Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Prosimy o wycofanie zastrzeżeń i jak najszybszą rejestrację nowego statutu" - 02.06.2015

"Działania podjęte przez Panią Prezydent wywołały obawy w gronie działkowców naszego ROD. Decyzją Sądu Rejonowego z 7 stycznia 2015 r. odmówiono rejestracji satutu ogólnopolskiego stowarzyszenia oogrodowego Polski Związek Działkowców. Władze PZD dopełniły wszelkich obowiązków, zgodnie z funkcjonującą ustawą o ROD z 13 grudnia 2013 r., a Pani kierując się troską i przestrzeganiem prawa, podważa analizowany przez organa działkowe statut" - piszą do Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz działkowcy ROD "Jedność" w Rypinie.

czytaj więcej

"Działkowcy w wolnej Polsce czują się ciągle zagrożeni" - 02.06.2015

"Powszechnie wiadomo, i taki pogląd również Pani wyrażała, że ogrodnictwo działkowe w Polsce ma ponad 100 - letnią tradycję i realizuje prospołeczne cele. Działki umożliwiają aktywny wypoczynek wielopokoleniowym rodzinom działkowców, dają zdrowie i radość ludziom już nieaktywnym zawodowo, pomagają im godnie przeżyć jesień życia oraz wzbogacają ich stoły w zdrową żywność. Oczekujemy od państwa pomocy, a nie ciągłego atakowania PZD - naszej samorządowej organizacji" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Kolegium Prezesów ROD w Nowym Sączu.

czytaj więcej

"Cała rzesza działkowców stanie w obronie działkowców warszawskich" - 02.06.2015

"Pomysł stowarzyszenia "Dekretowiec" mającego na celu obronę interesów spadkobierców byłych właścicieli gruntów warszawskich wywłaszczonych tzw. dekretem Bieruta, o oddaniu terenów w naturze, bije w nas, działkowców, którzy przez własny wysiłek i włożony wkład pracy urządzali tereny stanowiące naturalne płuca naszych miast. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim próbom ingerencji władz lokalnych mającym na celu zniszczenie naszego dorobku" - piszą w swoim stanowisku działkowcy ROD "Magnolia" w Kielcach.

czytaj więcej

"Negatywnie odnosimy się do działań władz Warszawy" - 02.06.2015

"Dążenia stowarzyszenia Dekretowiec ukierunkowane na zwrot spadkobiercom byłych właścicieli gruntów 69 ogrodów działkowych o powierzchni 411 ha są w naszej ocenie nie do przyjęcia. Zbyt wiele czasu minęło od przekazania tych gruntów do dyspozycji  działkowcom żeby teraz niweczono ich wieloletni trud i wysiłek. Nie godzimy się na burzenie i niweczenie tego, co zostało stworzone ludzkim wysiłkiem i determinacją. Niegodziwe jest podejmowanie działań mających na celu odwrót od istniejącego stanu prawnego i zgodnego z nim stanu faktycznego" - piszą działkowcy z ROD "Zielona Dolina" w Masłowie.

czytaj więcej

"Argument Pani Prezydent m.st. Warszawy jakoby Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD nie był uprawniony do zmiany statutu, jest dla nas zupełnie niezrozumiały" - 02.06.2015

"Mieliśmy nadzieję, że rejstracja statutu będzie tylko zwykłą formalnością i od 1 stycznia 2015 r. będziemy funkcjonować w oparciu o niego. Pani Prezydent m.st. Warszawy wniosła według nas bezpodstawne zastrzeżenia do niektórych jego zapisów, w oparciu o które prowadzący sprawę Referendarz Sądowy odmówił zarejestrowania statutu. A przecież Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZD został zwołany i przeprowadzony zgodnie z dotychczasowym statutem, który był uchwalony w dokładnie takim samym trybie, jak nowy statut" - pisze w swoim stanowisku zarząd ROD "Tulipan" w Jędrzejowie.

czytaj więcej

"Uchwalenie statutu było zgodne z prawem i uzyskało akceptację naszego środowiska" - 02.06.2015

"Zgodnie z przepisami ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. stowarzyszenie ogrodowe PZD został zobowiązany do uchwalenia statutu, który został przyjęty przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD 23 października 2014 r. Z przykrością obserwujemy problemy z rejestracją naszego statutu do dnia dzisiejszego. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych ze strony organu nadzorującego" - piszą do Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz członkowie zarządu ROD "Róża" w Oleśnicy.

czytaj więcej

"Działania przeciwko rejestracji statutu wprowadzają destabilizację Związku i paraliżują ruch działkowy w Polsce" - 02.06.2015

"Działkowcy oraz członkowie Kolegium Prezesów ROD rejonu Krotoszyna są zaniepokojeni działaniami organu nadzorującego Polski Związek Działkowców przeciwko rejestracji nowego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uważamy, że uchwalenie nowego statutu było zgodne z prawem, a jego brak wprowadza destabilizację Związku. Zwracamy się do Pani Premier o pomoc w rejestracji statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym" - piszą do Pani Premier Ewy Kopacz działkowcy i członkowie Kolegium Prezesów ROD rejonu Krotoszyna.

czytaj więcej

X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile wybrał nowe władze - 01.06.2015

W dniu 30 maja 2015 roku odbył się X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Pile. W Zjeździe udział wzięli delegaci z rodzinnych  ogrodów działkowych wybrani podczas walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych ROD w 2015 roku oraz ustępujące władze OZ PZD, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Pile.  

czytaj więcej

Spotkanie kaliskich działkowców z Posłem SLD Leszkiem Aleksandrzakiem - 01.06.2015

W dniu 28 maja 2015 roku z inicjatywy działkowców w siedzibie SLD w Kaliszu odbyło się spotkanie kaliskich działkowców z Posłem RP Leszkiem Aleksandrzakiem. Prezes Okręgowego Zarządu zapoznał Pana Posła z aktualną sytuacją działkowców i Związku po wejściu w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także szczegółowo poinformował o działaniach organu nadzorczego nad PZD, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, odmawiającej rejestracji Statutu Polskiego Związku Działkowców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Działkowcy zapoznali także Pana Posła z realizacją art. 76 nowej ustawy w sprawie regulacji prawnej gruntów ROD na terenie działania OZ.

czytaj więcej

OZ Mazowiecki w sprawie możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez PZD - 01.06.2015

"Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD obradujący w dniu 26 maja 2015 w Warszawie wyraża opinię, że ogrody działkowe pełnią bardzo wiele różnorodnych funkcji m.in. rekreacyjną, społeczną, edukacyjną, ekonomiczną, estetyczną czy ekologiczną. W ten sposób ogrody przywracają społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, podnoszą standardy życiowe społeczności lokalnej m.in. poprzez poprawę jakości powietrza oraz uatrakcyjnienie i estetyzację znaczących fragmentów miasta. Ma to duży wpływ na poprawę warunków socjalnych społeczności lokalnych, tym samym ogrody działkowe wymagają i potrzebują pomocy ze wszystkich stron, czy to władz lokalnych czy centralnych, w tym także dofinansowania ze środków unijnych". 

czytaj więcej

OZ Warmińsko - Mazurski w sprawie rejestracji statutu PZD - 01.06.2015

"OZ Warmińsko -Mazurski PZD w Olsztynie z niepokojem obserwuje wydarzenia związane z odmową rejestracji statutu PZD. Działania podejmowane przez Panią Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zagrażają stabilizacji funkcjonowania, a nawet istnieniu rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce. Obawiamy się, że blokowanie rejestracji naszego statutu ma genezę w sytuacji gruntów w stolicy i w konflikcie jaki ona wywołuje pomiędzy warszawskimi ogrodami a władzami Warszawy. Konsekwencje mogę być nieodwracalne".

czytaj więcej

Działkowcy z Poznania zaniepokojeni sytuacją warszawskich ogrodów - 01.06.2015

"Protestujemy przeciwko działaniom, które mają doprowadzić do likwidacji warszawskich ogrodów, a jednocześnie pozbawić stolicę zieleni. Solidaryzujemy się z walczącymi ogrodami Warszawy przeciwko ich likwidacji i wyprowadzeniem ich poza obręb miasta. Jednocześnie przez cały miniony czas, śledząc prasę, jak i spotkania z działkowcami, Pani Prezydent, przed ważnymi dla Pani wydarzeniami jak referendum dot. Pani odwołania, apelowała Pani, aby w nim nie uczestniczyć. Pamiętamy zapewnienia jakie otrzymali działkowcy o Pani przychylności dla ogrodów działkowych" - piszą w liście do Prezydent Warszawy działkowcy z ROD "Relax 27" w Poznaniu.

czytaj więcej

"Statut PZD był szeroko konsultowany" - 01.06.2015

"Dlaczego komuś przyszło do głowy zakwestionowanie sposobu wyboru delegatów na Nadzwyczajny Zjazd, którego celem było przyjęcie statutu PZD? Ciekawostką jest to, że  obowiązujący statut przyjęty był w takim samym trybie i jakoś to nikomu nie przeszkadzało - i dlatego zadaję sobie pytanie czyżbyśmy żyli już w innym kraju? Pragnę jednocześnie nadmienić, że każdy z nas działkowców miał możliwość zgłaszać propozycje do projektu, który został nam przedstawiony. Co jest dowodem na to, że statut był szeroko konsultowany" - pisze w liście do Premier Ewy Kopacz Karol Wojtysiak z ROD "Zacisze" w Żaganiu.

czytaj więcej

"Jesteśmy przeciwni odmowie rejestracji statutu PZD" - 01.06.2015

"Jako osoby zarządzające ROD "Jaśmin" w Lubsku, w imieniu 39 działkowców, zwracamy się z prośbą o dokonanie rejestracji nowego statutu PZD z dnia 23 października 2014 roku. Jesteśmy przeciwni odmowie rejestracji statutu PZD. Nowy statut był konsultowany z działkowcami i w pełni zabezpiecza działalność rodzinnych ogrodów działkowych. Udzielamy pełnego poparcia Prezydium Krajowej Rady PZD w działaniach przyśpieszenia rejestracji nowego statutu PZD".

czytaj więcej

"Ustawa o ROD dała nam dużo dobrego" - 01.06.2015

"Nie znajduję jakiegokolwiek powodu, dla którego Hanna Gronkiewicz - Waltz kwestionuje prawidłowość zwołania Zjazdu PZD. Wierzę, że Pani Prezydent kieruje się dobrem miasta Warszawy, a jako organ nadzoru nad PZD stara się zapewnić przestrzegania prawa i ochronę obywateli. Jako działkowiec nie mogę się zgodzić na postawę Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz. Proszę Panią o przyjrzenie się tej sprawie i interwencję u Pani Prezydent Warszawy póki sprawa nowego statutu ciągle ma szansę na szybkie zakończenie" - pisze w liście do premier Ewy Kopacz Jan Woźniak z ROD w Toruniu. 

czytaj więcej

"Wszystkim działkowcom zależy na dalszym rozwoju ogrodnictwa działkowego" - 01.06.2015

"Delegaci Rejonowej Konferencji Przedzjazdowej PZD w Tarnowskich Górach ze smutkiem i niezrozumieniem przyjęli informację o Pani wystąpieniu skierowanym w dniu 2 kwietnia 2015 roku do KR PZD w Warszawie, w którym bez prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w sprawie rejestracji statutu przyjętego przez Polski Związek Działkowców w dniu 23.10.2014., zakwestionowała Pani w sposób kategoryczny stosowanie zarówno przez KR, jak i wszystkie jednostki organizacyjne PZD, nowego statutu PZD. Nowa ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku dała szansę działkowcom na spokojną pracę i wdrażanie nowych zasad funkcjonowania naszego Związku".

czytaj więcej

"Pozostawmy sprawy do rozstrzygnięcia sądowi, a nie urzędnikowi" - 01.06.2015

"Nasze obserwacje prowadzą do wniosku, że komuś mocno zależy na tym, aby rodzinne ogrody działkowe pozostawić bez organizacji, która jest przeszkodą do realizacji celów niezwiązanych z ogrodami. Nie jest przypadkiem, że przeciwko nowej ustawie występują właśnie ci, co reprezentują jedynie własny interes. Wystąpienia ludzi nie będących w stowarzyszeniu PZD nie powinny być wcale brane pod uwagę. Wyodrębnione stowarzyszenia niech prowadzą swoje ogrody tak, aby były one konkurencyjne dla ogrodów stowarzyszenia PZD, niech nie zajmują się zwalczaniem PZD, jak to czynią pojedyncze sfrustrowane jednostki" - piszą działkowcy z ROD "Pokój" w Szczecinie. 

czytaj więcej

"Organ nadzoru wymusza na Związku zmianę stanowiska prezentowanego w apelacji" - 01.06.2015

"Po raz kolejny przychodzi polskim działkowcom rozpoczynać sezon działkowy z wielką obawą o dalsze losy ogrodów działkowych. A wydawało się, że uchwalenie przez sejm RP ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku zakończy atak na nasze ogrody działkowe. Przedmiotowa ustawa została przyjęta przez naszych działkowców z ogromnym zadowoleniem, a zarząd mając na uwadze dochowanie wszystkich istotnych terminów, wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przystąpił  natychmiast do działania. Zorganizowano na naszym ogrodzie zebranie ustawowe, w czasie którego działkowcy jednogłośnie zdecydowali o wyborze stowarzyszenia ogrodowego" - piszą działkowcy z ROD "Sezam" w Kiełczu.

czytaj więcej

"Wśród działkowców narasta olbrzymie zaniepokojenie sprawą zablokowania rejestracji statutu PZD" - 01.06.2015

"Zdawałoby się, że PZD będzie miał kolejny okres wdrażania ustawy o ROD za sobą, po uchwaleniu statutu przez Nadzwyczajny Zjazd PZD w październiku ub. roku. Niestety otoczenie polityczne i partykularne interesy poszczególnych grup społecznych (m.in. dekretowców, deweloperów, Rzecznika Praw Obywatelskich czy samorządowców z Krakowa i innych miast itd.) nie pozwalają spokojnie wdrażać w życie tej tak ciężko "uzyskanej" przez działkowców ustawy o ROD" - piszą w liście do Premier Ewy Kopacz działkowcy z ROD "Malwa" w Szczecinie.

czytaj więcej

"Postępowanie Pani Prezydent m.st. Warszawy to ograniczanie prawa do sądowej obrony" - 01.06.2015

"Ustawa nałożyła na nas obowiązek, aby opracować nowy statut, który spełniłby jej wymogi. Niestety, na tym nasza praca się nie skończyła, bowiem Pani Prezydent m.st. Warszawy zgłosiła swój sprzeciw jako organ nadzoru. Miała do tego oczywiście prawo, choć argumenty, na których oparła swoje stanowisko, budzą szereg wątpliwości. Wątpliwości nie budzi za to postępowanie Pani Prezydent, która przed wydaniem rozstrzygnięcia przez sąd wydała PZD nakaz uchylenia wszystkich uchwał. Takie stawianie sprawy jest jawnym ograniczaniem prawa do sądowej obrony" - pisze w liście do Pani Premier Ewy Kopacz Halina Inczewska z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio