytaj więcej

"Spotkanie przedstawicieli OZM PZD z posłanką Alicją Dąbrowską (PO)" - 04.11.2014

"3 listopada br. w biurze poselskim odbyło się spotkanie przedstawicieli OZM PZD z Panią Poseł Alicją Dąbrowską (PO). OZ Mazowiecki reprezentował wiceprezes OZM Pan Stanisław Zawadka, sekretarz OZM Pan Krzysztof Podlewski oraz skarbnik OZM PZD Pan Kazimierz Kosim".

czytaj więcej

"Zmiany w prawie budowlanym dotyczące altan są potrzebne już teraz" - 04.11.2014

"Niepokojące sa jednak informacje, że Platforma Obywatelska opracowała swój, niejako 'konkurencyjny' projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane w zakresie dotyczącym altan w ROD. Posłowie PO zapewniają, że ich działania zmierzają do ochrony praw działkowców, a ich cele są zbieżne z naszymi celami. Nie rozumiemy dlaczego zamiast poprzeć działania podejmowane przez obywateli występują z własnym projektem. Takie działania mogą opóźnić tak ważne i potrzebne jak najszybciej zmiany w prawie budowalnym" - pisze w swoim stanowisku Prezydium OZ Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

czytaj więcej

"W imię czyjego interesu próbuje się szukać za wszelką cenę argumentów na niekonstytucyjność niektórych zapisów ustawy?" - 04.11.2014

"Tego nie może pojąć każdy, kto myśli trzeźwo i racjonalnie. Stosując taką metodę badania można w nieskończoność je prowadzić aż do zanegowania osiągniętego sukcesu. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to powinny być one rozstrzygane na korzyść działkowców, bo teoria to jedno, a praktyka to drugie" - piszą uczestnicy narady ROD w Szczecinie.

czytaj więcej

"Wszystkie altany w ogrodach działkowych mogą być uznane za samowole budowalne przez nadgorliwych urzędników"" - 04.11.2014

"Sędziowie uznali, że w ich mniemaniu jedynie można zbudować altanę pozbawioną litych ścian. Odbieramy to jako niezbyt smaczny żart, bowiem altany w naszych ogrodach poza funkcjami wypoczynkowo - rekreacyjnymi, spełniają także rolę składzików narzędzi ogrodniczych. Muszą one być zabudowane, bowiem inaczej złodzieje wszystko ukradną działkowcom" - piszą członkowie OKR PZD w Łodzi.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.