Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Działkowiec z Iławy solidaryzuje się z użtykownikami działek w Warszawie - 13.02.2015

"Ostatnio do likwidacji ogrodów dobrała się grupa 'cwaniaków', zakładając z powodu dekretu Bieruta z 1945 roku Zrzeszenie Dekretowiec, i żądając odszkodowania w naturze, złożyli do senackiej komisji propozycje zmian projektu ustawy reprywatyzacyjnej. Celem tego działania jest likwidacja terenów ogrodów Warszawy. Zakładając ogrody działkowe, działkowcy nigdy nikomu nic nie zabrali, gospodarując na terenach, które legalnie zostały zakupione od byłych właścicieli przez zakłady pracy dla swoich pracowników. Moi koledzy działkowcy na wspólnych spotkaniach wyrażają swój sprzeciw wobec propozycji zaspokojenia tym ludziom tych 'bzdurnych' roszczeń" - pisze w liście do Marszałka Sejmu Jan Kamiński z ROD 'Grządka' w Iławie.

czytaj więcej

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kędzierzyna - Koźla i Głubczyc w sprawie rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Uważamy, że działania Prezydent m. st. Warszawy stawiają ją w jednym szeregu z osobami i organami władzy różnych szczebli, które mają na celu likwidację ogrodów działkowych. Wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom stowarzyszenia Dekretowiec oraz tworzą sprzyjające warunki dla zaistnienia nowej, ukrytej formy nacjonalizacji XXI wieku, polegającej na zaspokajaniu 'w naturze' roszczeń byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców kosztem wyrugowania z zajmowanych gruntów działkowców i ROD bez należnego odszkodowania. Podobna sytuacja ma miejsce w innych miastach" - pisze Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kędzierzyna - Koźla i Głubczyc.

czytaj więcej

"Tylko w dużej organizacji możemy czuć się bezpiecznie" - 13.02.2015

"Dobrego dziennikarza można poznać po tym, że zgłębia temat do końca i obiektywnie go opisuje. U Pana tego zabrakło i to po raz kolejny. Może pisanie prawdy Pana przerasta? Skoro tak, to trzeba zmienić zawód. Z Pana artykułu można wywnioskować, że działacze związkowi sabotowali zebrania. W jaki sposób? A był Pan choć na jednym zebraniu i czy sprawdzał Pan czy wszyscy otrzymali zaproszenia? Czy tylko na podstawie ustanej relacji, być może nie do końca prawdziwej, napisał Pan kilka bzdurnych zdań? Uważam, że celowo pisze Pan takie artykuły, żeby osłabić pozycję naszego Związku i namącić ludziom w głowach" - pisze w liście do redaktora Gazety Wyborczej Marka Wielgo Ewa Kaszuba z ROD "Przyszłość" w Rzeszowie.

czytaj więcej

Uczestnicy narady szkoleniowej w Przemyślu nie zgadzają się z odmową rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Szczególne zaniepokojenie budzi ciąg następujących zdarzeń: najpierw pismo Pani Prezydent, potem opracowane na jego podstawie postanowienie referendarza sądowego o odmowie zarejestrowania statutu bez zasięgnięcia jakiejkolwiek opinii ze strony PZD. Naszym zdaniem w ten sposób nie powinny działać instytucje państwa prawa. W związku z zaistniałą sytuacją informujemy Panią, ze nie pozwolimy na zniszczenie stowarzyszenia ogrodowego PZD, za którym opowiedzieliśmy się podczas zebrań ustawowych. Nie dopuścimy do likwidacji ogrodów działkowych, do czego zmierzają organy państwowe przez Panią reprezentowane" - piszą w liście do Prezydent Warszawy uczestnicy narady szkoleniowej Prezesów i członków Zarządów ROD w Przemyślu.

czytaj więcej

Protest warszawskiego działkowca przeciwko likwidacji ogrodów - 13.02.2015

"Jako działkowiec z ponad 50-letnim stażem w użytkowaniu działki wyrażam stanowczy protest przeciwko takim zamysłom likwidacji ogrodów warszawskich. Dlaczego władze Warszawy nie reagują na bezprawne propozycje stowarzyszenia Dekretowiec, które wymyśliło sobie łatwą metodę pozyskania gruntów ogrodów działkowych dla realizacji rzekomych roszczeń i manipulowania prawem w tym zakresie. Nie jest bowiem tajemnicą, iż w wielu przypadkach dochodzi do wykupu roszczeń, a nie dotyczą one prawdziwych spadkobierców. Obywatelom ciągle powtarza się jak ważne są konstytucyjne zasady, jak ważna jest równość obywateli wobec prawa i sprawiedliwość. Okazuje się, że są to puste słowa" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Józef Dec z ROD 'Perkuna' w Warszawie.

czytaj więcej

Sieradzcy działkowcy upokorzeni odmową rejestracji statutu PZD - 13.02.2015

"Uchwalony statut w pełni wpisuje się w ustawę o ROD i jest zgodny z prawem obowiązującym w naszym kraju i tak jest ułożony, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie całego stowarzyszenia działkowego PZD. My działkowcy w sytuacji jaka istnieje możemy się domyślać, że jest to celowe działanie, aby znaleźć rozwiązanie rękoma urzędników dla likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie, a kuriozalne jest to, że sprawy tak proste i oczywiste były rozpatrywane w trybie zaocznym i poufnym przez ludzi zwanych sądem,a utrzymywanych z naszych podatków" - piszą sieradzcy działkowcy.

czytaj więcej

List uczestników narady szkoleniowej członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kluczborka w sprawie podważania konstytucyjności ustawy o ROD - 13.02.2015

"Uważamy, ze Pani wrogie stanowisko wobec ogrodów działkowych aktywizuje ugrupowania takie jak stowarzyszenie Dekretowiec do wysuwania absurdalnych propozycji, aby kosztem warszawskich działkowców zaspokoić roszczenia spadkobierców - ludzi wywłaszczonych na podstawi dekretu Bieruta poprzez likwidację ogrodów bez odszkodowań. Apelujemy do Pani o ponowne przeanalizowanie swojego stanowiska i zaprzestanie działań na szkodę działkowców" - piszą w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich uczestnicy narady szkoleniowej członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Kluczborka.

czytaj więcej

Działkowcy z Kielc zaniepokojeni perspektywą odebrania działek mieszkańcom Warszawy - 13.02.2015

"Otrzymane tereny od gminy miasta stołecznego Warszawy działkowcy zagospodarowali w dobrej wierze, co w chwili obecnej jest pomijane. Popieramy starania Polskiego Związku Działkowców mające na celu zablokowanie zwrotu nieruchomości, na których znajdują się ogrody działkowe, a tym samym obronę praw działkowców" - piszą w swoim stanowisku działkowcy z ROD "Kwiaty Polskie" w Kielcach.

czytaj więcej

Stanowisko 265 Księgowych i Skarbników ROD Okręgu Gdańskiego w obronie warszawskich działkowców - 13.02.2015

"Warszawa stała się papierkiem lakmusowym pilnie obserwowanym przez inne miasta - Kraków, Wrocław, Toruń, Gdynię, Gorzów Wielkopolski itd. Cel jest jeden - całkowita likwidacja ogrodnictwa działkowego w miastach. Zajmowane przez ROD grunty poprzez swoją wartość są i będą pożądane przez podmioty, które przedkładają inwestycje nad dobro społeczne. Propozycje likwidacji ogrodów bez odszkodowań są nie tylko niezgodne z prawem, ale są też wyjątkowo niesprawiedliwe i nieludzkie. Zdecydowanie występujemy przeciwko działaniom zmierzającym do likwidacji ogrodów działkowych w Warszawie. Wyrażamy przekonanie, że jednak zwycięży zdrowy rozsądek i szacunek do własnych obywateli" - pisze 265 Księgowych i Skarbników ROD Okręgu Gdańskiego.

czytaj więcej

"Nie toleruje Pani działkowców w stolicy i każdym możliwym sposobem chce się ich Pani pozbyć" - 13.02.2015

"W PZD wszelkie działania prawne są gruntownie analizowane i omawiane, żeby nie było niedociągnięć i potknięć. Nadzwyczajny Zjazd również był perfekcyjnie przygotowany pod względem prawnym jak i organizacyjnym. Więc nie można go podważać. A jeżeli referendarz sądowy bez żadnego przygotowania i na Pani wniosek negatywnie ocenia tryb zwołania i przeprowadzenia Zjazdu, to zakrawa to na spisek. Szczególnie biorąc pod uwagę plotki jakie krążą po kraju, ze wszystkie KRSy muszą rejestrować wszystkie stowarzyszenia, żeby tylko osłabić pozycję PZD" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Józef Sudoł z ROD w Łańcucie.

czytaj więcej

Działkowcy z Jędrzejowa bronią warszawskich ogrodów - 13.02.2015

"Rekompensowanie krzywd dekretowcom bez wypłacania działkowcom jakichkolwiek odszkodowań za ich własność i wyrzucanie ich daleko poza granice Warszawy, to wyraźne pogwałcenie słusznie nabytych praw. Skrzywdzeni, choć państwo dało im kiedyś jakieś rekompensaty, dziś zamierzają krzywdzić innych - polskich działkowców, nie bacząc na zaistniałe powojenne okoliczności. W latach 50. stało się tak, jak się stało i do dziś są tego widoczne skutki, ale odwracajmy to wszystko roztropnie. Najgorsza w tym wszystkim jest niepamięć. Nie można zapominać, że działkowcy mają również swoje prawa chronione zapisami Konstytucji RP i ustaw" - piszą działkowcy z ROD 'Tulipan' w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Dzięki Związkowi nasze ogrody jeszcze istnieją!" - 13.02.2015

"Po zapoznaniu się z artykułem pt. "Ogrody nadal w rękach PZD" zamieszczonym w dodatku "Dom" do Pana Gazety uznałam, że muszę wypowiedzieć się do zarzutów jakie stawia Pan PZD. W prawdzie jestem działkowcem od niedawna, ponieważ przejęłam działkę po mojej babci, która uprawiała ją od ponad pół wieku, ale wiem, że tylko dzięki PZD mogę teraz ja cieszyć się urokami ogrodu "Kolejarz". Babcia zawsze dobrze wypowiadała się o PZD i tak jest nadal. Nie rozumiem dlaczego Pan tak bardzo nie znosi tego Związku i nas działkowców. Nie wiadomo dlaczego przeszkadzają Panu również ogrody działkowe funkcjonujące w naszym Związku" - pisze w liści do red. Marka Wielgo Patrycja Fukowska z ROD "Kolejarz" w Wałbrzychu.

czytaj więcej

List 50 uczestników narady szkoleniowej w Okręgu Podkarpackim w sprawie niezarejestrowania statutu PZD - 13.02.2015

"Kolejny absurd to postanowienie wydane przez referendarza sądowego, bazujące na Pani zastrzeżeniach. W państwie prawa przed  ogłoszeniem tak istotnej decyzji należałoby wysłuchać zdań wszystkich stron postępowania. Odmowę rejestracji statutu naszego stowarzyszenia uważamy za atak na działkowców i ogrody działkowe, bo przecież w analogicznym trybie uchwalony był statut w 2006 roku. Jeżeli tak ma wyglądać nadzór nad stowarzyszeniem ogrodowym PZD sprawowany przez Panią Prezydent, to naprawdę jest się czego obawiać. Uważamy, że ta sprawa stanowi początek kolejnej wojny z ogrodami działkowymi i działkowcami" - pisze w liście do Prezydent Warszawy 50 uczestników narady szkoleniowej w OZ Podkarpackim.

czytaj więcej

Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” - 12.02.2015

Wielki sukces działkowców i PZD! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysiącach podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny.

czytaj więcej

Posłanka Zofia Ławrynowicz (PO) spotkała się z działkowcami ze Stargardu Szczecińskiego - 12.02.2015

W dniu 09.02.2015 r. działkowcy ze Stargardu Szczecińskiego pod przewodnictwem członka Prezydium OZ PZD w Szczecinie spotkali się w biurze poselskim w Stargardzie z posłanką PO Zofią Ławrynowicz. Podczas spotkania zapoznano posłankę z aktualną sytuacją w PZD

czytaj więcej

Narada Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Zielonogórskim - 12.02.2015

W dniu 10.02.2015 roku odbyła się narada szkoleniowo - instruktażowa z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Zielonogórskiego. W naradzie uczestniczyli Skarbnik Polskiego Związku Działkowców, Prezes OZ PZD w Zielonej Górze pan Marian Pasiński, oraz Główna Księgowa OZ PZD Danuta Czarkowska.  W naradzie uczestniczył też główny specjalista w gabinecie prezydenta Zielonej Góry Pan Zygmunt Stabrowski.

czytaj więcej

OZ Małopolski w sprawie działań Zrzeszenia Dekretowiec wymierzonych w ogrody warszawskie - 12.02.2015

Ballpoint Pen"Nie możemy spokojnie przyglądać się jak po raz kolejny próbuje się odebrać działkowcom ich własność bez wypłaty odszkodowania. Nie potrafimy zrozumieć dlaczego majątek stanowiący nierzadko dorobek całego życia ma zostać zgarnięty na poczet rozliczenia się z historią. Rozumiemy jak istotne dla człowieka prawo własności, dlatego współczujemy byłym właścicielom pokrzywdzonym przez system. Zastanawiamy się jednak w jak dużym stopniu stowarzyszenie "Dekretowiec" zrzesza byłych właścicieli ziemskich, a w jakim kombinatorów roszczących sobie prawo do gruntów, aby niewielkim wysiłkiem wejść w ich posiadanie, a następnie móc odsprzedać je z zyskiem firmom deweloperskim" - pisze OZ Małopolski.

czytaj więcej

OZ Warmińsko - Mazurski protestuje wobec artykułów red. Marka Wielgo, które krzywdzą działkowców - 12.02.2015

Writing In Diary"Apelujemy o zaprzestanie działań krzywdzących działkowców. Pan Wielgo uważa się za sprzymierzeńca działkowców, ale występuje jako przeciwnik PZD. Tylko chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że działkowcy to PZD. Przecież sam pisze, że z przeszło 4,8 tys. ogrodów zaledwie w 238 działkowcy zdecydowali o wyodrębnieniu się ze struktur PZD - czyli ponad 95%, a więc zdecydowana większość działkowców to członkowie PZD. W naszym okręgu na 176 ogrodów 10 podjęło uchwałę o wyłączeniu się z PZD. Jest to kolejny przykład braku rzetelności i uczciwości dziennikarskiej pana red. Wielgo. To bardzo źle, ze w ogólnopolskim i opiniotwórczym dzienniku publikowane są artykuły osoby, która nie szanuje wolności wypowiedzi innych, a jej klasa i kultura osobista budzi wiele zastrzeżeń" - pisze OZ Warmińsko - Mazurski.

czytaj więcej

117 uczestników szkolenia członków ROD ze Szczecina i Polic o kwestionowaniu konstytucyjności ustawy o ROD przez Rzecznika Praw Obywatelskich - 12.02.2015

Staple With Paper"My działkowcy odbieramy to jako nękanie nas i zamiar likwidacji ogrodów w imię wyższych celów. Pytanie tylko czyich celów i dla kogo? Czy wpisuje się Pani Profesor do grona krytyków i zaciekłych wrogów, którzy próbują udowodnić jakieś złe intencje i niekompetencję Sejmu. Doskonale zdajemy sobie sprawę i odczytujemy intencje pewnej grupy ludzi interesu, którzy od wielu lat toczą walkę z działkowcami, z ogrodami i ze stowarzyszeniem ogrodowym PZD, którzy próbują podzielić, skłócić i rozproszyć środowisko działkowców. Na szczęście jest to nieliczna grupka, ale jak widać bardzo wpływowa, brylująca na szczytach władzy, próbująca za wszelką cenę przejąć prawo do gruntów" - pisze w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich 117 uczestników szkolenia członków ROD ze Szczecina i Polic.

czytaj więcej

Stanowisko Prezesów, Księgowych i Skarbników ROD z Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rejestracji statutu PZD - 12.02.2015

Pen"Pragniemy wyrazić nasz wielki niepokój i obawy. Okazuje się bowiem, że Urząd Miasta w Warszawie bardziej skłonny jest spędzać godziny na skrupulatnym wyszukiwaniu 'błędów' w procesie rejestracji statutu niż zastanowić się nad tym jak można rozwiązać realne problemy, o których od tak dawna mówią działkowcy. Jest dla nas zupełnie niezrozumiałe czemu podczas rejestracji statutu w 2006 roku, kiedy został on uchwalony w podobnej procedurze, nie zostało to zakwestionowane. Czy do tamtego momentu coś się w tych kwestiach, oprócz układu sił politycznych, zmieniło? Czy tez interpretacja prawa i jego stosowanie zależy od aktualnych interesów i oczekiwań zamożnego lobby?" - pytają Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.