Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Współpraca ROD z Kietrza z ogrodem działkowym w Czechach - 18.02.2015

W dniu 5 lutego 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Kietrz odbyło się spotkanie w celu zapoznania delegacji z partnerskiego miasta z Czech z nowo wybranymi władzami Miasta i Gminy Kietrz. W spotkaniu udział wzięli:
  • Burmistrz Kietrza – Pan Krzysztof Łobos
  • Starosta m. Ńtěpánkovice – Pan Bernard Halfar
  • Prezes Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych ze Ńtěpánkovic – Pan Emil Kurka
  • Członek Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych ze Ńtěpánkovic – Pani Donata Kurka
oraz przedstawiciele dwóch zarządów kietrzańskich ogrodów działkowych:
  • Prezes ROD „Welur” w Kietrzu – Pani Józefa Skibińska
  • Skarbnik ROD „Welur” w Kietrzu – Pan Leszek Dudek
  • Prezes ROD „Zgoda” w Kietrzu – Pan Wacław Zajdel
  • Członek Zarządu ROD „Zgoda” w Kietrzu – Pan Jan Zajdel
  • Członek Zarządu ROD „Zgoda” w Kietrzu – Pan Józef Horny
W czasie spotkania obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy oraz udziału obu stron w planowych imprezach zarówno po stronie polskiej jak i po czeskiej. Spotkanie odbyło się w serdecznej i miłej atmosferze.

Współpraca ogrodów działkowych Kietrz – Štěpánkovice trwa od 2004 roku. Corocznie działkowcy obu miast wspólnie organizują jesienne wystawy plonów działkowych – kwiatów, owoców i warzyw oraz licznie uczestniczą w obchodach Dnia Działkowca organizowanych zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej.

Ponadto każdego roku kietrzańskie ROD zapraszają do udziału w walnych zebraniach delegację czeskiej organizacji ze Štěpánkovic, podczas których zapoznani zostają z aktualną sytuacją ROD i działkowców w Polsce.
 
W roku 2014 r. obchodzono Jubileusz 10-cio letniej współpracy i przyjaźni kietrzańskich ogrodów działkowych „Zgoda” i „Welur” z przyjaciółmi czeskiej organizacji związkowej. 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio