Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Apelujemy o niekwestionowanie uprawnień Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD do uchwalenia statutu PZD!" - 03.02.2015

Paper Work"Dlaczego podważana jest legalność wyboru delegatów? Przecież wszystkie zasady funkcjonowania stowarzyszeń ogrodowych reguluje wspomniana ustawa o ROD. Niestety referendarz sądowy, który zajmował się sprawą wziął pod uwagę tylko ustawę Prawo o stowarzyszeniach. Pominął szczegółowe zapisy odnoszące się do stowarzyszeń ogrodowych zawarte w ustawie o ROD. Popieramy działania podejmowane przez Krajową Radę PZD dotyczące skierowania skargi na postanowienie referendarza sądowego" - piszą działkowcy z ROD 'Za Gajem' w Wójtowie.

czytaj więcej

Działkowcy Powiatu Kościańskiego nie zgadzają na likwkidację ogrodów w stolicy - 03.02.2015

People At Work"Sądzimy, iż zdecydowana większość Polaków uznaje własność za rzecz świętą. Jednakże w tym przypadku apelujemy do Pani Prezydent, aby w sprawie likwidacji warszawskich ogrodów działkowych i pozbawienia działek paru tysięcy mieszkańców Warszawy poczekać na rozstrzygnięcia ustawowe w tej materii dotyczące roszczeń. Dopiero wtedy będzie można poznać rzeczywistych właścicieli gruntów, którzy być może uznają ogromny wkład pracy i nakładów obecnych użytkowników na rzecz zagospodarowania terenów zielonych w Warszawie" - piszą w liście do Prezydent Warszawy przedstawiciele działkowców z 13 ogrodów Powiatu Kościańskiego.

czytaj więcej

"Niezarejestrowanie statutu PZD to nic innego jak chęć pozyskania gruntów warszawskich ogrodów działkowych" - 03.02.2015

.Erasure."Zarząd ROD 'Zacisze' w Żaganiu w trakcie posiedzenia w dniu 21 stycznia 2015 roku z dezaprobatą przyjął informację o tym, że referendarz Sądu Rejestrowego Warszawy zakwestionował wybór delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, a tym samym podjął decyzję o niezarejestrowaniu statutu PZD. Nadmieniamy, że obowiązujący statut uchwalany był w takim samym trybie jak wcześniejszy i wtedy jakoś nikomu nie przyszło do głowy, aby kwestionować sposób wyboru delegatów - czyżbyśmy żyli już w innym kraju?" - pytają Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Zacisze' w Żaganiu.

czytaj więcej

"To człowiek jest najważniejszy, a nie konto w banku" - 03.02.2015

Calculator, Ballpoint Pen, And Paper"Od dawna wiadomo, ze ogrody działkowe zostały założone lata temu, żeby poprawić sytuację życiową ich użytkowników i żeby było gdzie odpocząć po ciężkiej pracy. Dlatego dziwi mnie fakt, że Pani blokuje naszą ogrodniczą inicjatywę. Pani działania wskazują jedynie na chęć zysku ze sprzedaży, w Pani mniemaniu, wszystkich wolnych gruntów jakie są w Warszawie. A 'wolne grunty' użytkują działkowcy. Ogrody chroni ustawa o rod i nie można ich ot tak sprzedać" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Józef Grochmal z Rzeszowa.

czytaj więcej

Działkowiec oburzony uzasadnieniem odmowy rejestracji statutu PZD - 03.02.2015

"Uważam, że to postanowienie jest działaniem celowym, aby denerwować nas działkowców i próbować nas różnymi metodami skłócać. Tak sądzę, gdyż takie zastrzeżenia wniesiono do statutu przy rejestracji w 2006 roku po uchwaleniu nowej ustawy o ROD w 2005 roku. Wówczas uznano, ze zwołany Krajowy Nadzwyczajny Zjazd PZD był władny do uchwalenia statutu, a w 2014 roku - nie. Jestem oburzony takim traktowaniem stowarzyszenia ogrodowego PZD. Takie działania zmierzają do niszczenia Związku, który broni ogrodów i praw miliona działkowców" - pisze w liście d Prezydent Warszawy Włodzimierz Górzny z ROD 'Malwa' w Pile.

czytaj więcej

Działkowcy z Częstochowy w obronie ROD w Warszawie - 03.02.2015

School- 2"Chwilowy spokój działkowców i zadowolenie z nowej ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku jest znowu zakłócany przez ludzi i instytucje naszego kraju. Samorządy niektórych miast i gmin, w tym głównie Warszawy, Krakowa, Poznania, Grudziądza i wielu innych, widzą możliwość likwidacji wielu ogrodów celem zaspokojenia roszczeń byłych właścicieli gruntów. Tak zwany dekret Bieruta był złem, ale czy można kosztem jednych naprawiać zło innych. Działkowcy przyjmowali w użytkowanie grunty w dobrej wierze i od władzy praworządnego państw. Co mają powiedzieć obywatele, w tym i rzesza działkowców, którzy utracili cały dorobek życia w czasie wojny i okupacji i jak dotychczas nikt im tych strat nie zrekompensował. Czy do odszkodowań mają prawo tylko nieliczni - wybrani? - pytają Prezesa Rady Ministrów działkowcy z ROD im. Tysiąclecia w Częstochowie.

czytaj więcej

Działkowcy o propozycji Zrzeszenia Dekretowiec - 03.02.2015

Pencils 1"Dlaczego na obecną chwilę nikt działkowcom warszawskim nie powie wprost o tym, że po przejęciu terenów pod ogrodami przez stowarzyszenie Dekretowiec odsprzedane one zostaną z wielkim zyskiem deweloperom? Czyżby było tylko jedno zasadnicze założenie, ze stolica ma być betonową pustynią bez jakichkolwiek oaz zieleni. Jak będą się czuć działkowcy w większości starzy, schorowani ludzie, którzy przecież odbudowywali stolicę z powojennych zgliszczy, kiedy zabierze się im ostatnią rozrywkę w postaci dbania o ten mały skrawek ziemi?" - pytają Prezydent Warszawy działkowcy z ROD 'Oaza' w Kukowie.

czytaj więcej

Działkowiec protestuje przeciwko artykułowi Gazety Wyborczej - 02.02.2015

Home Work Close-Up 3"Mam wrażenie, ze napisał Pan coś, o czym nie ma Pan zielonego pojęcia. Pewne wiadomości zapewne otrzymał Pan może nawet i od ROD 'Azalia' z Zabrza, ale nie są one do końca wiarygodne, ponieważ nie padają żadne konkrety. Niezależnie do tego czy ogrodem będzie zarządzało stowarzyszenie PZD czy inne, opłaty na funkcjonowanie ogrodu trzeba będzie ponosić tak samo za zużytą energię i wodę. Pani Redaktorze! Pan powinien do takiego tematu przygotować się w sposób szczególny, żeby czytelnikowi wszystko wyjaśnić, a nie jeszcze bardziej zagmatwać. Obliguje Pana do tego zawód. Dziennikarz ma być obiektywny i rzetelny, a tego u Pana po raz kolejny zabrakło" - pisze w liście do red. Marka Wielgo Józef Śnieżek z ROD 'Nasz Gaj' w Rzeszowie.

czytaj więcej

OZ Śląski broni warszawskich ogrodów - 02.02.2015

Vintage Fountain Pen 1"Wszyscy działkowcy przez dziesiątki lat wkładali ogrom pracy w ogrody działkowe, które dzisiaj są pięknymi oazami zieleni, takimi samymi jak ogrody w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. Dlaczego akurat Polska, likwidując ogrody w tak niesprawiedliwy sposób kosztem tysięcy obywateli, chce zaspokoić roszczenia grupy osób nowobogackich nie zawsze związanych z byłymi właścicielami. Wierzymy, ze ten problem da się rozwiązać w inny sposób, chroniąc ogrody przed likwidacją. Przecież ani działkowcy ani ogrody nie są winne tej sytuacji, a tym bardziej nie mogą odpowiadać za błędy polityczne naszego państwa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy OZ Śląski.

czytaj więcej

OZ w Elblągu komentuje artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 02.02.2015

Notebook Wih Spiral And Red Cover"Jak wynika z podsumowania przebiegu zebrań ustawowych 95% działkowców wypowiedziało się za przynależnością do stowarzyszenia Polski Związek Działkowców. Również działkowcy z naszego okręgu wyrazili chęć pozostania w Związku, twierdząc, że mają dosyć podawania im różnych rozwiązań naprawczych dla ogrodnictwa działkowego w Polsce. Są już zmęczeni ciągłą nagonką na PZD. Najwyższy już czas pozostawić ich w spokoju, gdyż działkowcy najlepiej wiedzą czego chcą. Zwracamy się do Pana z prośbą o zaprzestanie publikowania artykułów pełnych oszczerstw i nieprawdy pod adresem stowarzyszenia PZD, bo to przynosi wielką szkodę dla działkowców" - pisze do red. Marka Wielgo OZ w Elblągu.

czytaj więcej

Stanowisko OZ Opolskiego wobec artykułu Gazety Wyborczej - 02.02.2015

Ring Binder 3"W kraju obradowało blisko 5 tysięcy ogrodów zrzeszających blisko milion członków - to oni zadecydowali o swojej przyszłości, to oni wybrali oraz wysoko ocenili swój Związek darząc go zaufaniem, a Pan próbuje wmówić czytelnikom, 'że działacze związkowi sabotowali proces wyodrębniania się' ROD w struktury lokalne. Są to bzdury mijające się z prawdą, trzeba mieć większa wiedzę i doświadczenie w temacie i oceniać obiektywnie istniejący stan faktyczny oraz uszanować decyzje tak wielkiej i przeważającej ilości działkowców pozostających w strukturach PZD. Na taką obiektywną ocenę Pana nie było stać, a szkoda - stan faktyczny nie jest po Pana myśli" - pisze do red. Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ Opolski.

czytaj więcej

OZ Mazowiecki w sprawie zamiaru likwidacji warszawskich ROD - 02.02.2015

Hand On Keyboard"Stanowczo stwierdzamy, że nigdy nie będzie zgody na to, aby władze Warszawy, chcąc wynagrodzić szkody byłym właścicielom gruntów, krzywdziły jednocześnie działkowców. Pamiętajmy, że działkowcy nie są bezprawnymi użytkownikami działek, nie wzięli ich w użytkowanie samowolnie, a otrzymali je na mocy obowiązującego wówczas prawa. Rozwiązanie proponowane przez 'Dekretowca' jest na rękę władzom Warszawy, które nie musiałyby wypłacać odszkodowań działkowcom. Jest to także ukłon w kierunku wszystkich podmiotów, które nie są spadkobiercami właścicieli gruntów, a po prostu wykupiły roszczenia i dążą do pozyskania gruntów w stolicy" - pisze do Rzecznika Praw Obywatelskich OZ Mazowiecki.

czytaj więcej

OZ Podkarpacki oburzony artykułem Gazety Wyborczej - 02.02.2015

"Pana specyficzne podejście do PZD jest nam dość dobrze znane. Napisał Pan już szereg artykułów dotyczących problematyki ogrodów działkowych i każdy z nich wymagał sprostowania. Bardzo trudno jest Panu zrozumieć, że PZD to nie są jacyś 'oni', reprezentujący sobą całe zło tego świata. PZD to organizacja społeczna utworzona przez samych działkowców i działająca przede wszystkim w ich interesie. Jest ostatnią instytucją życia publicznego, której można byłoby zarzucić działanie na szkodę działkowców. Jak więc mamy odbierać Pana apele w artykule, aby się nie poddawać i prowadzić dalej działania w celu wyłączenia ogrodów z PZD?" - pyta redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo OZ Podkarpacki.

czytaj więcej

Stanowisko działkowców z Wójtowa w sprawie sytuacji warszawskich ogrodów - 02.02.2015

"Nie zgadzamy się na kolejne próby zniszczenia ROD. Nie może być tak, że kosztem działkowców i ogrodów chce się naprawić braki w budżecie Miasta Warszawy. Działkowcy to też mieszkańcy miast i okolic. O ich interesy władze miasta powinny również dbać. Nie godzimy się na to, aby kosztem warszawskich działkowców i ogrodów naprawiać szkody jakie powstały w związku z dekretem Bieruta. Niech władze Warszawy poszukają pieniędzy i nieruchomości na rekompensaty dla wywłaszczonych właścicieli gdzie indziej, a nie w ROD" - piszą działkowcy z ROD 'Za Gajem' w Wójtowie.

czytaj więcej

Działkowcy ze Świnoujścia w sprawie ogrodów warszawskich - 02.02.2015

"Okres 70 lat był wystarczającym przedziałem czasowym, aby uregulować sprawy krzywd wynikających z dekretu Bieruta. Nawet okres od momentu transformacji ustrojowej stwarzał pełną możliwość rozwiązania problemu bez uciekania się do takiego pomysłu jakim jest likwidacja ogrodów działkowych w Warszawie ze szkodą dla jej użytkowników. Prawo nie może być koniunkturalne i co jakiś czas rodzić nowe problemy dla ludzi użytkujących działki w dobrej wierze. Pomysł zrzeszenia 'Dekretowiec' widzi jedynie jedną stronę sprawy, natomiast nie bierze pod uwagę realiów jakie zaszły w ciągu 70 lat" - piszą działkowcy z ROD w Świnoujściu.

czytaj więcej

Działkowiec o bezzasadnych zastrzeżeniach do statutu PZD - 02.02.2015

Pencil"Nie zgadzam się z tymi zarzutami organu nadzoru, bo są to zarzuty powielone z 2006 roku. Wówczas zwołany zjazd i wybór delegatów na ten zjazd nie stanowił przeszkody w rejestracji statutu PZD po uchwaleniu ustawy o rod z 2005 roku. Brak statutu nie pozwala w sposób prawidłowy zarządzać ogrodem, w którym działkowcy pracują i wypoczywają. To zarząd ogrodu zobowiązany jest zarządzać ogrodem zgodnie z ustawą o rod i statutem PZD, dbać o funkcjonowanie infrastruktury ogrodu i załatwiać wszystkie sprawy działkowców. Zarządzanie ogrodem wymaga współpracy z różnymi instytucjami. Ogród działkowy to żywy organizm. Dla organu nadzoru to mało znaczące sprawy, ale dla nas działaczy społecznych uporządkowane prawo jest bardzo ważne" - pisze prezes ROD im. Jordana w Chodzieży Zenon Wróblewski.

czytaj więcej

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD - 30.01.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z wynikami kampanii zebrań ustawowych w ROD zakończonej w dniu 18 stycznia 2015 roku. Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 rzobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD. Zebrania mogły się odbywać  w ROD już od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 19 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r.

czytaj więcej

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014 - 30.01.2015

Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości. Działkowcy uzyskali w wyborach samorządowych łącznie 418 mandatów. Na funkcje zostało wybranych 79, a do rad różnych szczebli - 339

czytaj więcej

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r. - 30.01.2015

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  podobnie jak w latach  ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia  na walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk.

Całkowity  koszt  wydruku zaproszeń  pokryje  Krajowa Rada PZD. Krajowa Rada pokryje również koszty przesyłki zaproszeń do okręgowych zarządów PZD.  Przewidywany termin dostarczenia zaproszeń do okręgowych zarządów PZD  to  30 stycznia 2015r.

Zaproszenia  na walne zebrania okręgowe zarządy PZD będą wydawały bezpłatnie wszystkim zarządom rodzinnych ogrodów działkowych.

 

czytaj więcej

Obradował Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD - 30.01.2015

20150127_111731_resized27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył prezes OZM Zygmunt Kacprzak. W trakcie obrad omówione zostały najpilniejsze aktualnie problemy Związku i OZ Mazowieckiego. Prezes OZM PZD Zygmunt Kacprzak zapoznał uczestników posiedzenia ze stanowiskami i uchwałami przyjętymi na posiedzeniu Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w dniu 15 stycznia br. Wspomniał także o trudnej sytuacji ROD w Warszawie, które objęte są tzw. „dekretem Bieruta” i o propozycji stowarzyszenia „Dekretowiec”, które w celu odzyskania gruntów objętych roszczeniami chce likwidacji ogrodów bez odszkodowań.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.