Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Przedstawiony w reportażu "Magazyn Śledczy" materiał przekazuje nieprawdę" - 06.04.2017

Pokazywanie tych kłamliwych treści nie sprzyja dobrej zmianie, która miała obecnie być w naszym kraju. Pokazanie tylko części prawdy jest nieprawdą i narusza dobre imię PZD - piszą w liście do Prezesa TVP uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Malwa" w Trzciance. 

czytaj więcej

"Należało zbadać całość sprawy, aby mieć prawdziwy obraz problemu" - 06.04.2017

"Sprawa przedstawiona w reportażu przez autora nie jest obiektywna. Ale po co zadawać sobie trud poznania prawdy lepiej wypowiedzieć się obraźliwie, krzywdząc w ten sposób działkowców."- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Nadodrze" w Bytomiu Odrzańskim 

czytaj więcej

"Dlaczego dziś nie ma już rzetelnego dziennikarstwa?" - 06.04.2017

"Każdy kto choć krótko pełnił funkcje społeczne w naszym kraju doskonale wie jak wiele potrzeba wyrzeczeń, poświęconego czasu aby zrobić coś dla innych, dla wspólnego dobra. "- czytamy w liście Pana Marka Gruszki z ROD "Społem" w Kielcach. 

czytaj więcej

"Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec kampanii oszczerstw pod adresem PZD" - 06.04.2017

"Z całą stanowczością podkreślamy, że Związek jest dobrze zarządzany i prowadzony o czym świadczą wyniki w obronie ustawy o ROD, altan i regulacje stanów prawnych gruntów ROD."- piszą w stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. 1 Maja-Wolność w Częstochowie. 

czytaj więcej

"Niejednokrotnie udowadnialiśmy, że siła PZD płynie z jedności" - 05.04.2017

"Jesteśmy już zmęczeni, tym że ogrody działkowe i Związek od kilku lat są przedmiotem nieustannych ataków, uważane są za wrogów rozwoju miast i różnymi sposobami próbuje się zniszczyć nas i dobrze działającą samorzadną organizację pozarządową Polski Związek Działkowców."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Górka Jana" w Goświnowicach.  

czytaj więcej

"Protestujemy przeciwko niejasnej kampanii uprawianej przez nieobiektywne Media" - 05.04.2017

"Wyrażamy stanowczy protest i oburzenie wobec publicznych negatywnych opinii na temat Stowrzyszenia Ogrodwego PZD."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Siła" w Gniewkowie.   

czytaj więcej

"Dążenie do zniszczenia ogrodów działkowych jest jednym z Pani głównych celów" - 05.04.2017

"Nie wiemy skąd miała Pani wiedzę, że działacze PZD czerpali korzyści z gruntów państwowych przekazanych pod urządzenie ogrodów działkowych. Jakie korzyści mogli osiągnąć społecznie pracujący działacze PZD z przekazanych Związkowi terenów zdegradowanych, przemysłowych, wysypisk śmieci i wszelkiego rodaju nieużytków?"- czytamy w liście Członków Delegatury Rejonowej w Przemyślu do Senator Lidii Staroń.  

czytaj więcej

"Ze smutkiem stwierdzamy, że zabrakło profesjonalizmu z Państwa strony" - 04.04.2017


"Czyż nie jest tak, że każdy list bądź pismo zarzucające brak rzetelności programowi telewizyjnemu, jest skargą i sprzeciwem, na które należy odpowiedzieć po ponownym zweryfikowaniu? "- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Chemik" w Grudziądzu do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego. 

czytaj więcej

"Pani Senator chciałaby likwidacji PZD i ogrodnictwa działkowego w Polsce" - 04.04.2017

"Działkowcy zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym wyrazili swój sprzeciw odnośnie wystąpienia Pani Senator Lidii Staroń w "Ekspresie Reporterów", która atakuje całą naszą spoełczność, nas wszystkich działkowców."- piszą w stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. F. Chopina w Częstochowie. 

czytaj więcej

"Krytycznie odnosimy się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich" - 04.04.2017

"Nie zgadzamy się z zarzutami dotyczącymi braku demokracji w sprawie swobodnego decydowania co do formy zrzeszania się i podejmowania przez działkowców decyzji o pozostaniu ROD w strukturach PZD, czy też założenia nowego stowarzyszenia"- czytamy w liście uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. W. Witosa w Krajence do Pełnomocnika Rządu  Pana Adama Lipińskiego. 

czytaj więcej

"Zapewniamy Panią, że ustawa o ROD jest również naszym dziełem" - 03.04.2017

"Dzisiejsze Stowarzyszenie Ogrodowe PZD to w myśl nowej ustawy o ROD z 2013 roku nowa jakość i nowe spojrzenie w przyszłość i dobrze byłoby aby i Pani spojrzała optymistycznie na to co dobrego dzieje się w ogrodach."- piszą w liście do Senator Lidii Staroń działkowcy ROD "Ilwa" w Iłowie zebrani na walnym zebraniu sprawozdawczym. 

czytaj więcej

"Nie zgadzamy się, aby Organ Państwa jakim jest RPO działał przeciwko nam działkowcom-obywatelom RP" - 03.04.2017

"Ustawa dała prawo wyboru każdemu użytkownikowi działki czy chce być członkiem stowarzyszenia ogrodowego PZD, czy nie. Myśmy wybrali PZD, bo w jedności siła. To Związek i nasze władze samorządowe miasta Rogoźna wspierają prawnie, rzeczowo i finasowo nasze rodzinne ogrody działkowe"- czytamy w stanowisku walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie. 

czytaj więcej

"Niech Telewizja Polska nie dołącza do tych, którzy dążą do zniszczenia ogrodnictwa działkowego" - 03.04.2017

"Manipulacje te w naszej ocenie są kolejną metodą walki rozmaitych grup interesu o zagarnięcie gruntów ogrodów działkowych w celu przeznaczenia ich na cele komercyjne."- piszą w liście do Zarządu TVP działkowcy ROD "Jutrzenka" w Boguszowie Gorcach. 

czytaj więcej

"Ta odpowiedź to jak odtrącanie natrętnej muchy" - 03.04.2017

"Twierdzi Pan, że reportaż był rzetelny i oparty na faktach. Ale w naszym odczuciu ten reportaż był ukierunkowany, wypowiadała się tylko jedna strona, a konkluzje ostateczne były oskarżeniem całego PZD. W tym tkwi nierzetelność."- czytamy w liście OZ PZD w Szczecinie do Dyrektora 2 Programu TVP Pana Marcina Wolskiego. 

czytaj więcej

"Istnieje granica poza którą jest absurd" - 03.04.2017

"Żadna z dotychczasowych audycji nawet nie ocierała się o prawdę. Zawsze ukazywano fakty w krzywym zwierciadle niechętnych oczu reporterów."- piszą w swoim stanowisku uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Przyjaźń" w Kędzierzynie-Koźlu.  

czytaj więcej

Nie ma i nie będzie zgody PZD na korzystanie z ogrodów w sposób sprzeczny z prawem - 03.04.2017

Zgłoszona w dn. 5.01.2017 r. przez Panią Poseł Joanne Muchę do Ministra Infrastruktury i Budownictwa interpelacja w sprawie działkowców i działań PZD, w ocenie Prezydium OZ PZD w Lublinie to kolejne w ostatnim czasie działanie wpisujące się w prowadzoną przez media i niektórych polityków negatywną kampanię przeciwko PZD. 

czytaj więcej

"Chcemy spokojnie pracować w naszych ogródkach" - 31.03.2017

"Praca w ogródku, praca w zarządzie jest źródłem wielu naszych radości i prosimy o jej uszanowanie. Wiele dobrego dzieje się w ogrodach, a eliminacja nieregulaminowych zachowań jest naszym obowiązkiem."- czytamy w stanowisku uczestników walnego zebrania sprawozdawczego ROD "Zgoda" w Białej.  

czytaj więcej

"Nawet echo nie odpowiada na listy wysyłane do TVP" - 31.03.2017

"Twierdzenie w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich, że zarzuty PZD zamieszczane na stronie internetowej są bezpodstawne i sprawiają wrażenie odwetu za emisję programów, w których poruszono nieprawidłowości w zarządzaniu PZD i krzywdę jego członków, świadczy o lekceważeniu głosów próbujących bronić dobrego imienia PZD."- czytamy w liście OZ w Szczecinie do Prezesa TVP Pana Jacka Kurskiego.    

czytaj więcej

"Senator RP nie powinna wygłaszać na forum publicznym fałszywych tez" - 31.03.2017

"Niechęć Pani Senator do naszego Stowarzyszenia jest powszechnie znana, a dążenie do zniszczenia ogrodów działkowych jest jednym z Pani głównych celów."- piszą w liście do Pani Senator Lidii Staroń Prezesi ROD Okręgu Podkarpackiego. 

czytaj więcej

Biura ROD i Domy Działkowca w Okręgu Opolskim PZD - 31.03.2017

Na terenie Okręgu Opolskiego PZD, 45% ogrodów posiada domy działkowca. Są to obiekty posiadające świetlice dla 25 do 300 osób. Przegląd zagospodarowania ROD i działek przeprowadzony w rok 2016 wykazał, że różnią się one od siebie stanem technicznym i wyposażeniem, jednak dzięki staraniom PZD utrzymane są one w dobrym stanie. 

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.