Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

PZD objęło patronatem IV edycję Targów Home Design /Podkarpackie Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Garden Expo - 09.02.2023

W dniach 25-26 marca 2023 roku w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa odbędzie się IV edycja Targów Home Design pod patronatem PZD. Jest to wydarzenie zrzeszające architektów, projektantów, producentów, sklepy i firmy usługowe. Podczas eventu odbędą się prezentacje produktów firm oraz konferencja. 

czytaj więcej

ROD „CPN” w Warszawie z prawem użytkowania nieruchomości - 09.02.2023

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD informuje, iż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Mokotów Decyzją nr 13/U/2022 z dnia 7 marca 2022 roku stwierdził nabyciem z dniem 19 stycznia 2014 roku prawo użytkowania na rzecz PZD nieruchomości na której funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy CPN w Warszawie. Decyzja jest prawomocna i stanowiła podstawę do ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego w księdze wieczystej dla danej nieruchomości.

czytaj więcej

Zima w ROD – Reportaż z ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym - 09.02.2023

Zima to czas spoczynku roślin i przerwa w pracach ogrodowych, jednak nie oznacza to, że nie warto odwiedzać ROD. Wręcz przeciwnie, ogród w zimowej szacie nabiera zupełnie nowego wyrazu i potrafi zachwycić równie mocno, co ten w letniej odsłonie. ROD „Na Wójtowej Roli” w Klebarku Małym zajmuje powierzchnię ok. 100 ha. Dla ułatwienia orientacji w terenie, w kluczowych punktach komunikacyjnych ustawiono duże plany ROD. 

czytaj więcej

Samorządowe obrachunki w Pyrzycach - 09.02.2023

Na zaproszenie Burmistrza - Pani Marzeny Podzińskiej, w noworocznym spotkaniu 2023 w dniu 3 lutego br. wzięli udział Prezes i pierwszy Wiceprezes Okręgu PZD. Wśród zaproszonych znaleźli się przedstawiciele sołectw, organizacji społecznych, zakładów pracy, samorządu, policji, instytucji miejskich, posłowie, senator oraz wicemarszałek województwa Olgierd Kustoszi i członek zarządu zarządu województwa Stanisław Wziątek.

czytaj więcej

Odszedł ś.p. CZESŁAW SMOCZYŃSKI - 07.02.2023

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 lutego 2023 r. odszedł  Ś.P. Czesław SMOCZYŃSKI, były Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, członek Krajowej Rady PZD w latach 1997-2019, członek Prezydium i Krajowego Zarządu PZD w latach 2015-2019, wieloletni Prezes Zarządu ROD im. Sucharskiego w Wejherowie. Odszedł człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego, który kilkadziesiąt lat poświęcił na pracę społeczną dla dobra działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku.

czytaj więcej

Z wizytą u Burmistrza Obornik - 07.02.2023

W ogrodach działkowych w pełni sezon zimowy. Członkowie ciał statutowych ogrodu przygotowują plany działań na bieżący rok. Do najważniejszych zadań należy systematyczna poprawa infrastruktury ogrodów. Wiele zadań wymaga pozyskiwania środków finansowych również z samorządów terytorialnych. W dniu 31 stycznia 2023 roku prezesi obornickich ogrodów działkowych spotkali się z Burmistrzem Obornik.

czytaj więcej

Budowa drogi przez teren ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie głównym tematem spotkań z Prezydentem Miasta Rzeszowa i działkowcami - 07.02.2023

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego z Prezydentem Miasta Rzeszowa p. Konradem Fijołkiem. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego p. Wojciech Durski, st. inspektor ds. terenowo-prawnych p. Witold Majchrowicz, Prezes ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie p. Ewa Dykiel, Wiceprezes RD im. H. Wieniawskiego p. Rafał Chom, Radny Rady Miasta Rzeszowa p. Mirosław Kwaśniak, Przewodniczący Rady Osiedla Słocina p. Maciej Kulig, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg p. Andrzej Maciejko. 

czytaj więcej

Spotkanie z Prezydentem Miasta Ruda Śląska - 03.02.2023

25 stycznia 2023r. w Urzędzie Miejskim Prezydent Miasta Ruda Śląska Michał Pierończyk spotkał się z przedstawicielami rodzinnych ogrodów działkowych. W rozmowach ze strony Polskiego Związku Działkowców uczestniczyli przedstawiciele Delegatury Rejonowej PZD w Rudzie Śląskiej – Józef Nawój, Iwona Smieskol oraz Sławomir Barwiak oraz przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach – Wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD Leszek Bucki i kierownik wydziału terenowo prawnego Magdalena Madera – Kubasiak.

czytaj więcej

Kolejne umowy podpisane - 02.02.2023

W dniach 19, 20, 23, 24, 25 i 31 stycznia 2023r. zostało podpisanych kolejnych 11 umów o powierzenie grantu w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym ARiMR w ramach realizacji V etapu konkursu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Rodzinne Ogrody Działkowe „Brochów”, „Nowy Kanał”, „Kabaczek”, „Irys”, „Mozajka”, „Rakowiec”, „Piast”’ „Malina”, „Aronia”, „Frezja” i „Pod Gruszą” we Wrocławiu po ich zawarciu realizować będą zadania o łącznej wartości 996.890,95zł wskazane we wnioskach, które przyczynią się zarówno do poprawy jakości środowiska naturalnego, jak i do ulepszenia infrastruktury ogrodowej.

czytaj więcej

Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych - 30.01.2023

W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26 stycznia 2023 r. zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy dodając między innymi rozdział dot. sposoby rozliczania w ramach kosztów pośrednich wydatków związanych z wynagrodzeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzaniem projektem, a także załącznik nr 7 tj. wzór oświadczenia dot. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem. Jest to trzecia wersja podręcznika Grantobiorcy.

czytaj więcej

ROD im. 22 Lipca w Zielonej Górze podpisał umowę na powierzenie grantu - 30.01.2023

Dnia 26.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze doszło do podpisania  umowy w ramach projektu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Umowa na powierzenie grantu na kwotę 99 996,22zł została podpisana ze strony PZD przez Prezesa ROD Rafała Jaworskiego, Skarbnika ROD Joannę Rutkowską natomiast ze strony ARiMR przez Zastępcę Dyrektora Krzysztofa Nowakowskiego.  

czytaj więcej

Start cyklu szkoleń dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2023 - 30.01.2023

W dniu 27 stycznia, w Biurze Okręgu Mazowieckiego PZD w Warszawie rozpoczął się cykl szkoleń dla członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD w zakresie przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w roku 2023.

czytaj więcej

Spotkanie Kolegium Prezesów ROD Trzcianki z Przewodniczącym Rady Miasta - 30.01.2023

13 stycznia 2023 r. Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Trzciance zaprosiło na swoje posiedzenie Przewodniczącego Rady Miasta w Trzciance Pana Roberta Matkowskiego oraz Prezesa Okręgu PZD w Pile Pana Marana Praczyka i Wiceprezes  Panią Marię Fojt.

czytaj więcej

Interpelacja posła T. Szymańskiego oraz uzyskana odpowiedź w sprawie szybkiej kolei i ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych we Włocławku - 27.01.2023

21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Szymańskim. Wśród szeregu poruszanych tematów znalazł się istotny temat budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z tym budowy magistrali szybkiej kolei, której warianty zostały przekazane do wiadomości publicznej. Przedstawione warianty budowy wspomnianej magistrali stanowią realne, bardzo poważne zagrożenie dla dalszego istnienia i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, szczególnie ogrodów „Wiosenka” i „Rybnica” we Włocławku. Pan Poseł Tomasz Szymański zadeklarował podjęcie kroków jako parlamentarzysta i pomocy w ocaleniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

czytaj więcej

Rusza trzecia edycja programu wsparcia finansowego ROD ze środków budżetu województwa śląskiego - 27.01.2023

PZD Okręg Śląski z przyjemnością informuje, iż Marszałek Województwa Śląskiego podpisał Zarządzenie nr 9/23 z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tym samym otworzono kolejną już trzecią edycję programu i możliwość ubiegania się o środki przez Rodzinne Ogrody Działkowe położone na terenie Województwa Śląskiego, gdzie w puli znalazło się 1 500 000 zł.  

czytaj więcej

Podsumowanie inwestycji ogrodowych wspieranych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski - 27.01.2023

Już po raz kolejny w 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał z budżetu Województwa dotacje na wsparcie infrastruktury ogrodowej 36 rodzinnym ogrodom działkowym Okręgu w Poznaniu w kwocie 1 167 045 zł.  Dzięki temu wsparciu finansowemu możliwe było wykonanie wielu remontów infrastruktury ogrodów. 

czytaj więcej

Spotkanie Prezesa PZD z przedstawicielami ARiMR - 26.01.2023

W związku z zaproszeniem Prezesa PZD, w dniu 25 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ARiMR, tj. dyrektor Departamentu Działań Premiowych Moniką Zielińską oraz z-cą dyrektora Departamentu Działań Premiowych Elżbietą Lipowską. Spotkanie miało na celu omówienie problemów podnoszonych w trakcie trwania programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" w zakresie kosztów pośrednich oraz wypracowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie błędów i trudności przy późniejszym rozliczaniu grantu.

czytaj więcej

Dwa Kutnowskie ogrody podpisały umowy na realizację projektów grantowych ARiMR - 25.01.2023

W dniu 19.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi doszło do podpisania kolejnych dwóch umów w ramach projektu grantowego "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych". Umowę z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Kutnie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Kutnie podpisał Dyrektor ŁOR ARiMR, Dominik Hamrin na łączną kwotę blisko 182 tysięcy złotych.

czytaj więcej

Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski wyróżniony przez Polski Związek Działkowców - 25.01.2023

W poniedziałek, 23 stycznia br. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Tczewie Mieczysława Kamińskiego Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Jarosława Parusa Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD, Bogusława Dąbrowskiego Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Stefana Gross Prezesa Zarządu ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Tczewie, z Panem Mirosławem Augustynem - Starostą Powiatu Tczewskiego.

czytaj więcej

Kolejna umowa na grant podpisana! - 25.01.2023

W dniu 20 stycznia br. w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach podpisano kolejną już umowę w ramach konkursu grantowego pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Proces aplikowania o środki skutecznie przeszedł tym razem ROD „Las Rzeczki” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podpisana umowa jest ósmą z terenu województwa świętokrzyskiego.

czytaj więcej

<123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538>

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio