Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Posłem Lucjanem Pietrzczykiem (PO) - 30.01.2015

W dniu 26 stycznia br. odbyło się spotkanie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach z Panem Lucjanem Pietrzczykiem – Posłem Platformy Obywatelskiej, który jest jednocześnie członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Głównym tematem odbytego spotkania była kwestia procedowania (także w ramach w/w Komisji) obywatelskiego projektu ustawy w zakresie altan w rodzinnych ogrodach działkowych i zabezpieczenia ich od widma samowoli budowlanych.

Pan Poseł jednoznacznie stwierdził, iż opracowane rozwiązania w ramach Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej „STOP rozbiórkom altan” wraz z poprawkami strony rządowej są w pełni słuszne i jako takie zasługują na jak najszybsze ich uchwalenie – wprowadzenie do porządku prawnego.

Dalszy tok procesu legislacyjnego winien być w tym zakresie jedynie formalnością.

Sam jako członek Komisji Infrastruktury oraz Poseł PO popiera przedmiotowe rozwiązania i będzie dążył do szybkiego zakończenia w tym zakresie prac z pełnym zadowoleniem środowiska działkowców.

W trakcie blisko dwugodzinnego spotkania zapoznano także Pana Posła z innymi aktualnymi problemami z jakimi przyszło się zmierzyć PZD, a mianowicie trudnościami w zakresie rejestracji statutu – stanowiska Prezydenta Warszawy jako organu nadzoru, bardzo trudnej sytuacji warszawskich rodzinnych ogrodów działkowych i nasilających się w tym zakresie działań stowarzyszenia Dekretowiec.

Odniesiono się także do sytuacji ogrodów na terenie Miasta Krakowa i wprowadzonej przez tamtejszą radę miasta odpłatności dla działkowców z tytułu użytkowanego gruntu, co w opinii świętokrzyskich działkowców nie jest niczym innym jak wyrazem wystąpienia przeciwko krakowskim ROD i tamtejszym użytkownikom działek ze strony władz miejskich.

 
Jan Stańczyk
Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio