Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Ogrodów Działkowych Delegatury Ciechanów w sprawie działań Stowarzyszenia "Dekretowiec" - 11.02.2015

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni w związku z roszczeniami osób, które domagają się zwrotu gruntów ogrodów w związku z dekretem Bieruta. Działania te są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, są niesprawiedliwe społecznie i szkodliwe dla idei państwa prawa"- piszą w swoim stanowisku Ogrody Działkowe Delegatury Ciechanów.

czytaj więcej

Statutory meeting in allotment gardens in Poland - 10.02.2015

In Poland, until the end of 2013, every gardener was by law a member of the Polish Allotment Gardens Federation (PZD). In 2012 the Constitutional Court ruled that the freedom of association of citizens cannot be limited and stated that the new law, which was going to be enacted by parliament, must provide the ability to govern gardens by other associations than the PZD. Following the decision of the Constitutional Court, the new Act of allotment gardens, which was enacted by the Parliament on 13th December 2013, obligated the PZD to organize statutory meetings in every allotment garden, where the gardeners would decide, whether to remain in the structures of the PZD or give the management of theirs gardens to a new association, which had to be chosen at this meeting.

czytaj więcej

List z gratulacjami od 164 działkowców Okręgu Pilskiego dla Prezesa PZD i Pełnomocników Komitetu "Stop Rozbiórkom Altan" - 10.02.2015

At Work"Przesyłamy na Pana ręce i Pełnomocników z serca płynące gratulacje. Doskonale przemyślana i wykonana praca, wspierana przez działkowców i sympatyków naszego społecznego ruchu przyniosła w Sejmie wspaniały sukces broniąc nasze altany. Otrzymana informacja o uchwaleniu tej tak ważnej dla nas ustawy bardzo nas usatysfakcjonowała, a dzisiaj przekazana wszystkim uczestnikom szkolenia (Prezesi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnych, Skarbnicy i Księgowi ROD) pozwoli na szybkie dotarcie z tą wspaniałą informacją do naszych działkowców i ich rodzin, co wywrze korzystny wpływ na atmosferę zbliżających się zebrań" - pisze 164 działkowców uczestniczących w szkoleniu przed walnymi zebraniami sprawozdawczo -wyborczymi w ROD w Okręgu Pilskim.

czytaj więcej

"Protestuję przeciwko Pani działaniom na szkodę PZD" - 10.02.2015

Wooden Pencils And Pencil Sharper"Celowo, podważając prawomocność Nadzwyczajnego Zjazdu, który uchwalił statut dla naszego stowarzyszenia, otworzyła Pani drogę do przejęcia gruntów pod warszawskimi ogrodami. Dobrze wiem, że miasto będzie się cały czas rozrastać, ale nie można działkowców pozbawić prawa do użytkowania działek, bo jakiś Pani urzędnik przeoczył art. 65 ust. 2 ustawy o ogrodach działkowych lub też znalazł się dekret Bieruta. Ogrody stanowią integralną część każdego z miast, są ich zielonymi płucami i oazami spokoju. Nie może Pani pozbawić znacznej części społeczeństwa Warszawy możliwości takiego odpoczynku" - pisze w liście do Prezydent Warszawy Jadwiga Michalczyk z ROD 'Pomoc' w Rzeszowie. 

czytaj więcej

Działkowcy z Wrocławia komentują artykuł "Ogrody nadal w rękach PZD" - 10.02.2015

Pencil..."Działkowcy nie są bezrozumną masą i potrafią zadecydować o pozostaniu lub nie w stowarzyszeniu PZD. Potrafią też poszerzać swoją wiedzę ogrodniczą poprzez lekturę 'zbędnych', jak twierdzi autor artykułu, wydawnictw Działkowca i inne formy kształcenia (bezpłatnego). Mamy świadomość, iż mimo, że Związek według pana Wielgo 'formalnie nie funkcjonuje', to jako stowarzyszenie PZD zapewnia działkowcom spokój i ochronę przed likwidacją ogrodów, które istnieją od ponad 100 lat, mają swoją tradycję, zrzeszają ponad 1 milion członków. Podkreślamy, że PZD broni interesów wszystkich działkowców niezależnie od przynależności" - piszą działkowcy z ROD 'Obrońca' we Wrocławiu.

czytaj więcej

Działkowcy z Obornik solidaryzują się z warszawskimi działkowcami w celu obrony ich ogrodów - 10.02.2015

Laptop"To niemoralne działanie skierowane jest jak zwykle przeciwko najsłabszej części naszego społeczeństwa (w większości przeciwko emerytom i rencistom). Może ono doprowadzić do wielu tragedii wśród działkowców. Zostawcie w spokoju działkowców, szukajcie innych racjonalnych rozwiązań. Nie pozbawiajcie tysięcy działkowców ich jedynego miejsca wypoczynku oraz możliwości samorealizacji w jesieni życia. Dzisiaj Warszawa - a jutro może my!!! Oby nie!!!" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach.

czytaj więcej

"Jesteśmy świadomi wyboru stowarzyszenia, któremu powierzamy prowadzenie ogrodu" - 10.02.2015

Pencil... 2"Ustawą mamy zagwarantowane prawo do nienależenia do żadnego stowarzyszenia, co nie pozbawia nas możliwości uprawy działki. Prawo swobodnego zrzeszania się jest niczym nie zagrożone. Jestem zaskoczony faktem, ze nie bierze Pani Rzecznik w obronę miliona polskich rodzin działkowych, a broni Pani nieliczną grupę ludzi wykluczonych z szeregów członków PZD, którzy złamali obowiązujące przepisy w PZD. Szanowna Pani Rzecznik. Apeluję do Pani o zmianę podejścia do ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku i głęboko wierzę, że nagonka na działkowców w ROD zakończy się" - pisze Krzysztof Ceglarski z ROD im. Kpr. Benedy w Bydgoszczy.

czytaj więcej

Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego sprzeciwiają się fałszywym oskrażeniom wobec PZD w artykule Gazety Wyborczej - 10.02.2015

Designing On A Tablet"Ciężko jest zachować spokój, gdy człowiek staje się celem ataków niemal z każdej strony. Aktywni działacze PZD oraz wszyscy inni działkowcy muszą się z tym mierzyć niemal codziennie. Jest więc tym bardziej bolesne, ze ogólnopolskie, poczytne media dodatkowo szargają nasze dobre imię. Wyrażamy nadzieję, ze redaktor Wielgo zdaje sobie sprawę, że posunął się za daleko. Wyrażamy też nadzieję, że Szanowny Pan Redaktor Naczelny, biorąc odpowiedzialność za publikowane na łamach Gazety teksty, zamieści odpowiednie sprostowanie. Niedopuszczalne bowiem jest, aby na łamach ogólnopolskiego dziennika równie swobodnie i bezkarnie publikowano tak krzywdząc i obraźliwe treści, godzące w dobra osobiste tysięcy ludzi" - piszą Prezesi, Księgowi i Skarbnicy ROD z terenu Województwa Świętokrzyskiego.

czytaj więcej

Działkowcy bronią ogrodów w Warszawie i statutu PZD - 10.02.2015

Calculator"Wyrażamy ubolewanie nad tym, ze staje Pani po stronie garstki wichrzycieli którzy chcą całkowicie zniszczyć idee ogrodnictwa działkowego i pozbyć się ogrodów działkowych ze stolicy. Apelujemy do Pani o zaniechanie działań przynoszących szkodę obywatelom i mieszkańcom Warszawy, ich rodzinom, przyjaciołom i znajomym - wszystkim tym, dla których ogrody działkowe są dobrem narodowym i społecznym. Niech Pani ma odwagę odpowiedzieć na nurtujące nas pytania. Dlaczego popiera Pani działania tych osób, które chcą zniszczyć dobro, które z takim wysiłkiem tworzyły nasze rodziny działkowe przez dziesiątki lat? Dlaczego wierzy Pani ludziom, którzy podważają kompetencje władz państwowych w Polsce" - piszą do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Bajka" w Borowcu.

czytaj więcej

"Ostatnimi czasy za bardzo skupiła się Pani na pozyskiwaniu nowych terenów dla inwestorów" - 10.02.2015

Prancheta"Kiedy usłyszałem, że przez Pani wniosek KRS nie zarejestrował PZD statutu, to trochę mnie zmroziło. Zjazd został zwołany zgodnie w obowiązującymi ustawami i był uprawniony do dokonywania zmian w statucie. A Pani argumentacja nie ma poparcia w zapisach prawnych. PZD działa legalnie i zgodnie z zapisami ustawy o ogrodach działkowych oraz ustawy o stowarzyszeniach, więc niech się Pani nas nie czepia. Niech Pani podważa rejestrację tych stowarzyszeń, które faktycznie nie mają całej dokumentacji i kombinują w KRSie" - pisze do Prezydent Warszawy Kazimierz Czajka z ROD "Związkowiec" w Łańcucie. 

czytaj więcej

54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego w sprawie obrony ogrodów warszawskich - 10.02.2015

Laptop 1"Sprzeciwiamy się podejmowanej przez władze Warszawy próbie rozwiązania problemu roszczeń, wynikających z dekretu Bieruta, kosztem działkowców, a wiec grupy społecznie najsłabszej. Żądamy, aby działkowców warszawskich traktować jako obywateli mających równe prawa - zgodnie z zapisami Konstytucji, i oczekujemy, że zostaną oni potraktowani poważnie - z uwzględnieniem trudu jaki włożyli w zagospodarowanie przekazanej im przez państwo ziemi, poniesionych kosztów materialnych i wreszcie - moralnych, bo od lat traktowani są tak, jakby to oni winni byli wprowadzeniu dekretu Bieruta" - pisze 54 uczestników narady prezesów ROD z Okręgu Zielonogórskiego. 

czytaj więcej

Działkowcy z Płocka sprzeciwiają się odmowie zatwierdzenia statutu PZD - 10.02.2015

Office 1"Dzięki ustawie ponieśliśmy ogromne koszty. Każdy Zarząd ogrodu musiał zorganizować zebrania dotyczące wyodrębnienia. Trzeba było stworzyć statut to stworzyliśmy. Uchwalić, uchwaliliśmy. Czym różnią się prawnicy i prawo z 2006 roku od tych w 2014 czy 2015 roku? Dlaczego wtedy uznano legalność i tryb Zjazdu, a dziś nie? Czyżby Pani w ten sposób podważała kompetencje prawników PZD? Pani Prezydent!!! Jako organ nadzoru może Pani być sprzymierzeńcem działkowców i gwarantujemy, że my to nagrodzimy. Ale proszę pamiętać, że osoby działające przeciwko naszym ogrodom też rozliczymy!!! I Panią też rozliczmy!!! Ale najpierw zdobędziemy Warszawę, a później się rozliczymy przy wyborach. Zapytamy Panią wówczas: i kto wygrał wojnę?" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Goździk" w Płocku.

czytaj więcej

Warszawscy działkowcy piszą do władz stolicy - 10.02.2015

Pen 5"Inicjatywy ustawodawcze podjęte przez tzw. stowarzyszenie Dekretowiec w celu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych poprzez bezpośredni zwrot gruntów, na których położone są ogrody działkowe, jest nie do przyjęcia. Działkowcy nie zajmowali samowolnie terenów pod uprawę działek. Obecnie wielu działkowców przejęło od swych poprzedników nasadzenia i nanasienia w dobrej wierze. Prawo uprzednie i obecne gwarantuje działkowcom odszkodowania oraz zgodnie z prawem możliwość odtworzenia zlikwidowanego ogrodu" - piszą działkowcy z ROD "Skierka II" w Warszawie.

czytaj więcej

Stanowisko Członków Kolegium Prezesów ROD z rejonu Nysy i Prudnika w sprawie rejestracji statutu PZD - 10.02.2015

"My uczestnicy narady szkoleniowej rodzinnych ogrodów działkowych z rejonu Nysy i Prudnika okręgu opolskiego PZD nie zgadzamy się z postanowieniem Referendarza Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 07 stycznia 2015 roku, który odmówiła rejestracji statutu PZD" - piszą w swoim stanowisku do Prezydenta m.st. Warszawy i Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy Uczestnicy narady szkoleniowej z rejonu Nysy i Prudnika.

czytaj więcej

Podziękowania Krajowej Komisji Rewizyjnej dla Prezesa PZD i Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 09.02.2015

Typewriter"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, społecznie wykonujący swój mandat członków i Związku, kierują do Was słowa podziękowania i uznania za wysiłek włożony w doprowadzenie przez Sejm RP do uchwalenia ustawy "Stop Rozbiórkom Altan". Wasze wielomiesięczne starania wspierane przez szerokie rzesze działkowców i członków statutowych organów Związku przyniosły długo oczekiwany efekt. Satysfakcja jest tym większa, że za uchwaleniem nowej ustawy opartej na obywatelskim projekcie głosowali wszyscy posłowie. Długo oczekiwane uchwalenie tej ustawy było także możliwe dzięki poświęceniu, wiedzy i sile argumentacji przez Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Szczególne podziękowania za trud i wysiłek oraz ogromne zaangażowanie w walkę o dalsze istnienie i bezpieczne funkcjonowanie altan działkowych w naszych ogrodach kierujemy do Pana Prezesa".

czytaj więcej

List 161 działkowców z Okręgu Pilskiego przeciwko artykułowi Gazety Wyborczej - 09.02.2015

Color Pencil"Działkowcy naszego Okręgu demokratycznie i świadomie zdecydowali podczas zebrań ustawowych, aby to własnie stowarzyszenie ogrodowe PZD zarządzało ogrodami. Takiego wyboru dokonało 95% ogrodów w kraju. Trudno Panu i wszystkim przeciwnikom Związku przełknąć ten fakt i dlatego właśnie teraz przed rozpoczynającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo - Wyborczymi w ogrodach nie kapituluje Pan i rozpoczyna kolejną ważną kampanię przeciwko Związkowi, pisząc w swym artykule nieprawdę. Uważamy, ze jest to artykuł na zamówienie tych, co liczą, że zmienią poglądy działkowców na funkcjonowanie Związku" - pisze w liście do red. Marka Wielgo 161 przedstawicieli samorządów ROD Okręgu Pilskiego. 

czytaj więcej

40 prezesów ROD Delegatury Radomskiej w obronie warszawskich ogrodów - 09.02.2015

My Next Trip"Zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych kosztem działkowców bez odszkodowania za nasadzenia i urządzenia na działce oraz infrastrukturę ogrodową, które w świetle ustawy o ROD stanowią własność działkowca i stowarzyszenia ogrodowego, jest nieludzkie i niekonstytucyjne. Obecne działania są najgorszym z możliwych scenariuszy rozwiązania problemu, zaprzeczeniem zasad sprawiedliwości społecznej. Taką sytuację odbieramy jako kolejną walkę z ogrodami działkowymi, która godzi w ideę społeczności obywatelskiej" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz 40 Prezesów ROD z terenu działania Delegatury Radomskiej.

czytaj więcej

Narady szkoleniowe na terenie OZ Podkarpackiego - 09.02.2015

Trwają narady szkoleniowe członków zarządów i księgowych rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie działania Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. Pierwsze narady odbyły się w dniach 2-5 lutego 2015 r., kolejne odbędą się w dniach następnych. W szkoleniach uczestniczą prezesi, wiceprezesi, skarbnicy oraz księgowi rodzinnych ogrodów działkowych.

czytaj więcej

"Celowo kwestionuje Pani statut PZD, aby osłabić organizację, która broni warszawskie ogrody" - 09.02.2015

"Bardzo nas dziwi gorliwość z jaką dokonała Pani oceny trybu zwołania nadzwyczajnego zjazdu PZD w dniu 23 października 2014 roku. Uznała Pani, że był on nielegalny, gdyż delegaci w nim uczestniczący nie zostali wybrani w trybie przewidzianym w poprzednim statucie PZD. Nie pokusiła się Pani, aby dokładnie zapoznać się z tym dokumentem, a według jego zapisów daje on możliwość zwoływania nadzwyczajnych zjazdów według scenariusza, który miał miejsce w 2014 roku. Zapewniamy Panią, iż delegaci z naszego Okręgu mieli nasze pełne poparcie i mandat, aby nas reprezentować" - piszą prezesi ROD z Lubska, Jasienia, Krosna Odrzańskiego, Gubina i Nowogardu.

czytaj więcej

OZ w Bydgoszczy o bezzasadnych roszczeniach Zrzeszenia Dekretowiec - 09.02.2015

"Działania zaproponowane przez stowarzyszenie Dekretowiec zmierzają do złamania prawa, w wyniku którego poszkodowanymi zostaną zwykli obywatele. Dekretowcy żądają gruntów przede wszystkim dla dzisiejszych deweloperów, którzy wykupili roszczenia dekretowe. Ich działania określić można jako spekulacyjno - interesowe. Dziwić musi postawa w tej sprawie warszawskich urzędników. Krótko po wyborach samorządowych nie liczą się już z opiniami mieszkańców. Nie godzimy się na taki sposób rozwiązywania problemów powstałych nie z naszej winy, nie z naszej inicjatywy. Działkowcy okręgu bydgoskiego solidaryzują się z działkowcami warszawskimi" - pisze w liście do Marszałka Senatu OZ w Bydgoszczy.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio