Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Posłowie muszą naprawić swój błąd - brak definicji altany w Ustawie o ROD i w prawie budowlanym" - 25.11.2014

"Jak chce NSA w swoim wyroku, altaną powinny być cztery słupki i daszek. We wszystkich krajach, gdzie istnieją ogrody działkowe, są to od zawsze małe domki służące działkowcom i ich rodzinom za schronienie przed niesprzyjającą aurą oraz jako miejsce do przechowywania sprzętu ogrodowego. Sędziowie NSA swoją definicją postawili działkowców w bardzo ciężkiej sytuacji, bo po wielu latach spokojnego korzystania z naszych małych budyneczków, staliśmy się przestępcami - użytkujemy samowole budowlane" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Star' w Starachowicach.

czytaj więcej

"Wyrok NSA został orzeczony bez znajomości funkcjonowania ROD" - 25.11.2014

"Sędziowie NSA podali, ze altana w ROD to budowla o lekkiej konstrukcji, o ścianach ażurowych przeznaczona do ochrony przed słońcem i deszczem. Uważamy, że takie altany można budować w parku miejskim. Działkowcy tą definicją są oburzeni. Nasz ogród powstał po zakończeniu wojny. Wielu naszych działkowców przejęło działki po swoich rodzicach z pobudowanymi altanami, które dzisiaj są samowolą budowlaną" - piszą działkowcy z ROD im. Władysława Sikorskiego w Pile.

czytaj więcej

"Nie możemy zmieniać prawa dotyczącego altan w zależności od dowolnej interpretacji tego pojęcia" - 25.11.2014

"W dniu 10.11.2014 Zarząd ROD 'Barbara' podjął na posiedzeniu uchwałę o pisemnym wystąpieniu do Premier Rządu RP oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz o ich szybkie procedowanie. Uważamy, że jeżeli żyjemy w państwie prawa to nie możemy tego prawa, które regulowało dotychczasowe pojęcie altany ogrodowej, zmieniać w zależności od dowolnej interpretacji pojęcia" - piszą działkowcy z Jędrzejowa.

czytaj więcej

"Chcemy, aby Sejm raz na zawsze określił definicję altanki ogrodowej" - 25.11.2014

"Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Związkowiec' we Wschowej dziękują Panu Marszałkowi za przyjęcie do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy 'STOP rozbiórkom altan'. Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą, aby projekt ten był procedowany jeszcze w tym roku" - piszą działkowcy z ROD 'Związkowiec' we Wschowej.

czytaj więcej

"Kolejny raz do głosu doszli ludzie, dla których ROD jest przeszkodą w uzyskaniu osobistych korzyści" - 25.11.2014

"Pani Rzecznik była zaangażowana w konsultacje społeczne i dobrze znała zakres i treść powyższej ustawy, ale zdecydowała się obecnie podważyć jej najważniejsze zapisy jako niezgodne z Konstytucją RP. W takim razie, w którym momencie można mówić o niekompetencji urzędnika państwowego w czasie opracowywania Ustawy czy w czasie prób jej delegalizacji? Jeśli jest inaczej pozostaje domniemanie ulegania naciskom, co należałoby dokładnie zbadać, ponieważ w naszym rozumieniu postawa Pani rzecznik świadczy o lekceważeniu praworządnego systemu naszego prawa jednostek do majątku i decydowania o nim" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Zbąszynku.

czytaj więcej

"Gminy szukają środków na łatanie dziur w swoich budżetach" - 25.11.2014

"My naprawdę mamy dość tej ciągłej niekończącej się walki o grunty naszych ogrodów, o działki, o nasze prawa, a teraz o altany. Słownikowa definicja altany, którą posłużył się NSA jest kompletnym nonsensem i nijak się ma do rzeczywistości w ROD. W sytuacji braku działań nad projektem ustawy w sprawie altan, nasze zaniepokojenie wzrasta. Szczególnie, że z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się, że niektóre gminy, wykorzystując brak regulacji prawnej dot. altan, rozpoczęły 'szturm' na nasze altany i zaczęły naliczać podatki" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Irena Pypno z ROD 'Kolejarz' w Wałbrzychu.

czytaj więcej

"Niepokoi nas wykładnia pojęcia altany podana przez NSA" - 25.11.2014

"Pora urzędnikom państwowym, w tym także sądów, sięgnąć po lekturę również dotyczącą zmian pojęć i określeń językowych, które zachodzą w trakcie rozwoju życia gospodarczego i społecznego. Język nie jest materią raz na zawsze określoną i niezmienną. Dziś mówiąc 'altanka w ogródku działkowym' nikt nie ma na myśli ażurowej lekkiej budowli, jakie powstawały w ubiegłych wiekach w pięknych bogatych ogrodach, które do dziś chętnie odwiedzają i podziwiają turyści. A może po prostu nazwać altankę 'domkiem działkowym'? Jednoznacznie brzmi dla wszystkich" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Chemik' w Tarnowskich Górach.

czytaj więcej

"Dla wielu z nas ogrody działkowe są całym życiem" - 25.11.2014

"Uświadamiam sobie, że są osoby, które w dalszym ciągu chcą doprowadzić do likwidacji ogrodów. Muszą jednak zrozumieć, że w ogrodach są ludzie i to przeważnie w podeszłym wieku. Zamach na altany przez NSA utwierdził nas w przekonaniu, że działkowcy mając doświadczenie, muszą sami zadbać o istnienie swoich altan. Czas ucieka. Zwracamy się z prośba o nadanie szybkiego toku legislacyjnego" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Tęcza' w Elblągu.

czytaj więcej

"Altany były wybudowane zgodnie z obowiązującym wówczas prawem PZD i prawem budowlanym" - 24.11.2014

"Zwracamy się z prośbą, jako do orędownika naszych spraw, o jak najszybsze sfinalizowanie prac sejmowych nad projektem, powodując zakończenie ich wcześniej niż przewiduje to ustawa o wykonaniu inicjatyw ustawodawczych. Liczymy na Pana, jako wytrawnego polityka, że w imieniu wszystkich działkowców zrzeszonych z ROD powiatu głogowskiego, że Pan Marszałek pomoże nam szybko sfinalizować sprawę tak ważną społecznie za co wszyscy polscy działkowcy będą ogromnie Panu Marszałkowi wdzięczni" -piszą działkowcy z Głogowa. 

czytaj więcej

"Nie niszcie dorobku całych pokoleń!" - 24.11.2014

"Przedstawiciele Biura Analiz Sejmowych byli obecni na każdym etapie pisania Ustawy o ROD i wtedy nie przedstawiali żadnych merytorycznych sugestii innych zapisów ustawowych, które mogłyby rozwijać powstałe 'nagle' w ich mniemaniu niezgodności z Konstytucją. Widocznie Pani Rzecznik kieruje się opiniami ludzi, którzy sprzeniewierzyli się prawu - nie tylko związkowemu" - piszą działkowcy z ROD 'Hortensja' w Kielcach.

czytaj więcej

"Od lat domki na działkach były murowane" - 24.11.2014

"Członkowie ogrodu apelują o udzielenie poparcia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw. Projekt zabezpiecza prawa działkowców i chroni przed negatywnym przeczeniem NSA. Definicja NSA określa altanę jako ażurowy domek o konstrukcji drewnianej. Od lat domki na działkach były murowane i służyły do odpoczynku i przechowywania narzędzi oraz sprzętu ogrodowego" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD im. Elizy Orzeszkowej w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Działkowcy są zaniepokojeni wyrokiem NSA i jego definicją altany" - 24.11.2014

"Działkowcy pytają gdzie mają przechowywać narzędzia niezbędne do uprawy warzyw, nawozy oraz sprzęt mechaniczny do utrzymania trawnika? Ciągle zadają pytanie: dlaczego Sędziowie NSA swoim nieprzemyślanym wyrokiem chcą doprowadzić do zmarnowania ich własności? Bez tych narzędzi nie będą oni mogli utrzymać działki w odpowiedniej czystości i kulturze ogrodniczej" - piszą działkowcy z ROD 'Pod lipami' w Pile.

czytaj więcej

"Działkowcy czują się upokorzeni" - 24.11.2014

"Od pewnego czasu jesteśmy zmuszeni do walki o swoje prawa. Kilka miesięcy temu wygraliśmy batalię o nową Ustawę o ROD, teraz zmuszono nas do walki o altany. Mieliśmy nadzieję, że Ustawa o ROD rozwiąże nasze problemy - stało się inaczej. Dlaczego podstawowych problemów nie można rozwiązać na szczeblu ministerialnym? Komu zależy na utracie stabilności naszego związku?" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD w Starogardzie Gdańskim. 

czytaj więcej

"Pani działania w stosunku do PZD wprowadzają zamęt w środowisku działkowców" - 24.11.2014

"Zaskarżenie takich fundamentów funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego jaką jest ustawa o ROD, bez wcześniejszego dogłębnego zapoznania się ze szczegółami jej zapisów, świadczy o dążeniu do rozbicia i zniszczenia dokonań PZD. Dostrzegamy w tym działania zmierzające do sukcesywnego likwidowania ogrodów, zastępując kwitnące działki, betonową szarością nieruchomości" - piszą w liście do rzecznika Praw Obywatelskich prezesi ROD Grudziądza i jego rejonu.

czytaj więcej

"Ogrody są smakowitym kąskiem dla deweloperów" - 24.11.2014

"Działkowcy w chwili obecnej mogą decydować sami o sobie. Mamy wolną wolę przy wyborze stowarzyszenia. Tym samym zostały zachowane nasze prawa konstytucyjne do wolności zrzeszania się. Za tą decyzją idą kwestie związane z naszym ogrodowym majątkiem. Ustawa w sposób czytelny reguluje także te kwestie. Jesteśmy zadowoleni z takiego załatwienia naszych spraw, ponieważ daje nam to poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że możemy zostać w organizacji, która ma na uwadze dobro ludzi, którzy nie należą do majętnych, a niejednokrotnie wymagaliby wsparcia socjalnego, gdyby nie mieli swojej działki" - piszą działkowcy z ROD 'Westerplatte' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"Głos 700 tysięcy obywateli nie może zostać zignorowany" - 24.11.2014

"Z medialnych doniesień dowiedzieliśmy się, że PO przygotowuje swój własny projekt nowelizacji. Dziwne, że takie informacje pojawiają się dopiero po skierowaniu do Sejmu RP przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy. Pytamy się - komu i czemu ma to służyć? Odpowiedź jest jedna - nam działkowcom na pewno nie! Działkowcy z naszego ROD zwracają się do Pana Marszałka i polskich parlamentarzystów o jak najszybsze zakończenie procedowania tej ustawy, aby mogła ona jeszcze w tym roku trafić do podpisu Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i będzie to najmilszy prezent noworoczny" - piszą działkowcy z ROD 'Nadmorski' w Gdyni.

czytaj więcej

"Drżę o dalszy los mojej altany" - 24.11.2014

"Moje obawy zwiększają doniesienia prasowe i medialne o coraz częstszych przypadkach partykularnego wykorzystywania przez lokalne organy administracji oraz nadzoru budowlanego definicji z orzeczenia NSA, uznając jednocześnie istniejące altany murowane jako samowolę budowlaną. Dlatego z nadzieją i pełnym poparciem przyjęłam działania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w odniesieniu do projektu ustawy 'STOP rozbiórkom altan' popartej również przez ponad 700 tysięcy działkowców i zwolenników" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Marianna Grabarczyk z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Poszanowanie sprawiedliwości i dialog społeczny to pojęcia abstrakcyjne dla polityków" - 24.11.2014

"Jak mamy się zachować w sytuacji, kiedy 700 tysięcy głosów poparcia w obronie naszych praw nabytych dotyczących funkcjonowania ROD, a także głos miliona działkowców, jest jawnie lekceważony. Wyrażamy głęboką dezaprobatę dla działań Pani Profesor jako Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli instytucji, która powinna bronić tego co prawnie należy się obywatelom. W swoich wystąpieniach na temat stanu prawnego Ustawy o ROD odnosi się Pani do konkretnych paragrafów Konstytucji RP, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, co jest zapisane w preambule tego najważniejszego aktu prawnego" - piszą działkowcy z ROD 'Zryw' w Tarnowskich Górach.

czytaj więcej

"Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców?" - 24.11.2014

"Wyrok NSA jest dla nas działkowców bardzo krzywdzący, bo przecież taka sytuacja istnieje od zawsze i dotychczas nikomu to nie przeszkadzało. Dlaczego teraz Sąd doszukuje się 'dziury w całym'? Czy już nie dość tej nieuzasadnionej nagonki na działkowców, tylko wciąż walka i walka. Najpierw o ustawę, a teraz o altany, co jeszcze może spotkać nas działkowców? Wszyscy wiedzą, że większość działkowców to ludzie już w dość zaawansowanym wieku i dlaczego wciąż o nich jest tak głośno? Czemu nie da im się w spokoju cieszyć jesienią życia  i uprawiać swoich poletek?" - piszą w liście do Marszałka Sejmu prezesi ROD w Lubsku, Gubinie, Jasieni i Krosna Odrzańskiego.

czytaj więcej

"PZD w porę dostrzegł problem" - 24.11.2014

"Ten bulwersujący środowisko działkowe temat został wywołany bądź wymyślony celowo przez 'pewne grupy polityczno - lobbystyczne' w celu świadomego wywołania kolejnego zamieszania w ogrodach po to, aby osiągnąć swój zamierzony cel. Wiadomo jaki jest to cel - doprowadzenie do skutecznego zlikwidowania PZD i ogrodów w Polsce oraz przejęcie terenów nie zawsze pod cele użyteczności publicznej. Dziwimy się tylko dlaczego NSA, wydając taki krzywdzący nasze środowisko wyrok w sprawie definicji altany ogrodowej, posłużył się jedynie definicją - informacją zaczerpniętą ze słownika języka polskiego i uznał to za wystarczający argument" - piszą w liście do Minister Infrastruktury i Rozwoju działkowcy z ROD 'Promień' w Sulechowie.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.