Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Sytuacja po bulwersującym wyroku NSA jest stanem zagrożenia dla funkcjonowania ROD" - 26.11.2014

"Stan niepewności zaistniał po ogłoszeniu 9 stycznia 2014 r. wyroku NSA, w którym poparł on stanowisko nadzoru budowlanego, że z ustawy Prawo budowlane wynika, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ROD można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Wszystkie obiekty niespełniające tych warunków, a wzniesione bez pozwolenia na budowę są samowolą budowlaną. Należy zauważyć, ze istniejące na terenach ROD altany były budowane przez dziesięciolecia i ten stan nie był kwestionowany przez organa nadzoru budowlanego" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Prezydium OZ w Elblągu.

czytaj więcej

"Nie możemy pozwolić na rozbiórkę altan" - 26.11.2014

"Jesteśmy zbulwersowani i zaniepokojeni orzeczeniem NSA odnośnie altan, znajdujących się w naszych ogrodach. Dla nas działkowców ogrody służą do wypoczynku i relaksu. Znajdujące się tam altany drewniane czy murowane, przypominające niewielkie domki, ozdabiają nasze ogrody od kilkudziesięciu lat" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zjednoczenie' w Darłowie.

czytaj więcej

"Mamy nadzieję, że Rzecznik Praw Obywatelskich stanie po naszej stronie" - 26.11.2014

"Pani Rzecznik Praw Obywatelskich powinna stać na straży przestrzegania prawa, a nie lekceważyć niezależną samorządną organizację, zrzeszającą prawie milion obywateli. Kolejny niepokój budzi wyrok NSA, zmieniający definicję altany na lekką ażurową konstrukcję, chroniącą przed deszczem i słońcem. Altana ma służyć do odpoczynku, składania narzędzi ogrodniczych, a także przebywania w niej w okresie letnim. Takich warunków definicja altany podana przez NSA nie spełnia" - piszą działkowcy z ROD 'Roszarnik' w Gorzowie Wielkopolskim.

czytaj więcej

"Jednogłośnie wybraliśmy PZD" - 26.11.2014

"Nasz ogród powstał w maju 1945 roku i dzięki ciężkiej pracy naszych seniorów, a w późniejszych latach wsparcia PZD, istnieje do dzisiaj. Nie chcemy zmian. Wiemy, ze tylko ogólnopolska organizacja działkowców daje nam gwarancję istnienia i rozwoju. Mimo, że ogrody są smakowitym kaskiem dla deweloperów i wszystkich, którzy chcieliby usankcjonować dotychczasowa prywatę (m.in. budownictwo ponadnormatywne, łamanie zapisów ustawy), mamy świadomość, ze nowa ustawa pomoże nam utrzymać nasz ogród" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich działkowcy z ROD 'Westerplatte' we Wrocławiu.

czytaj więcej

"50-lecie ROD. im. F.Chopina w Nowej Soli" - 25.11.2014

13 września 2014 roku ROD im. F. Chopina w Nowej Soli obchodziło swoje 50-lecie. Z tej okazji Prezes OZ Zielonej Góry wręczył działkowcom okolicznościowy dyplom i puchar. Użytkownicy działek w ROD im. F.Chopina wyrazili także wdzięczność i uznanie dla Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego za pamięć o ich ogrodzie. Uroczystości zakończyły się poczęstunkiem i koncertem zespołu De Mono.

czytaj więcej

"Działkowcy nie zapomną jeśli koalicja rządowa poprze ich projekt" - 25.11.2014

"Całą swoją rodziną chcielibyśmy zwrócić się do Pana z prośbą o niezwłoczne skierowanie obywatelskiego projektu ustawy 'STOP rozbiórkom altan' do pierwszego czytania. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ bez nowelizacji prawa budowlanego los naszych altan działkowych stanie się niepewny. Obawiamy się, ze nadzór budowlany nie zechce poczekać na nowelizację i rozpocznie postępowania w sprawie nielegalnej zabudowy. Mamy nadzieję, że Pan do tego nie dopuści i szybko skieruje projekt pod prace sejmowych komisji" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Urszula Makowska z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Dla działkowców altany są najcenniejszą rzeczą jaką posiadają" - 25.11.2014

"Poparcie obywatelskiego projektu w Sejmie RP wyrażone jest przez setki tysięcy działkowców. Altany są dla nich najcenniejszą rzeczą jaką posiadają w wyniku długoletniej pracy. Dla szerokiej rzeszy działkowców było oczywiste przez dziesiątki lat, że altana daje schronienie w szerokim tego słowa znaczeniu. NSA zburzył tę świadomość, podważając definicję altany i twierdząc, na podstawie słownika internetowego, ze ma ona ażurową konstrukcję" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Zielona Dolina'. 

czytaj więcej

"Ażurowe altany nie sprawdzą się w naszym klimacie" - 25.11.2014

"Nowelizacja ustawy prawa budowlanego w zakresie doprecyzowania definicji altany działkowej jest oczekiwana przez blisko milion obywateli Polski. Ich obawy są wynikiem niekorzystnego wyroku NSA z dnia 9 stycznia 2014 roku, kwestionującego legalność prawie wszystkich altan w ogrodach działkowych. Ażurowe altany nie sprawdzą się w naszym klimacie i nie zabezpieczą w pełni potrzeb działkowców, czyli przechowywania narzędzi, odpoczynku czy przygotowania posiłku" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Storczyk' w Kielcach.

czytaj więcej

"Władze powinny stać na straży naszych praw" - 25.11.2014

"Występujemy z prośbą o wsparcie nas w obliczu narastających zagrożeń na działkowe grunty, altany i skromne środki finansowe, którymi dysponują ROD, pochodzące z niewielkich składek członkowskich. Popieramy obywatelski projekt ustawy 'STOP rozbiórkom altan', ponieważ jako jedyny jest korzystny dla dalszego funkcjonowania naszego ogrodu, który sami stworzyliśmy i przez prawie 40 lat umożliwiamy kilkudziesięciu rodzinom zdrowy i tani wypoczynek na łonie natury" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD 'Rodziny Nalazków' w Elblągu.

czytaj więcej

"Jesteśmy emerytami i nie stać nas na ponoszenie dodatkowych kosztów utrzymania działki" - 25.11.2014

"Od 1988 roku jesteśmy użytkownikami działki w ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy. W latach 1988 - 1990 wybudowaliśmy na niej domek murowany o powierzchni 25m²m który służy nam obecnie jako miejsce odpoczynku i miejsce, w którym przechowujemy narzędzia potrzebne do prac na działce oraz owoce i warzywa na niej wyhodowane. Niezrozumiałe jest dla nas stanowisko NSA interpretujące istniejące domki jako samowolę budowlaną. Były one wybudowane zgodnie z obowiązującymi w ówczesnym czasie przepisami" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Danuta i Waldemar Graczykowie z ROD im. kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

"Nierealne jest funkcjonowanie w ROD altan o lekkiej ażurowej konstrukcji" - 25.11.2014

"My wszyscy jako właściciele altan jesteśmy żywotnie zainteresowani szybkim wprowadzeniem regulacji prawnych związanych z jasnymi zasadami budowy altan w ROD. Wyrażamy przekonanie, ze złożony przez nas projekt ustawy usunie lukę prawną i będziemy mogli spokojnie korzystać zarówno z istniejących altan, jak i budować nowe bez obawy o ich przyszłość. Wyrok NSA z 9 stycznia 2014 r. stawia przed nami widmo masowego wydawania, przez organy nadzoru budowlanego, nakazów rozbiórki budynków odbiegających od przyjętej przez NSA definicji altany, a zaczerpniętej z internetowej encyklopedii" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD' Meprozet' w Toruniu.

czytaj więcej

"Wyrok NSA to kolejny atak na ogrody działkowe w całej Polsce" - 25.11.2014

"Wyrok NSA z dn. 9 stycznia 2014 r., kwestionujący legalność zdecydowanej większości domków ogrodowych w wyniku przyjętej encyklopedycznej interpretacji słowa 'altana', zobowiązuje nas do działań w kierunku wsparcia i pilnego rozpatrzenia podjętej przez nas działkowców inicjatywy. Zastanawiający jest dla nas fakt, że legalności altan pobudowanych w trakcie uchwalania obywatelskiego, popartego prawie milionem podpisów, projektu ustawy o ROD, podpisanej przez Prezydenta RP. Nikt nie miał też do altan działkowych zastrzeżeń przez dziesiątki lat istnienia ogrodnictwa działkowego  w Polsce" - piszą działkowcy z ROD im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. 

czytaj więcej

"Wierzymy, że Posłowie wysłuchają naszego głosu" - 25.11.2014

"Naczelny Sąd Administracyjny swoim wyrokiem podważył nasze działkowe pojęcie altany, które funkcjonowało w naszych ogrodach. Inicjatywa Komitetu jest głosem działkowców i jest zgodna z naszymi oczekiwaniami" - piszą działkowcy z ROD 'Brzezińskiego' w Krośnie Odrzańskim.

czytaj więcej

"Proszę Panią o zrezygnowanie z ataków na Ustawę o ROD" - 25.11.2014

"Nie potrafię zrozumieć dlaczego Pani, jako przedstawiciel praw obywateli, występuje przeciwko nim samym. Nie dość, że przeciwko nam swe działania najpierw wytoczył Związek Miast Polskich, nie dość, że nadzór budowlany chce nam rozebrać nasze altany, to jeszcze za nasze działki zabrał się sam Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy rozmaite instytucje i organy tego kraju nie mają już innych zajęć i problemów do załatwienia niż nasze ROD?" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard Olejniczak z ROD 'Energetyk' w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Od ponad 100 lat buduje się altany rekreacyjno - wypoczynkowe w ROD" - 25.11.2014

"Niekorzystna wykładnia zastosowana przez NSA spowodowała, ze nasze altanki w ROD i w ogrodach działkowych w całym kraju zostały zagrożone, a ich użytkownikom został postawiony zarzut dopuszczenia się samowoli budowlanej. Zdziwieni jesteśmy takim orzeczeniem NSA, gdyż od ponad 100 lat buduje się takie altany rekreacyjno - wypoczynkowe w ogrodach działkowych. I nikomu to nie przeszkadzało" - piszą działkowcy z ROD 'Księcia Bolko' w Świdnicy.

czytaj więcej

"Posłowie muszą naprawić swój błąd - brak definicji altany w Ustawie o ROD i w prawie budowlanym" - 25.11.2014

"Jak chce NSA w swoim wyroku, altaną powinny być cztery słupki i daszek. We wszystkich krajach, gdzie istnieją ogrody działkowe, są to od zawsze małe domki służące działkowcom i ich rodzinom za schronienie przed niesprzyjającą aurą oraz jako miejsce do przechowywania sprzętu ogrodowego. Sędziowie NSA swoją definicją postawili działkowców w bardzo ciężkiej sytuacji, bo po wielu latach spokojnego korzystania z naszych małych budyneczków, staliśmy się przestępcami - użytkujemy samowole budowlane" - piszą w liście do Marszałka Sejmu działkowcy z ROD 'Star' w Starachowicach.

czytaj więcej

"Wyrok NSA został orzeczony bez znajomości funkcjonowania ROD" - 25.11.2014

"Sędziowie NSA podali, ze altana w ROD to budowla o lekkiej konstrukcji, o ścianach ażurowych przeznaczona do ochrony przed słońcem i deszczem. Uważamy, że takie altany można budować w parku miejskim. Działkowcy tą definicją są oburzeni. Nasz ogród powstał po zakończeniu wojny. Wielu naszych działkowców przejęło działki po swoich rodzicach z pobudowanymi altanami, które dzisiaj są samowolą budowlaną" - piszą działkowcy z ROD im. Władysława Sikorskiego w Pile.

czytaj więcej

"Nie możemy zmieniać prawa dotyczącego altan w zależności od dowolnej interpretacji tego pojęcia" - 25.11.2014

"W dniu 10.11.2014 Zarząd ROD 'Barbara' podjął na posiedzeniu uchwałę o pisemnym wystąpieniu do Premier Rządu RP oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz o ich szybkie procedowanie. Uważamy, że jeżeli żyjemy w państwie prawa to nie możemy tego prawa, które regulowało dotychczasowe pojęcie altany ogrodowej, zmieniać w zależności od dowolnej interpretacji pojęcia" - piszą działkowcy z Jędrzejowa.

czytaj więcej

"Chcemy, aby Sejm raz na zawsze określił definicję altanki ogrodowej" - 25.11.2014

"Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego 'Związkowiec' we Wschowej dziękują Panu Marszałkowi za przyjęcie do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy 'STOP rozbiórkom altan'. Zwracamy się do Pana Marszałka z prośbą, aby projekt ten był procedowany jeszcze w tym roku" - piszą działkowcy z ROD 'Związkowiec' we Wschowej.

czytaj więcej

"Kolejny raz do głosu doszli ludzie, dla których ROD jest przeszkodą w uzyskaniu osobistych korzyści" - 25.11.2014

"Pani Rzecznik była zaangażowana w konsultacje społeczne i dobrze znała zakres i treść powyższej ustawy, ale zdecydowała się obecnie podważyć jej najważniejsze zapisy jako niezgodne z Konstytucją RP. W takim razie, w którym momencie można mówić o niekompetencji urzędnika państwowego w czasie opracowywania Ustawy czy w czasie prób jej delegalizacji? Jeśli jest inaczej pozostaje domniemanie ulegania naciskom, co należałoby dokładnie zbadać, ponieważ w naszym rozumieniu postawa Pani rzecznik świadczy o lekceważeniu praworządnego systemu naszego prawa jednostek do majątku i decydowania o nim" - w liście do Marszałka Sejmu piszą działkowcy z ROD 'Kolejarz' w Zbąszynku.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.