Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Prezydentem Miasta Ruda Śląska - 03.02.2023

25 stycznia 2023r. w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk spotkał się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych. W rozmowach ze strony Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej – Józef Nawój, Iwona Smieskol oraz Sławomir Barwiak oraz przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD Leszek Bucki i kierownik wydziału terenowo prawnego Magdalena Madera – Kubasiak.

czytaj więcej

Kolejne umowy podpisane - 02.02.2023

W dniach 19, 20, 23, 24, 25 i 31 stycznia 2023r. zostało podpisanych kolejnych 11 umów o powierzenie grantu w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w ramach realizacji V etapu konkursu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Rodzinne Ogrody Działkowe „Brochów”, „Nowy Kanał”, „Kabaczek”, „Irys”, „Mozajka”, „Rakowiec”, „Piast”’ „Malina”, „Aronia”, „Frezja” i „Pod Gruszą” we Wrocławiu po ich zawarciu realizować będą zadania o łącznej wartości 996.890,95zł wskazane we wnioskach, które przyczynią się zarówno do poprawy jakości środowiska naturalnego, jak i do ulepszenia infrastruktury ogrodowej.

czytaj więcej

Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych - 30.01.2023

W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26 stycznia 2023 r. zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy dodając między innymi rozdział dot. sposoby rozliczania w ramach kosztów pośrednich wydatków związanych z wynagrodzeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzaniem projektem, a także załącznik nr 7 tj. wzór oświadczenia dot. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem. Jest to trzecia wersja podręcznika Grantobiorcy.

czytaj więcej

ROD im. 22 Lipca w Zielonej Górze podpisał umowę na powierzenie grantu - 30.01.2023

Dnia 26.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze doszło do podpisania  umowy w ramach projektu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Umowa na powierzenie grantu na kwotę 99 996,22zł została podpisana ze strony PZD przez Prezesa ROD Rafała Jaworskiego, Skarbnika ROD Joannę Rutkowską natomiast ze strony ARiMR przez Zastępcę Dyrektora Krzysztofa Nowakowskiego.  

czytaj więcej

Start cyklu szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2023 - 30.01.2023

W dniu 27 stycznia, w Biurze Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2023.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Prezesów ROD Trzcianki z Przewodniczącym Rady Miasta - 30.01.2023

13 stycznia 2023 r. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance zaprosiło na swoje posiedzenie Przewodniczącego Rady Miasta w Trzciance Pana Roberta Matkowskiego oraz Prezesa Okręgu PZD w Pile Pana Marana Praczyka i Wiceprezes  Panią Marię Fojt.

czytaj więcej

Interpelacja posła T. Szymańskiego oraz uzyskana odpowiedź w sprawie szybkiej kolei i ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych we Włocławku - 27.01.2023

21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Szymańskim. Wśród szeregu poruszanych tematów znalazł się istotny temat budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z tym budowy magistrali szybkiej kolei, której warianty zostały przekazane do wiadomości publicznej. Przedstawione warianty budowy wspomnianej magistrali stanowią realne, bardzo poważne zagrożenie dla dalszego istnienia i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, szczególnie ogrodów „Wiosenka” i „Rybnica” we Włocławku. Pan Poseł Tomasz Szymański zadeklarował podjęcie kroków jako parlamentarzysta i pomocy w ocaleniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej

Rusza trzecia edycja programu wsparcia finansowego ROD ze środków budżetu województwa śląskiego - 27.01.2023

PZD Okręg Śląski z przyjemnością informuje, iż Marszałek Województwa Śląskiego podpisał Zarządzenie nr 9/23 z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tym samym otworzono kolejną już trzecią edycję programu i możliwość ubiegania się o środki przez Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie Województwa Śląskiego, gdzie w puli znalazło się 1 500 000 zł.  

czytaj więcej

Podsumowanie inwestycji ogrodowych wspieranych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski - 27.01.2023

Już po raz kolejny w 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał z budżetu Województwa dotacje na wsparcie infrastruktury ogrodowej 36 rodzinnym ogrodom działkowym Okręgu w Poznaniu w kwocie 1 167 045 zł.  Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe było wykonanie wielu remontów infrastruktury ogrodów. 

czytaj więcej

Spotkanie Prezesa PZD z przedstawicielami ARiMR - 26.01.2023

W związku z zaproszeniem Prezesa PZD, w dniu 25 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ARiMR, tj. dyrektor Departamentu Działań Premiowych Moniką Zielińską oraz z-cą dyrektora Departamentu Działań Premiowych Elżbietą Lipowską. Spotkanie miało na celu omówienie problemów podnoszonych w trakcie trwania programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" w zakresie kosztów pośrednich oraz wypracowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie błędów i trudności przy późniejszym rozliczaniu grantu.

czytaj więcej

Dwa Kutnowskie ogrody podpisały umowy na realizację projektów grantowych ARiMR - 25.01.2023

W dniu 19.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi doszło do podpisania kolejnych dwóch umów w ramach projektu grantowego "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". Umowę z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Kutnie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Kutnie podpisał Dyrektor ŁOR ARiMR, Dominik Hamrin na łączną kwotę blisko 182 tysięcy złotych.

czytaj więcej

Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski wyróżniony przez Polski Związek Działkowców - 25.01.2023

W poniedziałek, 23 stycznia br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Tczewie Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosława Parusa Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusława Dąbrowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Stefana Gross Prezesa Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie, z Panem Mirosławem Augustynem - Starostą Powiatu Tczewskiego.

czytaj więcej

Kolejna umowa na grant podpisana! - 25.01.2023

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach podpisano kolejną już umowę w ramach konkursu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Proces aplikowania o środki skutecznie przeszedł tym razem ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podpisana umowa jest ósmą z terenu województwa świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Będzie nowy ogród działkowy w Toruniu - 25.01.2023

Urząd Miasta Torunia w ostatniej korespondencji z Okręgowym Zarządem Toruńsko-Włocławskim Polskiego Związku Działkowców poinformował, że Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu zmierza do przystąpienia w 2023 roku do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usługowej na tereny ogrodów działkowych dla działek geodezyjnych zlokalizowanych pomiędzy ul. Wapienną a ul. Kłopot. W tym miejscu należy wskazać, że sprawa dotyczy przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców terenów zamiennych za grunty przejęte pod realizację celów publicznych na terenie miasta Torunia w latach 2007 do dnia dzisiejszego.

czytaj więcej

Szkolenia dla nowych działkowców w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD - 24.01.2023

W styczniu 2023 roku odbyła się pierwsza w 2023 roku tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci stacjonarnej. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 2/1/2023 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 10 stycznia 2023 roku.

czytaj więcej

Narada zespołu do obsługi walnych zebrań w 2023 roku w Okręgu PZD w Szczecinie - 24.01.2023

Z nowym rokiem w nowe zadania. Narada w dniu 17 stycznia br., obejmowała przedstawienie przez Prezesa Okręgu ogólnej sytuacji w Związku i na jej tle okręgu szczecińskiego oraz pełną prezentację przez dyrektora biura oraz radcę prawnego wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań w 2023 r, ze zwróceniem uwagi na przyjętą uchwałę Krajowej Rady o przedłużeniu kadencji organów PZD o jeden rok.

czytaj więcej

Umowy o granty dla kolejnych ROD z Okręgu PZD w Pile podpisane - 24.01.2023

17 stycznia 2023 roku w  Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji w Poznaniu umowy na granty  w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" podpisali pełnomocnicy trzech ROD:  im. Zielony Zakątek w Chodzieży  na kwotę 105.750,- złotych , „Wielatowo" w Złotowie na kwotę  79.713,- złotych oraz im. Malwa w Trzciance na kwotę 100.000,- złotych.

czytaj więcej

ROD "Kalina" z Sanoka podpisał umowę z ARiMR - 24.01.2023

W dniu 17 stycznia 2023 roku ROD ,,Kalina” z Sanoka  podpisał umowę z Agencją Restrukturalizacji i Modernizacji Rolnictwa o powierzeniu grantu w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” na kwotę 100.000,00zł.

czytaj więcej

Warsztaty "Ekologia to nie moda" - 24.01.2023

W sobotę 21 stycznia 2023 r. w Domu Działkowca ROD “Działkowiec Opolski” w Opolu odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne pn. Ekologia to nie moda. Tym razem uczestnicy projektu podzieleni na 6 grup i zaopatrzeniu w przepisy wykonywali samodzielnie środki czystości do domu z naturalnych składników.

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Posprzątaj ROD – edycja 2022” - 24.01.2023

W ubiegłym sezonie firma recyklingowa ASEKOL PL ponownie zaprosiła działkowców i ROD z terenu Okręgu Mazowieckiego PZD do udziału w konkursie ekologicznym „Posprzątaj ROD – edycja 2022”. To już druga edycja konkursu dla działkowców, który firma ASEKOL PL zorganizowała w porozumieniu z biurem Okręgu Mazowieckiego PZD. 

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569>

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.