Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Duża aktywność organów PZD i działkowców opłaciła się - 14.12.2015

W dniu 8 grudnia 2015 r. Polski Związek Działkowców Okręg w Szczecinie otrzymał decyzję umarzającą w całości postępowanie w sprawie likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Górki Ustowskie”. Nie było łatwo ale  zwyciężyliśmy. Cała sprawa miała swój początek w lipcu kiedy to Prezydent Miasta Szczecin wszczął z urzędu postępowanie w sprawie częściowej likwidacji ROD „Górki Ustowskie”, chodziło o teren zajmowany przez sektor IV ogrodu o powierzchni 7,34 ha.

W odpowiedzi na powyższe do Urzędu w Szczecinie wpłynęły liczne wnioski i apele działkowców o odstąpienie od likwidacji ogrodu.

W dniu 28 lipca 2015 r. Okręg w Szczecinie wniósł o umorzenie postępowania    w sprawie likwidacji części ogrodu, z uwagi na fakt, że „wydanie decyzji w trybie art. 75 ust. 1 ustawy o ROD (o likwidacji ogrodu) jest niedopuszczalne z uwagi na treść art. 76 ust. 1 ustawy o ROD”. Postanowieniem z dnia 17 sierpnia br. organ odmówił umorzenia przedmiotowego postępowania z uwagi na brak dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków art. 76 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. które umożliwiły by wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania dla tej części ogrodu.

W miesiącu wrześniu wpłynęły do władz miasta Szczecina kolejne apele oraz petycja mieszkańców Szczecina o zachowanie ogrodu a także odbyło się szereg spotkań z działkowcami i przedstawicielami OZ w Szczecinie oraz spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Szczecin i pracownikami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Z apelem o przeanalizowanie zasadności likwidacji części ogrodu wystąpili również: Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego doktor Jarosław Rzepa oraz  ówczesny Poseł na Sejm Arkadiusz Litwiński.

Dzięki tym działaniom udało się zachować ogród w dotychczasowej formie, jest to więc dobra wiadomość dla okręgu i działkowców z „Górek Ustowskich” na gwiazdkę.

Składamy również podziękowanie władzom miasta za decyzję korzystną dla działkowców.

Inspektor ds. terenowo - prawnych

Robert Szymański

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.