Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

"Będziemy walczyć w obronie ogrodów działkowych" - 22.09.2016

"Z dużym niesmakiem przyjąłem Pani sejmowe wystąpienie skierowane przeciwko ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie potrafię zrozumieć z jakich powodów uważa Pani, że ingerowanie w ustawy co 2-3 lata ma komukolwiek i czemukolwiek się przysłużyć. Czy zdaje sobie Pani sprawę, ile wysiłku kosztowało nas przystosowanie się do realiów prawnych ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych?" - pisze Leszek Konefał z ROD we Włocławku.

czytaj więcej

"Mówimy NIE dla zmiany ustawy o ROD" - 22.09.2016

Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Pile zgromadzeni na uroczystości z okazji Dnia Działkowca po zapoznaniu się z interpelacjami Posłów Beaty Małeckiej - Libery oraz Tomasza Cimoszewicza skierowanymi do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku mówimy NIE - dla zmiany ustawy.

czytaj więcej

"Opuszczenie Związku jawi się dla nas jako wielkie i nikomu niepotrzebne ryzyko" - 22.09.2016

"Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych jest osiągnięciem działkowców i Polskiego Związku Działkowców, którego jako jego członkowie będziemy bronić zaciekle i bezkompromisowo. Pamiętamy bowiem ile trudu i nerwów kosztowało nas wywalczenie jej w formie takiej jak obecnie. Gdy doszło do sytuacji krytycznej nie zawahaliśmy się by zorganizować transport i wyjść na stołeczne ulice i pokazać nasze niezadowolenie z trybu pracy parlamentarzystów" - pisze Wanda i Marek Domżalscy.

czytaj więcej

"Nadal głównym Pana celem pozostaje likwidacja PZD" - 21.09.2016

"Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks" Polskiego Związku Działkowców w Kędzierzynie-Koźlu, po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowanym na stronie internetowej kwestionującego legalność szeregu postanowień statutu Polskiego Związku Działkowców uchwalonego w dniu 02.07.2016 r., wyraża swoje oburzenie z powodu zastosowanej formy opublikowania pisma do Prezesa Polskiego Związku Działkowców oraz zaangażowania Rzecznika uwiarygadniającego insynuacje i nieprawdziwe zarzuty wysuwane wobec PZD przez autora skargi" - pisze Zarząd ROD Relaks w Kędzierzynie-Koźlu. 

czytaj więcej

"Polski Związek Działkowców spełnia nasze wszystkie oczekiwania" - 21.09.2016

"Niniejszy list jest moim protestem w obronie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Doskonale bowiem pamiętam jak ciężka praca i ile wysiłku towarzyszyły uchwaleniu tej ustawy. Pomimo zabiegów niektórych posłów i organizacji by przyjąć rozwiązania prawne w sposób oczywisty prowadzący do likwidacji wielu ogrodów działkowych w Polsce, ostatecznie udało się wypracować rozwiązanie korzystne dla działkowców" - pisze Józef Strzałkowski z ROD w Chełmży.

czytaj więcej

"W ostatnich latach działkowcy musieli wykazać się wyjątkową jednością" - 21.09.2016

"Wystąpienie, które ostatnio skierowała Pani do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rodzinnych ogrodach działkowych to kolejna odsłona cyklu pt. "walka z działkowcami i Polskim Związkiem Działkowców". Co ciekawe, ataki w stronę działkowców kierowane są z sejmowych ław opozycyjnych, bez względu na to przedstawiciele której formacji politycznej akurat w nich zasiadają" - pisze Maria Piotrowska z ROD Kalina w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Sudeckiego w sprawie zastrzeżeń do statutu zgłoszonych przez RPO - 16.09.2016

Po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 r. skierowanego do Prezesa Polskiego Związku Działkowców w sprawie zastrzeżeń do niektórych postanowień statutu PZD i stosowania go w praktyce, Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że zastrzeżenia i argumentacja Rzecznika stoją w wyraźnej sprzeczności z literalnym sensem kwestionowanych przepisów statutu. Również zarzuty, iż w działalności jednostek PZD występują przypadki naruszania prawa są całkowicie bezpodstawne.

czytaj więcej

"Związek jest dla nas oparciem" - 16.09.2016

"Zwracam się do Pani z apelem o zmianę swojego stanowiska w sprawie ogrodów działkowych i namówienie do tego samego Pana Posła Tomasza Cimoszewicza. Zdaję sobie sprawę z faktu, że zapewne działała Pani pod wpływem skarg i pism przeciwników ruchu działkowego w Polsce, którzy z premedytacją wprowadzili Panią w błąd. Treści zawarte bowiem w Pani interpelacji poselskiej nie mają nic wspólnego z rzeczywistością" - pisze Tadeusz Szyszkowski z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

"Polski Związek Działkowców stoi na straży naszych interesów i jest gwarantem bezpieczeństwa prawnego" - 16.09.2016

"Z oburzeniem odebrałem Pani Sejmową interpelację dotyczącą ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że Pani inicjatywa nie jest podyktowana troską o działkowców, a chęcią "dokopania" Polskiemu Związkowi Działkowców, a przy okazji zaistnienia w mediach. Świadczy o tym chociażby fakt, że nie zdobyła się Pani na zasięgnięciu opinii u źródła, czyli w samym Polskim Związku Działkowców, a Pani wystąpienie pełne jest zwrotów jasno wskazujących, że boli Panią sukces największego stowarzyszenia ogrodowego w Polsce" - pisze Mieczysłąw Chrapiński z ROD w Grudziądzu.

czytaj więcej

List szczecińskich działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.09.2016

"Rozumiemy, że nie może być Pan zawsze orędownikiem spraw PZD. To, co się stało ostatnio, tj. zamieszczenie komentarza do statutu PZD, w oparciu o sugestie wnioskodawcy, nie będącego ani członkiem PZD, ani też działkowcem, czyli nie mającym interesu prawnego, a tak bardzo mocno troszczącym się o działkowców, jest chyba sprawą przesadzoną, jeżeli nie nazwać tego nierozważnym, bez głębszej analizy krokiem podważającym podstawowy dokument regulujący życie stowarzyszenia ogrodowego PZD. Dokument podważany dzisiaj przez Pana, podważa autorytet Sądu Rejestrowego, a także organu nadzoru, gdzie autor wniosku skierowanego do Pana również usilnie zabiegał o niedopuszczenie statutu do rejestracji" - piszą szczecińscy działkowcy do Rzecznika Praw Obywatelskich.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ Toruńsko-Włocławskiego w sprawie interpelacji poselskich - 15.09.2016

mail,envelop,message,email,letterPrezydium OZ PZD w Toruniu, po zapoznaniu się z interpelacjami złożonymi przez poseł Beatę Małecką - Liberę (interpelacja nr 3797) oraz posła Tomasza Cimoszewicza (interpelacja nr 3718) w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, negatywnie ocenia wartość tych wystąpień.

czytaj więcej

"Kieruję do Pani apel o poparcie starań PZD o unowocześnianie ogrodów działkowych" - 15.09.2016

"Interpelacja poselska w sprawie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, którą skierowała Pani do Ministra Infrastruktury i Budownictwa to doskonały przykład wystąpienia bez przygotowania merytorycznego. Wystąpienie to jest pełne rażących błędów, oparte na kłamstwie, a widać, że jego autorem jest osoba, która nie ma praktyki w zakresie ogrodów działkowych i nie może wykazać się jakąkolwiek wiedzą w tym zakresie" - pisze Andrzej Boruszkowski z ROD Jedność w Rypinie.

czytaj więcej

"Nie ma dla nas nic bardziej niekorzystnego niż niepewność i ciągłe zapędy polityków do zmiany prawa" - 15.09.2016

"Działania Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach są dla mnie i mojego męża jako wyborców kompletnie niezrozumiałe. Najnowszym przejawem bezradności partii jest wystąpienie Pani i Pana Posła Tomasza Cimoszewicza, ewidentnie skierowane przeciwko działkowcom. Nie ma dla nas bowiem nic bardziej niekorzystnego niż niepewność i ciągłe zapędy polityków do zmiany prawa i szukania innych rozwiązań" - pisze Małgorzta i Bogdan Kulig z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Częstochowie w sprawie interpelacji poselskich - 14.09.2016

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu w Częstochowie z niepokojem przyjęli treść interpelacji poselskich, których głównym celem jest podważenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku, a tym samym wywołanie konfliktu wśród działkowej rodziny.

czytaj więcej

"Apeluję, aby zaprzestała Pani ataków na Polski Związek Działkowców" - 14.09.2016

"Interpelacja poselska nr 3797, którą skierowała Pani do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wywołała we mnie mieszaninę uczuć: złości i bezradności. Złości, ponieważ trudno inaczej zareagować na wystąpienie pełne kłamstw, dalekie od obiektywizmu, wyraźnie skoncentorwane na tym by uderzyć w konkretną grupę społeczną: działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców" - pisze Michał Dąbrowski z ROD Elana w Toruniu.

czytaj więcej

"Cokolwiek by się nie zdarzyło możemy być pewni, że interes działkowców będzie stawiany przez PZD na pierwszym miejscu" - 14.09.2016

"Zwracam się do Pana aby wyrazić swój protest przeciwko tezom zawartym w Pańskim wystąpieniu sejmowym skierowanym przeciwko ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Nie zaobserwowałam aby wcześniej w jakikolwiek sposób interesował się Pan ogrodami działkowymi w Polsce, wobec tego wystąpienie to traktuję jako chęć politycznego zaistnienia. Niestety muszę Pana zmartwić - zraził Pan do siebie milion osób, które uprawiają swoje działki w rodzinnych ogrodach działkowych w Polsce" - pisze Halina Inczewska z ROD w Toruniu.

czytaj więcej

Stanowisko OZ w Szczecinie w sprawie interpelacji poselskich dot. ustawy o ROD - 14.09.2016

Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie obradujący na uroczystym i poszerzonym posiedzeniu w dniu 30.08.2016 roku zapoznał się z interpelacjami nr 3718 Posła Tomasza Cimoszewicza oraz nr 3797 Posła Beaty Małeckiej Libery oraz z odpowiedziami Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego z Ministerstwa Infrastruktury i wyraża swój pogląd, że takie wystąpienia Posłów nie służą dobrej sprawie.

czytaj więcej

Stanowisko Prezydium OZ w Koszalinie w sprawie interpelacji poselskich - 13.09.2016

Złożone przez posłów Beatę Małecką - Liberę i Tomasza Cimoszewicza interpelacje poselskie w sprawie nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i funkcjonowaniu Polskiego Związku Działkowców do Ministra Infrastruktury i Budownictwa wywołały w naszym środowisku poruszenie. Jako reprezentanci działkowców Środkowego Pomorza jesteśmy przeciwni kolejnym próbom wywołania zamieszania w środowisku działkowców, członków PZD.

czytaj więcej

"Warunki jakie oferuje działkowcom PZD są dla nich korzystne" - 12.09.2016

"Jeżeli za Pańskim wystąpieniem stoi autentyczna troska o los działkowców, to pragnę Pana uspokoić. Jest nam całkiem dobrze. Wprawdzie są pewne braki, wynikające z niedostatecznej infrastruktury ogrodowej, z nieuregulowanego stanu gruntów, na których zlokalizowane są ogrody działkowe, ale wspólnymi siłami i ze wsparciem Polskiego Związku Działkowców powoli i te problemy zaczynamy rozwiązywać" - pisze Grzegorz Behrendt z ROD w Toruniu do posła Tomasza Cimoszewicza. 

czytaj więcej

"Działkowcy nie są ubezwłasnowolnieni, potrafią liczyć i ocenić co jest dla nich korzystne, a co nie" - 12.09.2016

"W związku z Pana interpelacją poselską pragnę wyrazić stanowczy sprzeciw przeciwko zawartym w niej treściom. Odnoszę wrażenie, że Pańskie wystąpienie oparte jest na tezie, że ustawa z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogodach działkowych powstała po to, by działkowcy mogli wystąpić z Polskiego Związku Działkowców. Jest to oczywista nieprawda, bowiem ustawa zgodnie z wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego zapewniła działkowcom wolny wybór" - pisze Teresa Podlas - Kozłowska z ROD w Toruniu do posła Tomasza Cimoszewicza.

czytaj więcej

 


Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.