Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem Elektem Piotrem Głowskim z Piły - 10.11.2023

7 listopada 2023 roku w Pile odbyło się spotkanie z Posłem elektem Piotrem Głowskim w sprawie znowelizowanej  przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2023 roku  ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Okręgu PZD w Pile Marian Praczyk, Wiceprezes  Okręgu PZD Maria Fojt,  Przewodniczący Kolegium Prezesów m. Piły Ryszard Grzelak oraz Andrzej Kierzkowski prawnik OZ.

Uczestnicy spotkania przedstawili Posłowi problemy jakie stwarzają  dla rodzinnych ogrodów działkowych zapisy  w projekcie rozporządzenia  w sprawie sposobu sporządzenia planu ogólnego gminy. Poinformowali, że w 13 strefach planistycznych rozporządzenia ogrody działkowe uwzględniono tylko w 2 strefach co ograniczy umiejscowienie  ROD w planie ogólnym  gminy. W sprawie uwzględnienia we wszystkich strefach planistycznych ogrodów działkowych do Ministra Rozwoju i Technologii kierują pisma samorządy wszystkich struktur Związku. Przekazano Posłowi pisma przesłane do Ministra przez Krajowy Zarząd PZD i zwrócono się do Posła o podjęcie działań w tej sprawie. Poseł stwierdził, że plan ogólny gminy  musi uwzględniać interesy mieszkańców, podmiotów gospodarczych  funkcjonujących w mieście jak również  ogrodów działkowych. Po dyskusji  zapewnił, że po konsultacji  z urbanistami  podejmie działania.

M.F.       

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.