Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Stanowiska i listy

List szczecińskich działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich - 16.09.2016

Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich, 

Śledząc stanowisko Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich do tak licznej organizacji, jaką jest PZD, doznajemy zmiennych odczuć. Raz jest ono bardziej przychylne, jak np. w sprawie gospodarki odpadami, korzystania z funduszy pomocowych przez ROD, ale też są wyrażane poglądy zagrażające działkowcom, jak np. wątpliwości skierowane do Sądu Najwyższego w sprawie altan, czy też w kwestii wątpliwości w sprawie ustawy o ROD, kierowanych do Resortu Infrastruktury Pracy i Polityki Socjalnej.

Rozumiemy, że nie może być Pan zawsze orędownikiem spraw PZD. To, co się stało ostatnio, tj. zamieszczenie komentarza do statutu PZD, w oparciu o sugestie wnioskodawcy, nie będącego ani członkiem PZD, ani też działkowcem, czyli nie mającym interesu prawnego, a tak bardzo mocno troszczącym się o działkowców, jest chyba sprawą przesadzoną, jeżeli nie nazwać tego nierozważnym, bez głębszej analizy krokiem podważającym podstawowy dokument regulujący życie stowarzyszenia ogrodowego PZD. Dokument podważany dzisiaj przez Pana, podważa autorytet Sądu Rejestrowego, a także organu nadzoru, gdzie autor wniosku skierowanego do Pana również usilnie zabiegał o niedopuszczenie statutu do rejestracji.

Uważamy, że należy zrewidować swój pogląd i sprostować informację, bo to narusza zasady samorządności organizacji pozarządowej. To nie działkowcom przeszkadza obecny statut, lecz ludziom, którzy mają na uwadze swoje interesy.

Wspominane we wniosku przesłane do Pana filmy internetowe są nacechowane nienawiścią, kłamstwem, oczernianiem i pomówieniami ludzi, którzy prowadzą ogrody na miarę swoich możliwości, tak jak to jest w każdym innym stowarzyszeniu.

Zarzucanie organom związkowym czynów bez udokumentowania jest niedopuszczalne i wymaga napiętnowania. Aż dziw bierze, że tak poważny urząd daje się wmanewrować w te insynuacje. Przecież to nie działkowcy, a określona grupa ludzi, których nienawiść ma korzenie w naruszaniu przez nich prawa, stali się bezpardonowymi przeciwnikami PZD, na wylewaniu pomyj zbijają swój kapitał.

Zwracamy się do Pana o głęboką analizę tego, co się stało. Nie ma idealnych statutów. Nieścisłości czy niedopracowania mogą być poprawione w określonym trybie. Wszystko wymaga głębokiej, rozważnej analizy, gdyż nieodpowiedni krok podważa powagę urzędu.

 

List kierowany do Pana sygnujemy swoim podpisem

Podpisy 24 działkowców

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.